• Home

KLN berichten februari 2013

Inzenders Bondsshows bedankt
Ondanks het feit dat beide shows beduidend minder dieren hadden, willen wij de inzenders toch bijzonder hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze twee prachtige shows. Zonder uw dieren geen show en zonder showorganisatie ook geen show. Daarom ook onze hartelijke dank aan de beide organisaties. We hopen dat u er allemaal van genoten heeft en het u de voldoening heeft gebracht, die u er van verwachtte.

Het is inmiddels bekend dat de meeste shows, met name de grote, duidelijk minder dieren hadden en dat werkt ook door in onze twee bondsshows. De andere zaken die daar mogelijk een rol in hebben gespeeld, worden nog door de beiden showorganisaties geanalyseerd en op de vergadering van de Diertechnische Raad geëvalueerd.

Lees meer

KLN berichten Januari 2013

De beste wensen voor ONS ALLEN
Het KLN bestuur wenst u en de uwen alles wat wenselijk is voor het komende jaar. Gebruikelijk is dat je altijd een ander het beste wenst. Ook aan jezelf denken is op zo’n moment niet op zijn plaats. Toch willen we op deze plek met die regel breken, want we zijn een vereniging van ons allen voor ons allen. Het ons-gevoel, of zo u wilt het wij-gevoel, moet hoog in ons vaandel staan. Dat valt niet mee in een bond waar winnen met je dieren één van de doelen is. Bedenk daarbij dat we elkaar hard nodig hebben, ook in de sport. Zonder mindere dieren geen toppers want alles is relatief.
Ook daaruit blijkt dat we elkaar nodig hebben, hard nodig, zo blijkt steeds duidelijker. Daarom is het goed om mee te denken met noodzakelijke veranderingen, daaraan mee te werken en zeker niet tegen te werken om puur persoonlijke redenen. Steun noodzakelijke veranderingen in onze bond en blijf kritisch op zaken die fout dreigen te gaan en doe dat steeds vanuit het algemene belang. Vanuit die optiek wenst het KLN berstuur ONS ALLEN het beste voor 2013!

Lees meer

KLN berichten December 2012

Championshow 2013

De Championshow wordt een week eerder gehouden dan gebruikelijk en kruipt daardoor wat dichter naar de Noordshow. Dat wordt door sommige fokkers gezien als een nadeel, omdat nogal wat dieren, die op de Noordshow geshowd worden, ook weer naar de Championshow gaan. Door de één wordt de tussentijd te kort geacht voor de dieren, anderen zijn van mening dat de dieren in een één week kortere tussenpose hun ideale uitstraling beter kunnen vasthouden.Zoveel zinnen, zoveel meningen.

Lees meer

KLN berichten November 2012

Vergaderdata  DtR, RvA en ALV
Op 27 oktober jl. was de najaarsvergadering van de Raad van Advies. De aanstaande KLN vergaderdata zijn:

-    Diertechnische Raad: 9 maart 2013 om 09.30 uur;
-    Voorjaarsvergadering Raad van Advies: 9 maart 2013 om 14.00 uur;
-    Algemene Ledenvergadering:  15 juni 2013 om 10.00 uur.
Wij verzoek hen, die gebruikelijker wijze voor deze vergaderingen uitgenodigd worden, deze data vast in hun agenda te noteren.

Lees meer

KLN berichten oktober 2012

Ringenbureau
27 mm ringen uitverkocht
De 27 mm voetringen zijn definitief uitverkocht en kunnen dit jaar niet meer geleverd worden. 

Wilma Smelt

Inleveren tatoeerlijsten
Er blijken een groot aantal verenigingen te zijn, die de nieuwe afspraken met betrekking tot het inleveren van tatoeëerlijsten niet hebben begrepen. Zij hebben nog steeds geen lijsten ingeleverd bij mevrouw de Gooijer, ondanks dat die nog steeds ingeleverd moeten worden. De shows komen er weer aan en zonder uw lijsten hebben zij een probleem. Voorkom een boete voor uw vereniging.
Betty de Gooijer

Lees meer