• Home

KLN berichten februari 2015

Vergaderingen van de Diertechnische Raad en de Raad van Advies
Op 7 maart a.s. zijn de volgende overlegvergaderingen gepland:
09.30 uur vergadering Diertechnische Raad
14.30 uur vergadering Raad van Advies
De vergadering van de Diertechnische Raad is een vergadering van het KLN bestuur met de speciaalclubs en in de vergadering van de Raad van Advies vergadert het KLN bestuur met de Provinciale Afdelingen. In beide vergaderingen wordt aan het KLN bestuur gevraagd en ongevraagd advies gegeven inzake respectievelijk diertechnische of bestuurlijke zaken en zijn de relevante commissies van KLN voor ondersteuning aanwezig.
De vergaderingen vinden plaats in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

Lees meer

KLN berichten januari 2015

Vogelgriepplaag
Op het moment dat ik deze KLN berichten schrijf, lijkt de vogelgriepplaag te zijn bedwongen en is het tentoonstellingsverbod onder voorwaarden net opgeheven. Gelukkig, want het niet doorgaan van de bondsshows heeft, naast dat het bijzonder vervelend is voor de fokkers, nog meer gevolgen. De praktische keurmeesterexamens of uitbreidingsexamens kunnen dan niet plaatsvinden en ook de fokkers die fokproducten ter erkenning hebben aangeboden bij de standaardcommissies, moeten weer een jaar de wachtkamer in.

Lees meer

KLN berichten December 2014

Hoogpathogene vogelgriep
In de drukproeffase was er nog gelegenheid voor een klein berichtje naar aanleiding van de HPAI uitbraken.
Lang hoeft het ook niet te zijn, want de ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het al moeilijk genoeg is, om u via onze website van de juiste actuele informatie te voorzien. Vandaar ons dringende advies: volg de nieuwsberichten in de media (bij voorkeur radio en TV) en kijk geregeld op onze website Kleindierliefhebbers.nl. U vindt daar specifieke informatie over de hobbymatig gehouden dieren. Verder kunt u kijken op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws. u komt dan op Nieuws, maar als u op Documenten en publicaties klik, vindt u vaak aanvullende informatie.

Lees meer

KLN berichten November 2014

Veel fouten bij het versturen van vraagprogramma’s en catalogi
Ondanks onze noodkreet in de afgelopen jaren dat vraagprogramma’s en catalogi niet naar het secretariaat van KLN gestuurd moeten worden, krijgen we er elk jaar toch weer een hele partij door verenigingssecretarissen toegestuurd. Zonde van de energie en de postzegels! Waar moeten ze dan wel naar toe? Download van de website van KLN www.kleindierliefhebbers.nl onder Verenigingsinfo en Belangrijke adressen de pdf “Wat moet waar naar toe”. Daar vindt u alle voor de verenigingssecretaris belangrijke adressen. Een korte greep waar wat naartoe moet:

Lees meer

KLN berichten oktober 2014

Het spenen van konijnen
In het “Besluit houders van Dieren” dat op 1 juli jl. van kracht is geworden, is aangegeven dat konijnen pas na minimaal 6 weken gespeend mogen worden (gescheiden van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de fokker blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden.
De meeste fokkers hanteren deze regel al, maar het is goed om te weten dat het nu een wettelijke eis is. Deze gestelde regels zijn minimumeisen dus langer mag ook, maar overdrijf ook weer niet. Daardoor kunnen de jonge rammetjes al actief worden en liggen de ongewenste resultaten daarvan spoedig in een nestje.   

Lees meer