• Home

KLN berichten september 2017

2e secretaris a.i.
Mevrouw Erna Sanders maakt al enkele jaren deel uit van het KLN-bondsbureau. Hier verzorgt zij onder meer de notulen van de vergaderingen en is nauw betrokken bij het bestuur.
Om mij, als secretaris, nog meer te kunnen ondersteunen zal Erna de komende periode gaan fungeren als 2e secretaris ad interim.

Lees meer

KLN berichten augustus 2017

Almanak 2017
De nieuwe Almanak 2017 is inmiddels digitaal beschikbaar op de website van KLN onder Tentoonstellingen. Het daar in opgenomen tentoonstellingsrooster is, naast op de website, ook als een papieren versie meegestuurd met het juli-nummer van het Kleindier Magazine.

Tekst KLN prijzen in het vraagprogramma en catalogus
Op de laats gehouden ALV is het voorstel voor het nieuwe KLN-prijzenschema aangenomen.
Ik adviseer tentoonstellingsorganisaties hier rekening mee te houden bij het samenstellen van het nieuwe vraagprogramma en catalogus. Meer informatie vindt u ook op de KLN-website.

Lees meer

KLN berichten juli 2017

Op dit moment van schrijven is de ALV achter de rug. Mede namens mijn medebestuursleden wil ik u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan met een goed gevoel op weg naar 2018 en 2019 maar rekenen hierbij op uw hulp. Vanaf deze plaats wens ik u een fijne zomer en heel goede vakantie toe!

Europees keurmeesterscongres hoenders, dwerghoenders, sier- & watervogels en sierduiven
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen organiseert KLN samen met de NBS van 15 tot en met 17 september 2017 het Europese congres voor keurmeesters van hoenders, dwerghoenders, sier & watervogels en sierduiven te Doorn (NL).

Keurmeesters van pluimvee kunnen zich tot 11 augustus aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en het uiterlijk die datum overmakende van de kosten voor de geselecteerde optie op IBAN: NL27RABO0110245695 t.n.v. Kleindier Liefhebbers Nederland.
U hoort dan zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2017 of er nog plaats voor u is. Is er geen plaats meer, dan wordt uiteraard het betaalde bedrag teruggestort.
Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail melden en krijgen dan het programma en aanmeldingsformulier toegestuurd.

Ronald Tiemes
Secretaris

KLN berichten juni 2017

Algemene ledenvergadering KLN

Op zaterdag 17 juni 2017 wordt de Algemene Leden Vergadering van KLN gehouden.
Wederom is dit in Zalencentrum de Aker te Putten. Aanvang: 10.00 uur.

Elk lid is van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt het op prijs als leden de vergadering bezoeken. Dit geeft hun inzicht in het werk van de bond.
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk 12 juni 2017 aanmelden voor de vergadering bij ondergetekende.

Informatie en de agenda van de Algemene Ledenvergadering vindt u in het Jaarboekje 2016.
Het boekje is naar alle Provinciale afdelingen en verenigingssecretarissen verzonden.
Ook is het jaarboekje te downloaden van de website van KLN.

Helaas kwamen wij er na verzending achter dat er een fout staat in de geloofsbrief.
Inmiddels is er naar alle adressen die een jaarboekje ontvangen hebben een gecorrigeerd exemplaar verzonden. Ook is de gecorrigeerde versie via de website te downloaden.
Ik verzoek u het herziene exemplaar te gebruiken.

Lees meer

KLN berichten mei 2017

Visiedocument KLN op weg naar 2019
Inmiddels hebben alle Provinciale afdelingen, alle verenigingen en alle Speciaalclubs het visiedocument digitaal van ondergetekende ontvangen. Tevens kunt u het document downloaden vanaf de KLN-website: http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/kln-op-weg-naar-2019.html Op deze wijze hopen wij ook u met dit rapport te bereiken!
Op de komende ALV zal het rapport wederom één van de gespreksonderwerpen zijn. Echter zullen wij met een delegatie ook de komende vergaderingen van de Provinciale afdelingen bezoeken om alvast onze visie op het rapport toe te lichten.

Lees meer