• Home

Chlamydia bacterie bij cavia's en antibioticagebruik bij konijnen

Afgelopen jaar zijn in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht verschillende cavia’s onderzocht op een weinig aanwezige doch voor de gezondheid van mens en cavia gevaarlijke Chlamydia bacterie.
In de download kunt u het gehele verhaal nalezen. Het verhaal is gemaakt aan de hand van literatuuronderzoek en aan de hand van eigen onderzoek bij verschillende cavia’s bij verschillende fokkers. Het onderzoek is uitgevoerd door de studenten van de faculteit Diergeneeskunde voor hun Master opleiding tot dierenarts.

In 2012 werd voor het eerst een formularium voor tentoonstellingskonijnen ontwikkeld. In 2017 is het formularium verder aangepast aan de huidige inzichten van antibioticagebruik bij dieren en in ons geval bij konijnen gefokt voor de tentoonstellingen. Samen met uw dierenarts kan zo een verantwoorde keuze gemaakt worden bij een bacteriële ziekte bij de konijnen. Het vernieuwde formularium van 2017 is een beargumenteerde richtlijn voor het antibioticumgebruik bij voedselproducerende konijnen. Het doel van het formularium is voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit en het voorkomen van het ontstaan en het verspreiden van resistente bacteriën door het antibioticumgebruik bij onze konijnen. in de download kunt u het formularium nalezen. De formularia zijn ook terug te vinden bij www.wvab.nl  

Shows kunnen “gewoon” doorgaan, ook na de persconferentie van 28 september!

Direct na de persconferentie van maandag 28 september werd een samenvatting gepubliceerd waarin de nieuwe maatregelen kort werden opgesomd. Hier stond ook tussen: “In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn”. Wat er niet bij stond, is dat dit geldt voor binnenruimtes met vaste zitplaatsen. Dat zorgt soms voor verwarring.

Wij hebben eerder een bericht geplaatst met informatie over locaties binnen en buiten “met doorstroom”. Dat “met doorstroom” is nog steeds van toepassing op shows. Dit staat nu op de website van Rijksoverheid onder “Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40)”: Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken en kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden:

Lees meer

De algemene ledenvergadering van KLN op 7 november wordt digitaal!

In verband met de sterke stijging van Covid-19 besmettingen vindt het bestuur van KLN op dit moment niet verantwoord om een fysieke vergadering te houden waarbij bezoekers uit het gehele land aanwezig zijn en ook omdat veel van de bezoekers in een risicogroep vallen. Verder wordt het ook steeds meer onzeker of wij op 7 november wel een fysieke vergadering kunnen houden met het gebruikelijke aantal bezoekers.

De agenda is voor deze gelegenheid ingekort tot het reglementaire minimum. Het jaarboek bevat wel de gebruikelijke zaken zoals notulen en de verslagen van de diverse commissies.

De agenda luidt:

Lees meer