• Home

Uitslag stemming ALV 15 juni 2019

Op 15 juni jl. hebben we een goede Algemene ledenvergadering gehad. 
De opkomst was zeer groot en daar zijn we als hoofdbestuur erg blij mee dat leden interesse hebben in wat er allemaal gedaan wordt door het bestuur maar ook zeker door al onze leden die in de diverse commissie’sPA’s en besturen zitten. 
Als bestuur willen we u heel erg bedanken voor het vele werk dat u allen verricht en maken hiervoor een diepe buiging.  

Onderstaand de uitslag van de voorstellen die gedaan zijn. 
Alle bestuursvoorstellen zijn aangenomen en we gaan nu aan de slag met het meerjarenplan. 
Voorstel A Wijziging statuten. Het quorum conform artikel 25 Statuten KLN is niet behaald. Er dient namelijk twee/derde van de voltallige algemene ledenvergadering een stem uit te brengen. Er dient binnen 4 maanden een tweede vergadering bijeengeroepen te worden. 
De voorstellen V1 en V2 zijn tegengestemd. 
Voorstel V3 is ook aangenomen, onder voorbehoud behandeling ALV NBS.  

De mensen die een reactie hebben gestuurd naar aanleiding van het Meerjarenplan 2019 - 2020 worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar wij met
elkaar de thema´s verder uitwerken
 
Duitwerking van de verschillende thema´s zal, indien noodzakelijk, ter besluitvorming voorgelegd  worden aan de ALV. Wij zetten onze schouders eronder en hopen dat u dat ook kunt en wilt doen. Samen staan we sterk.  

Een uitvoerig verslag van de vergadering zal nog gepubliceerd worden. De volgende ALV staat gepland op zaterdag 20 juni 2020.  

Uitslag stemming ALV 15 juni 2019 

 

 

Enting RVHD type 2 voor de konijnen tijdens het tentoonstellingsseizoen 2019-2020

Tijdens de laatste ALV van onze KLN in juni 2019 is besproken om toch ook voor het tentoonstellingsseizoen 2019-2020 de entplicht voor RVHD type 2 te blijven doorvoeren. Gezien de vele uitbraken, zowel bij de vleeskonijnen in de intensieve bedrijven, als bij de gezelschapskonijnen in den lande, hebben we besloten om toch voor het komend seizoen het risico van infectie tijdens een tentoonstelling door middel van een entverplichting te minimaliseren.

Alleen de enting tegen RVHD type 2 is verplicht. Uw dierenarts kan het entformulier downloaden via de site van Kleindierliefhebbers.nl en kan gebruik maken van de beschikbare vaccins als filavac vhd k c+v of eravac. Ook hierbij is overwogen wat de omringende landen besloten hebben voor hun tentoonstellingen om toch ook die invloeden naar Nederland van het veldvirus in te kunnen dammen.

Zeker de gestelde vragen en opmerkingen voor en tijdens de ALV aan het bestuur, hebben we ons ter harte genomen. Daarom gaan we  een werkgroep van verschillende kleindierliefhebbers met konijnen vragen om alle dagelijkse feiten, risico’s, bijwerkingen, kosten te overwegen, te overleggen en daarna met het bestuur de resultaten te bespreken. Deze aanpak vergt enige maanden tijd, zodat we tijdens het gehele komende tentoonstellingsseizoen de gang van het veldvirus, de invloed van de entingen en de  invloed op de inzendingen naar de verschillende shows kunnen evalueren. Tijdens de Raad van Advies zal ook aandacht aan de entverplichting voor de konijnen besteed worden.

Daarna zal het bestuur voor  de volgende ALV met een nieuw voorstel komen voor de volgende seizoenen.
Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden.

Wijzigingen in Portefeuillehouders per 4 juli 2019

 

Met ingang van 4 juli 2019 zijn de volgende wijzigingen aangebracht bij de portefeuillehouders:

Jan Dirk Nijkamp Voorzitter en portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Johnny Leeflang portefeuillehouder Verenigingsondersteuning en Kwaliteitszorg en ondersteuning show

Esther Witteveen portefeuillehouder PR en Jeugdzaken.

Bondsvergadering 15 juni 2019

De vergaderstukken voor de a.s. algemene ledenvergadering op 15 juni 2019 in De Aker te Putten staan op onze website. Hierin staan de agenda, notulen, verslagen en voorstellen voor deze vergadering.

Elk lid is van harte welkom op de bondsvergadering. Het bestuur stelt er prijs op dat de leden de vergadering bezoeken, dit geeft inzicht in het werk van de bond. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 10 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en of zij gebruik maken van de lunch.
De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening met uitzondering voor genodigden, ereleden, leden van commissies en bestuurders van provinciale afdelingen.

Uitzending EenVandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van EenVandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van EenVandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.  

Lees meer