• Home

KLN berichten augustus 2013

Positieflijst

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft aan de Tweede Kamer de zogenoemde Positieflijst Zoogdieren aangeboden. Deze positieflijst beschrijft maar 90 van de 5400 zoogdieren, waarvan er 359 in Nederland worden gehouden. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de wijze waarop de dieren in de natuur leven. Daarbij houdt zij zich niet aan het Europees goedgekeurde Andibel arrest wat voorschrijft dat weigering van diersoorten gebaseerd moet zijn het welzijnsonderzoek van het gehouden dier of gevaar voor mens en andere diersoorten.

Lees meer

KLN berichten Juli 2013

Nieuwe variant vogelpest in Duitsland
Het PPE (Productschap Pluimvee en Eieren) meldt dat er sinds de eerder gerapporteerde uitbraken van AI (H7 variant) in Duitsland in de omgeving van Ornabrück en Emsland  er nu ook meer dan honderd uitbraken zijn van de laagpathogene nieuwe variant H9N2 zijn bij kalkoenen, maar ook bij vleeskuikenouderdieren en leghennen. Vooral het pluimveedichte gebied rond Emsland en Cloppenburg zijn zwaar getroffen en liggen maar respectievelijk 25 en 65 km van de Nederlandse grens.
Deze variant uit zich in een verminderde voedselopname en een productiedaling van ca. 30% en bij co-infecties ook uitval.

Lees meer

KLN berichten Juni 2013

KLN-DigiKeur goed ontvangen
Het nieuwe zogenoemde digitale keurcontractenprogramma KLN-DigiKeur loopt perfect. Vele verenigingen hebben al hun shows in het programma aangemaakt en de keurmeesters via het programma uitgenodigd. Ook praktisch alle keurmeesters werken er al mee.
Het aanvragen van een keurmeester is veel eenvoudiger en het toezeggen of afwijzen van een keuraanvraag door de keurmeester is ook in een paar muisklikken gepiept. De belangrijkste voordelen van het programma op een rijtje:

Lees meer

KLN berichten mei 2013

Leewieken en positieflijst behandeld in de Tweede Kamer
Op 25 maart vergaderde de Tweede Kamer over maatregelen in verband met de dierenwelzijnswet. Aan de orde kwamen o.a. het leewieken en de positieflijst. KLN was als toeschouwer aanwezig, evenals Aviornis en de Dibevo. CDA-kamerlid Jaco Geurts brak een lans voor ons hobbydierhouders.
Door strengere regelgeving dreigen onze hobbydieren behoorlijk in het nauw komen, terwijl de dieren het in Nederland en zeker bij de hobbydierhouders heel goed hebben. Als er überhaupt problemen zijn, zijn het mestal excessen en dan nog meestal niet bij de hobbydierhouders. Maatregelen die dierenwelzijn moeten verbeteren, moeten daarop dus gericht zijn.

Lees meer

KLN berichten april 2013

Algemene Ledenvergadering 15 juni in Putten
KLN houdt op die datum haar Algemene Ledenvergadering (ALV), voor de eerste keer in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Aanvang 10.00 uur. Uitgenodigd worden de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters en de keurmeestersvereniging KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en de dagelijkse besturen van de NBS, Aviornis en SZH.
Tot 30 april kunnen agendapunten of voorstellen ingediend worden bij het secretariaat van KLN. De geëigende weg daarvoor is via de provinciale besturen.

Lees meer