• Home

KLN berichten augustus 2016

Ontwikkelingen RVHD type 2

In Duitsland en België, vooral in Vlaanderen en m.n. Oost Vlaanderen blijken in juni veel besmettingen van RHD 2 voor te komen, ook onder hazen die overigens niet vatbaar zijn voor RHD 1. Dat het om RHD 2 gaat is vastgesteld aan de hand van een representatief aantal autopsies onder de fokkers. In Duitsland worden alle gevallen vastgesteld door DNA techniek PCR op de organen.
De Belgische Landsbond (overkoepelende organisatie Vlaanderen-Wallonië) heeft daarom met onmiddellijke ingang besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RHD 1 en RHD 2. Zij leggen tentoonstellingen op dat geshowde dieren vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts afgetekend vaccinatiebewijs tegen RHD 1 en RHD 2 dat minimaal 10 dagen oud is en maximaal 6 maanden. Verder moeten t/m 15 augustus alle manifestaties met konijnen afgelast worden.

Lees meer

KLN berichten juli 2016

Adviezen en instructies m.b.t. RHD(2)
KLN heeft begin mei een bericht naar alle verenigingssecretarissen gestuurd om de konijnenfokkers te adviseren hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD en de 2 variant. Dat is het enige zekere advies wat wij geven kunnen.
Nu wordt ons gevraagd hoe te handelen met tatoeëren en jongdierendagen. Als de dieren gevaccineerd zijn, geeft dat in alle gevallen voldoende bescherming.
RHD komt al ongeveer 30 jaar voor, het nieuwe type 2 is al zo’n 3 jaar in Nederland. De laatste maanden is extreem veel aandacht gegeven aan deze besmettelijke ziekte, die acuut optreedt en veel sterfte geeft.

Lees meer

KLN berichten juni 2016

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2
Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met Arvilap of Novarvilap of gelijkwaardig.
De besturen van onze verenigingen zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd.

Lees meer

KLN berichten mei 2016

Algeheel tentoonstellingsverbod in Hilversum
Met dit krantenbericht werd de GPKV Hilversum geconfronteerd. Een wethouder van de gemeente Hilversum bracht het voorstel in op de Raadsvergadering om geen vergunningen meer te verlenen voor manifestaties en promotie met dieren, m.n. ook geen tentoonstellingen meer.
Snelle actie van de GPKV en KLN met medewerking van Franc Beekmans, Dinant Rohaan en CDA kamerlid Jaco Geurts hebben we het tij nog net kunnen keren. In de raadsvergadering werden de plannen omgebogen naar “geen vergunning voor manifestaties waarbij het dierenwelzijn in gedrang is”.
Met deze ervaring in het achterhoofd, geeft KLN u de volgende raad mee: Blijf als plaatselijke vereniging zeer alert op de bewegingen en plannen in uw gemeente en als die ons aangaan, reageer dan meteen en neem snel contact met ons op.
De GPKV komt hier nog uitgebreid op terug met zeer leerzaam artikel in Kleindier Magazine.

Lees meer

KLN berichten april 2016

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 18 juni a.s. in Putten
De Algemene Ledenvergadering van KLN wordt gehouden in De Aker, Fontanusplein 2,  3881BZ te Putten. Aanvang 10.00 uur.
Uitgenodigd worden: de provinciale afdelingen, plaatselijke verenigingen, speciaalclubs, commissies KLN, ereleden, de masterclass, keurmeesters, de keurmeestersverenigingen KKV en HKV, de PR commissie, het MT NKP en extern het bestuur van de NBS.
Verenigingen kunnen eventuele voorstellen inbrengen via hun provinciale afdelingsbestuur.

Lees meer