• Home

Corona crisis en de gevolgen voor onze hobby

24-05-2020

In de afgelopen maanden hebben wij, als KLN-bestuur, de richtlijnen gevolgd, zoals deze door het RIVM en de regering zijn opgesteld. Afgelopen week hebben wij een nieuw protocol opgesteld over het tatoeëren van konijnen en het enten van konijnen en hoenders en dwerghoenders. Corona heeft een grote impact op de samenleving en onze hobby.
Op dit moment ontvangen wij veel vragen van verenigingen en speciaalclubs over wat er gaat gebeuren in de komende maanden, nu de maatregelen iets minder strikt lijken te worden.  KLN blijft de maatregelen van de regering en het RIVM opvolgen.
In dat kader zijn wij ook bezig met het opstellen van een protocol over hoe en wat de impact is van de 1,5 meter samenleving op onze hobby. Hier zijn wij de komende weken mee bezig en zullen dit concept ook bespreken met onder andere de commissies binnen onze organisatie, zoals standaard- & examencommissies, HKV en KKV, landelijke tentoonstellingen en nog een aantal betrokkenen als NBS en facilitair bureau. Daarna zullen wij dit publiceren op de KLN-site en op Facebook. Natuurlijk komt dit ook in KLN-nieuwsbrief aan de orde waar u zich via Facebook op kan abonneren.

Voor feitelijke informatie verwijzen wij de site: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap

KLN-bestuur

Tatoeëren van konijnen en enten van pluimvee en konijnen door de dierenarts.

 16-05-2020

In de afgelopen Corona periode hebben wij gekozen om het tatoeëren van konijnen door de tatoeëerders en het enten van hoenders en konijnen door de dierenarts tijdelijk op te schorten. Wij hebben gekozen om de adviezen van de overheid en het RIVM volledig te volgen. Nu, met de verruiming van de nieuwe maatregelen in het verschiet, volgen wij wederom om zo te zorgen, dat het tatoeëren en enten weer op gang komt, maar wel met een aantal belangrijke spelregels. Het blijft overigens een dilemma voor KLN. Wij willen leden, veelal in de risicoleeftijd,  niet in gevaar brengen, maar wij snappen ook heel goed, dat leden graag hun konijnen gemerkt willen hebben. De 1,5 meter samenleving is het uitgangspunt om het tatoeëren weer op gang te brengen. Let daarbij goed op de kwetsbare fokkers in onze liefhebberij. Het is heel vervelend als je tijdens het merken of enten het Corona virus zou verspreiden en (kwetsbare) fokkers in de problemen brengt.  Nu de maatregelen vanuit het RIVM en de regering in stappen worden afgebouwd, zien wij mogelijkheden om het tatoeëren en enten weer mogelijk te maken.
KLN stelt de volgende regels voor:

  1. Maak een afspraak met je tatoeëerder. Breng de te merken konijnen bij de tatoeëerder thuis. De tatoeëerder merkt de konijnen, de fokker gaat tussendoor naar huis en haalt de konijnen vervolgens op de afgesproken tijd weer op. De tatoeëerder kan alleen de konijnen tatoeëren, maar als iemand de konijnen vast moet houden, kan dat alleen een gezinslid van de tatoeëerder zijn.
  2. Een alternatief is een tatoeëerkistje. Door sommige fokkers wordt dit kistje wel als dieronvriendelijk gezien. Het vereist kundig gebruik. Indien de tatoeëerder dit kistje wil gebruiken, is informatie op de site van KLN te vinden en te bestellen (materiaalbeheer).
  3. Ook mag de fokker zelf tatoeëren. De fokker leent de tang en merkt zijn konijnen zelf. Na het merken worden de tang en andere spullen ontsmet met 70 % alcohol (gel of spiritus). Daarna brengt de fokker deze spullen naar de volgende fokker, die zelf wil merken.
  4. Zoek eventueel een ander die wil en kan tatoeëren, eventueel met zijn zoon/dochter of vrouw/man. Kies altijd voor het volgen van de nieuwe Coronamaatregelen en pas de oplossing daarbij aan.
  5. De Vereniging speelt een belangrijke rol in de organisatie van het tatoeëer proces.
  6. Ga niet als tatoeëerder bij de fokkers op bezoek om te tatoeëren, maar laat de konijnen naar de tatoeëerder komen. Veiligheid staat ten allen tijden voorop! Let goed op om altijd 1,5 meter afstand te houden!

Het bestuur KLN adviseert:  neem nooit onnodige risico’s. Wees zorgvuldig en denk goed van tevoren na hoe je het merken organiseert. Trek eventueel handschoenen aan, doe een mondkapje op en ontsmet of was regelmatig de handen.  Onze hobby kent veel oudere leden in de risicogroepen, die ook als tatoeëerder optreden. Voor deze oudere liefhebbers kan het Coronavirus een ernstige bedreiging zijn. Neem als vereniging de juiste beslissingen en denk na wat en hoe je het merken en enten gaat doen als club. Later tatoeëren blijft nog steeds een optie.

Bij het enten van konijnen tegen RVHD2 of het enten van pluimvee kan ook nog een ander probleem meespelen. Geeft de dierenarts wel een entbewijs als de konijnen niet getatoeëerd zijn? In dit soort gevallen kan de dierenarts een entformulier maken, waarbij hij/zij het formulier aftekent en afkruist met het aantal konijnen die geënt zijn. Zo kan de fokker later, na het tatoeëren het formulier invullen met de juiste oornummers. Zo hoeft het enten geen probleem te zijn. Stem een en ander goed af met de dierenarts.

Ook vooroverleg met de dierenarts voor het enten van pluimvee is belangrijk. Volg de Coronamaatregelen en stel een uitvoeringsplan met de dierenarts op hoe de sprayenting bij pluimvee uitgevoerd gaat worden.

Namens het KLN-bestuur

 

 

Nieuwe datum ALV

03-05-2020

Ivm het Coronavirus wordt de ALV van 20 juni afgelast.
De nieuwe datum wordt 7 november 2020
met vriendelijke groeten
Erna Sanders

Tatoeëren en vaccineren van konijnen

24 april 2020
Er komen via email veel vragen bij ons binnen over het tatoeëren van konijnen. In deze update geven we specifieker aan hoe men, tijdens activiteiten als vaccineren en tatoeëren, rekening kan houden met elkaar, om de kans op besmetting met COVID-19 te verkleinen.

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen, aangekondigd door de regering aan de hand van adviezen van het RIVM kunnen we stellen dat het nog steeds beter is en dus ook de voorkeur heeft om het tatoeëren uit te stellen om zo besmetting tussen de leden onderling te voorkomen.

Naast dit advies kunnen we ons voorstellen dat veel langer wachten in sommige situaties niet wenselijk is. Wanneer de 1,5 meter afstand tussen de tatoeëerder en de fokker in acht wordt gehouden en er gebruik gemaakt wordt van een kistje, waarin het konijn gefixeerd kan worden, is het mogelijk een konijn te tatoeëren. Zorg wel voor voldoende afstand tot elkaar en zorg ook dat de tekens in de tang voldoende scherp zijn. Reinig en ontsmet telkens de tang en nummers goed.  Trek handschoenen aan en ontsmet regelmatig ook de handen. Vermijd de grote bloedvaten in de oren . Vooral bij oudere konijnen worden de oren vleziger, waardoor er nog meer gevraagd wordt van de deskundigheid van de tatoeëerder.
In de afbeelding is een voorbeeld weergegeven van een kistje om konijnen te fixeren. Dit kistje is voor alle rassen te gebruiken en is in Duitsland verkrijgbaar.

Ook het enten van konijnen tegen RVHD kan door de dierenarts gebeuren, mits voldoende afstand van minimaal 1,5 meter gehouden wordt tussen de verschillende personen.  Het vaccineren is goed mogelijk door het konijn ook in een kist te zetten, zodat de dierenarts de konijnen alleen kan enten.
Wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden, zullen wij u informeren.
Harry Arts, KLN dierhouderijaangelegenheden

De effecten van het Coronavirus op onze hobby

 

30-03-2020
Geachte leden,

In de afgelopen week hebben wij als KLN-bestuur ons opnieuw gebogen over de effecten van het Coronavirus op onze hobby. Voorop staat dat een ieder zijn gezondheid voorop staat en wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM volledig volgen.  

In de afgelopen weken hebben wij maatregelen genomen die in lijn liggen met de adviezen van het RIVM. De consequenties hiervan waren dat bepaalde bijeenkomsten zijn afgezegd en ook het schriftelijk examen voor de pelsdier keurmeesters is uitgesteld. Nu de eisen worden aangescherpt en samenkomsten worden verboden, hebben wij ook besloten de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 juni 2020 uit te stellen tot na de zomer. Wij hopen dat er in oktober gelegenheid komt om deze vergadering te laten plaatsvinden. Wij willen de verenigingen en de PA’s voldoende tijd en ruimte geven om zich te voorbereiden op deze ALV. Hoe de toekomst er uit gaat zien aangaande de pandemie van dit coronavirus kunnen wij niet voorspellen.

Afgelopen maandag 23 maart 2020  voordat de nieuwe extra maatregelen werden aangekondigd, hebben we een mail rondgestuurd met maatregelen voor het tatoeëren van konijnen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de nieuwe ontwikkelingen ook  consequenties hebben voor het tatoeëren van uw konijnen. Dit betekent dat u tot nader order geen konijnen kunt laten tatoeëren. Het is gebruikelijk dat de jonge konijnen worden getatoeëerd voordat zij 10 weken oud zijn. Het is geen probleem om deze dieren op een oudere leeftijd te laten tatoeëren. Leg overigens goed vast welke dieren uit welke combinatie zijn gekomen zodat u straks eenvoudig de dieren kunt laten tatoeëren. Zodra de regelgeving het toelaat, zullen wij u informeren over de ontwikkelingen. 

Wij hebben besloten om de bestuursvergaderingen digitaal via office 365 Teams te houden. Dit maakt het mogelijk om vanuit huis gewoon via Internet te kunnen vergaderen. Daarnaast hebben wij besloten dat alle commissies en provinciale afdelingen van de KLN ook de mogelijkheid wordt geboden om met Teams te gaan werken. Jeroen Borgman is druk bezig om deze opzet in orde te brengen en zal met u contact opnemen om een ander te installeren.

Er wordt van u organisatorisch veel gevraagd, maar we hopen dat u begrip heeft in deze situatie. Uw en onze gezondheid staat voorop en natuurlijk ook de gezondheid van uw dieren. Help elkaar door bij uw leden te vragen (niet bezoeken) hoe het met hen is en of  hulp nodig is bij het halen van voer voor de dieren of bij het schoonmaken van de hokken.

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopen elkaar zo spoedig als mogelijk te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten. Voor informatie zie onderstaande sites.

Op de website: www.RIVM.nl vindt u de laatste informatie over de genomen maatregelen.  Ook op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind u informatie betreffende het Coronavirus.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van KLN
Erna Sanders.

Wat betreft het pluimvee heeft het Ministerie van LNV besloten om de landelijke ophokplicht, die op 12 februari 2020 was ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee, wordt verlengd. Dit heeft vooral te maken met nieuwe uitbraken van AI in Duitsland. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep