• Home

Bestuursvergadering 1 mei 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 1 mei 2018 zijn ondermeer de volgende zaken besproken:

AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming)
Op 8 mei heeft Evert van de Waerdt een bijeenkomst over de AVG met een AVG-specialist met o.a. voorzitters KLN, NBS en algemeen directeur Nederlandse Lleindierpublicaties B.V. Daar worden naast punten die verenigingen betreffen ook de diverse aandachtspunten van de bonden besproken.
Direct daarna zal een mailing naar alle verenigingen e.d. worden gezonden.

Vogelgriep
Vogelgriep bijeenkomst NWPP (Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee & Parkvogels) is op 24 april geweest. Hier zijn diverse afspraken gemaakt en Harrie Arts zal een voorstel maken aangaande compartimenten. We zijn uitgenodigd om naar het Ministerie te gaan.

Afspraak met LNV Leewiekverbod
In de Wet Dieren staat, dat het verboden is om vogels die NA 1 JANUARI 2018 EN IN NEDERLAND GEBOREN ZIJN te leewieken, geleewiekt te houden, geleewiekt te transporteren, geleewiekt te koop aan te bieden en geleewiekt te ruilen. Ondanks overleg met het ministerie, met het team diergezondheid, met het team dierenwelzijn is het door het KLN bestuur, door verschillende andere organisaties waaronder: Aviornis, NBVV, Levende have, NWPP en de ornithologische werkgroep niet gelukt om het leewiekverbod uit de wet of met enige aanpassingen in de wet te krijgen.

Lees meer

Algemene ledenvergadering 2018

De komende ALV is op 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur. De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris en of zij gebruik maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.

De stukken staan op de website onder Verenigingsinfo / Bondsvergadering.

LANDELIJK TENTOONSTELLINGSVERBOD OPGEHEVEN -12 april 2018-

Door minister Schouten is bekend gemaakt dat per vrijdag 13 april 2018 alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, waaronder het landelijke tentoonstellingsverbod, is opgeheven. Ook de ophok- en afschermplicht en het beschermings- en toezichtsgebied rond Kamperveen worden per vrijdag 13 april 2018 ingetrokken.

Voor commercieel gehouden pluimvee blijft wel de specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden van kracht.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/landelijke-ophokplicht-vogelgriep-op-13-april-ingetrokken

 

Ronald Tiemes
secretaris

Bestuursvergadering 3 april 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 3 april 2018 zijn de volgende zaken besproken:

De Nationale Polen en Kleurdwergenclub hebben en verzoek ingebracht om akkoord te gaan met de nieuwe gewichten bij deze konijnen. Het bestuur ziet hier geen bezwaar in en is hiermee akkoord gegaan.

Entente Européenne

Voor de Entente hebben we Henri van Weelden voorgedragen bij de sparte Kaninchen. Hij volgt Piet van Lune op. Erik Apperlo volgt Janny Hermans op voor diergezondheidszaken.

Vogelgriep

Minister Schouten deelt mee dat vanaf aanstaande vrijdag 30 maart - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland wordt ingetrokken.

Een andere maatregel, die wordt aangepast in heel Nederland, is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan een vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis vervalt.
Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. Voor niet-commerciële bedrijven wijzigt er niets in de bezoekersregeling.

De overige landelijke maatregelen worden gecontinueerd.

Opnieuw vogelgriep in Kamperveen (Overijssel)

Vandaag (13 maart 2018) is opnieuw vogelgriep vastgesteld op een commerciële eendenhouderij in Kamperveen. Het bedrijf ligt aan de Leidijk in Kamperveen en is al tweemaal eerder (2014 en 2016) getroffen door vogelgriep. Het betreft een hoog pathogene (dus zeer besmettelijke) vogelgriep.

Rondom het bedrijf is een BT-gebied (beschermings- en toezichtsgebied) van 10 km ingesteld met vervoersbeperking. In het 3 km. gebied bevinden zich meerdere pluimveebedrijven die vandaag zullen worden gescreend op AI. Naast de besmette dieren op de commerciële houderij in Kampen zijn de afgelopen week ook besmette dode wilde eenden aangetroffen in Zierikzee en de Beemster.
Wederom blijkt hieruit dat het risico op vogelgriep aanwezig blijft. 

Wij roepen om die reden al onze leden met risicogevogelte op om waakzaam te blijven op verschijnselen bij hun dieren en tevens alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Zoals bekend zijn de protocollen voor de bezoekersregeling, afschermplicht en het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht.

Wel wil ik benadrukken dat de kans op besmetting en verspreiding van het virus door hobbykippen aanzienlijk kleiner lijkt dan binnen de commerciële houderij. Voor zover bij ons bekend is trof vorig jaar het virus vijf hobbyhouders en dit jaar gelukkig maar bij twee van de tienduizenden hobbyhouders.

In waterrijke gebieden zijn daarbij de risico’s groter. Interactie tussen wilde vogels en gehouden dieren dient u te voorkomen.

Wij adviseren u deze website en de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden.

Ronald Tiemes,
secretaris