• Home

KLN berichten oktober 2014

Het spenen van konijnen
In het “Besluit houders van Dieren” dat op 1 juli jl. van kracht is geworden, is aangegeven dat konijnen pas na minimaal 6 weken gespeend mogen worden (gescheiden van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de fokker blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden.
De meeste fokkers hanteren deze regel al, maar het is goed om te weten dat het nu een wettelijke eis is. Deze gestelde regels zijn minimumeisen dus langer mag ook, maar overdrijf ook weer niet. Daardoor kunnen de jonge rammetjes al actief worden en liggen de ongewenste resultaten daarvan spoedig in een nestje.   

Lees meer

KLN berichten september 2014

Veel myxomatose bij konijnen
Myxomatose wordt veroorzaakt door en virus, dat we het meeste in de nazomer en de herfst aantreffen. Bij een besmet konijn zie je dat het eerst aan zwellingen op de kop en de snuit. Er is vaak snot en door de zwelling van de neus ontstaat een hoorbare ademhaling en benauwdheid. Er kan ook een longontsteking ontstaan. Andere symptomen zijn gezwollen oogleden, vaak met pus, dikke oren en zwelling rond de anus en het geslachtsdeel. Eten en drinken worden steeds moeilijker en praktisch altijd leidt de ziekte binnen twee weken tot de dood.

Lees meer

KLN berichten augustus 2014

De Noordshow heeft een nieuwe locatie
Nadat de Prins Bernhardhoeve eenzijdig het contract met de Noordshow had verbroken, is het Noordshowbestuur naarstig op zoek gegaan naar een geschikte vervangende locatie. Die hebben zij gevonden in Assen. De TT hallen zijn uit meerdere opties gekozen op basis van prijs-prestatieverhouding.
Het is een geweldig mooie locatie met vele voordelen, zeker nu de TT hallen een rechtstreekse aansluiting krijgen op de A-28. Dat is belangrijk voor de grootste kleindierenexpo van Nederland, die bovendien een sterk internationaal karakter heeft.
Het komende half jaar wordt hard gewerkt om de organisatie toe te snijden op de nieuwe locatie. U kunt de Noordshoworganisatie niet beter steunen dan door als vanouds, of nog liefst wat meer, dieren in te sturen op hun show, nu te  Assen.

Lees meer

KLN berichten juli 2014

Mooi promotie-evenement in Den Ham
Open hokdagen worden op meer plaatsen in ons land gehouden, maar in Den Ham werd alert en handig gebruik gemaakt van mooi gespreid bedje.
De goed bezochte en bekende open tuindagen in die plaats werden na ruim 15 jaar om de één of andere reden niet meer gecontinueerd. HPKV Den Ham is in dat gat gesprongen en organiseert nu de open tuindagen of liever gezegd open hokdagen bij fokkers thuis, uiteraard nu om het houden van kleindieren te promoten. Dat er op elk adres ook wat te drinken en te knabbelen valt en er foldermateriaal ligt, is haast vanzelfsprekend.

Lees meer

KLN berichten juni 2014

Vergadering van de Raad van Advies
Op 1 maart j.l. vergaderde het KLN bestuur met de besturen van de provinciale afdelingen en de KLN commissies. Bijna alle provincies en commissies waren present. Belangrijke vergaderpunten waren de bestuursvoorstellen van organisatorisch aard voor de a.s. algemene ledenvergadering.

Lees meer