• Home

KLN berichten Oktober 2016

Geldigheidsduur RHD-entverklaring
Bij de registratie van de combinatie-entstof tegen RHD 1 en 2 zijnde Filavac VHD K C + V is vastgesteld dat deze entstof een beschermingsduur heeft van 12 maanden, mits de dieren ten tijde van de enting minimaal 10 weken oud waren. Voor de overige entstoffen tegen RHD 2 mag het entformulier niet ouder dan 7,5 maanden zijn, waarbij voor hen, die al in mei gevolg hebben gegeven aan onze oproep om hun konijnen te gaan enten, niet gedupeerd moeten worden voor de Bondsshows. Entbewijzen uit mei 2016 zijn ook geldig in januari 2017 op de Bondsshows.

Lees meer

KLN berichten september 2016

RHD enten verplicht voor Tentoonstellingsdieren
Het KLN bestuur heeft besloten dat per 5 augustus 2016 alleen tegen RHD 2 gevaccineerde konijnen toegelaten worden op jongdierendagen en tentoonstellingen. Ruim honderd verenigingen waren bijeen op de extra Diertechnische vergadering van KLN op 1 augustus jl. Zij spraken zich bijna unaniem uit voor het enten van konijnen voor toelating op jongdierendagen en tentoonstellingen. Het KLN bestuur is dan ook blij dat dit besluit zo breed gedragen wordt. De ziekte RHD 2 grijpt momenteel zo snel en agressief om zich heen, dat praktisch alle konijnenfokkers het er over eens zijn, dat je niet meer om enten heen kunt.

Lees meer

KLN berichten augustus 2016

Ontwikkelingen RVHD type 2

In Duitsland en België, vooral in Vlaanderen en m.n. Oost Vlaanderen blijken in juni veel besmettingen van RHD 2 voor te komen, ook onder hazen die overigens niet vatbaar zijn voor RHD 1. Dat het om RHD 2 gaat is vastgesteld aan de hand van een representatief aantal autopsies onder de fokkers. In Duitsland worden alle gevallen vastgesteld door DNA techniek PCR op de organen.
De Belgische Landsbond (overkoepelende organisatie Vlaanderen-Wallonië) heeft daarom met onmiddellijke ingang besloten een vaccinatieplicht in te stellen voor konijnen tegen RHD 1 en RHD 2. Zij leggen tentoonstellingen op dat geshowde dieren vergezeld moeten gaan van een door een dierenarts afgetekend vaccinatiebewijs tegen RHD 1 en RHD 2 dat minimaal 10 dagen oud is en maximaal 6 maanden. Verder moeten t/m 15 augustus alle manifestaties met konijnen afgelast worden.

Lees meer

KLN berichten juli 2016

Adviezen en instructies m.b.t. RHD(2)
KLN heeft begin mei een bericht naar alle verenigingssecretarissen gestuurd om de konijnenfokkers te adviseren hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD en de 2 variant. Dat is het enige zekere advies wat wij geven kunnen.
Nu wordt ons gevraagd hoe te handelen met tatoeëren en jongdierendagen. Als de dieren gevaccineerd zijn, geeft dat in alle gevallen voldoende bescherming.
RHD komt al ongeveer 30 jaar voor, het nieuwe type 2 is al zo’n 3 jaar in Nederland. De laatste maanden is extreem veel aandacht gegeven aan deze besmettelijke ziekte, die acuut optreedt en veel sterfte geeft.

Lees meer

KLN berichten juni 2016

Veel besmettingen bij konijnen met RHD-2
Er zijn nu (begin mei) bijzonder veel besmettingen met de konijnenziekte RHD-2. Bij een besmetting heeft dat 100% of bijna 100% sterfte tot gevolg, want een geneesmiddel tegen deze virusziekte is er niet. Ons dringend advies is daarom, laat uw konijnen zo snel mogelijk door uw dierenarts vaccineren met Arvilap of Novarvilap of gelijkwaardig.
De besturen van onze verenigingen zijn hierover al rechtstreeks geïnformeerd.

Lees meer