• Home

KLN berichten December 2012

Championshow 2013

De Championshow wordt een week eerder gehouden dan gebruikelijk en kruipt daardoor wat dichter naar de Noordshow. Dat wordt door sommige fokkers gezien als een nadeel, omdat nogal wat dieren, die op de Noordshow geshowd worden, ook weer naar de Championshow gaan. Door de één wordt de tussentijd te kort geacht voor de dieren, anderen zijn van mening dat de dieren in een één week kortere tussenpose hun ideale uitstraling beter kunnen vasthouden.Zoveel zinnen, zoveel meningen.

Lees meer

KLN berichten November 2012

Vergaderdata  DtR, RvA en ALV
Op 27 oktober jl. was de najaarsvergadering van de Raad van Advies. De aanstaande KLN vergaderdata zijn:

-    Diertechnische Raad: 9 maart 2013 om 09.30 uur;
-    Voorjaarsvergadering Raad van Advies: 9 maart 2013 om 14.00 uur;
-    Algemene Ledenvergadering:  15 juni 2013 om 10.00 uur.
Wij verzoek hen, die gebruikelijker wijze voor deze vergaderingen uitgenodigd worden, deze data vast in hun agenda te noteren.

Lees meer

KLN berichten oktober 2012

Ringenbureau
27 mm ringen uitverkocht
De 27 mm voetringen zijn definitief uitverkocht en kunnen dit jaar niet meer geleverd worden. 

Wilma Smelt

Inleveren tatoeerlijsten
Er blijken een groot aantal verenigingen te zijn, die de nieuwe afspraken met betrekking tot het inleveren van tatoeëerlijsten niet hebben begrepen. Zij hebben nog steeds geen lijsten ingeleverd bij mevrouw de Gooijer, ondanks dat die nog steeds ingeleverd moeten worden. De shows komen er weer aan en zonder uw lijsten hebben zij een probleem. Voorkom een boete voor uw vereniging.
Betty de Gooijer

Lees meer

KLN Bondsberichten september 2012

KLN berichten

Inschrijving EE show Leipzig gesloten
De inschrijving sloot op 1 september. De voorinschrijving geeft al een fantastisch beeld. Op dit moment (30 juli) zijn al bijna 700 dieren aangemeld. Met name de konijnen overtreffen de deelname t.o.v. de afgelopen EE-shows met 160 dieren in ruime mate. Geweldig!

Lees meer

KLN Bondsberichten augustus 2012

KLN berichten

Sluiting inschrijving EE show te Leipzig 1 september nadert!
U heeft nog tot 1 september de gelegenheid om uw dieren in te schrijven voor de Europashow te Leipzig en of u aan te melden voor de busreis. De showdagen zijn 7 t/m 9 december. Men verwacht de 70.000 dieren van 2006 ruim te overtreffen. Deze show is echt een aanrader qua dieren, nevenactiviteiten en sfeer!
Als u wilt deelnemen, meldt u dan direct aan want administratief moeten ook nog wat papieren heen en weer en ook dat kost tijd.

Lees meer