• Home

KLN berichten oktober 2015

EE show in Metz overstijgt voor KLN de editie Leipzig 2012
Met de inzending van de KLN dieren naar Metz prolongeren we ruim de KLN inzending naar Leipzig in 2012. Toen 830 dieren (plus 370 van de NBS) en nu 860 KLN dieren. Met 156 konijnen, 155 hoenders, 384 krielen, 113 sier en watervogels, 8 vogels en 44 cavia’s maakt KLN ook nu weer een beste beurt.
We weten dat velen nu al een bezoek aan de EE show gepland hebben, maar wellicht gaan nog veel meer Nederlanders er op eigen houtje naar toe. Zelfs een eendaagse reis behoort gezien de afstand goed tot de mogelijkheden als je vroeg opstaan geen probleem vindt.
Er zal weer een Nederlandse stand komen, die we als een soort Holland House inrichten en waar de inzenders hun catalogus en prijzen kunnen ophalen. Ook kunnen de Nederlanders er even aanwippen voor een hapje en een drankje. De inzenders zien we op 9 november in Ede waar ze hun dieren kunnen afleveren.
Het gaat weer een spektakel worden, wat u niet mag missen.

Lees meer

KLN berichten september 2015

Nieuwe tentoonstellingsseizoen
De periode van jongdierendagen is nu in volle gang en het nieuwe tentoonstellingsseizoen staat weer voor de deur. Na een mooie opfokperiode kunnen we binnenkort zien wat onze dieren “doen”.
Geniet vooral van die periode, maar denk ook aan de organisatoren van de shows. Die steken daar veel tijd en energie in. Ben bereid om een kostendekkende inschrijfprijs te betalen en dwing hen niet om naast het vele werk wat ze al doen, ook nog eens sponsors te moeten aflopen. Sponsors werven is prima, maar het moet geen bedelen worden. Dat is geen leuke klus en het verworven sponsorgeld moet aan de organisatoren toekomen om wat extra’s te doen en niet om het inschrijfgeld te compenseren.
Het KLN bestuur wenst u een ontzettend mooi tentoonstellingsseizoen toe, maar ook veel wijsheid, zodat u met verstand omgaat met deze mooie periode van onze hobby.

Lees meer

KLN berichten augustus 2015

Leidraden voor het houden en fokken konijnen en hoenders
In de Algemene Ledenvergadering in juni jl. zijn de Leidraden voor het houden van konijnen en hoenders aangenomen. De opmerkingen die voor en tijdens de ALV werden geuit, zijn verwerkt en de laatste versie van leidraden staan nu op onze website Kleindierliefhebbers.nl onder Organisatie en dan Statuten en reglementen.  

Lees meer

KLN berichten juli 2015

Inschrijving Metz sluit op 16 augustus
De inschrijving voor de Europashow in Metz sluit bijzonder vroeg (5 september). Daarom moeten wij de Nederlandse inschrijvingen uiterlijk 16 augustus binnen hebben. De periode erna hebben wij hard nodig om de inschrijvingen te controleren en af te stemmen met de fokkers en Metz, met name op juiste rasnamen e.d.
Op het moment dat we deze KLN berichten schrijven, krijgen degene die zich al aangemeld hadden en of deelgenomen hebben aan Leipzig 2012, de inschrijfbescheiden al gemaild.
Wie ook enthousiast is geworden in de EE show, kan een e-mail sturen naar het secretariaat van KLN of bellen als u geen e-mail heeft.
De vorige Europashow in Leipzig in 2012 showden 159 Nederlandse fokkers van KLN en de NBS totaal 1203 dieren (240 konijnen, 20 cavia’s, 123 hoenders, 352 dwerghoenders, 77 watervogels, 24 siervogels, en 367 sierduiven).

Lees meer

KLN berichten juni 2015

Europashow Metz (attentie, attentie!)
Tegen de tijd dat dit nummer van Kleindier Magazine bij u in de brievenbus valt, heeft de Entente jaarvergadering in Metz plaatsgevonden en beschikken wij waarschijnlijk over de zogenoemde Meldebogen. Daarin zijn de voorwaarden vastgelegd voor het showen en u kunt met deze formulieren inschrijven voor de show. Een soort vraagprogrammatje dus, echter zonder de te winnen prijzen. Dat zijn er overigens heel wat.

Lees meer