• Home

KLN berichten oktober 2012

Ringenbureau
27 mm ringen uitverkocht
De 27 mm voetringen zijn definitief uitverkocht en kunnen dit jaar niet meer geleverd worden. 

Wilma Smelt

Inleveren tatoeerlijsten
Er blijken een groot aantal verenigingen te zijn, die de nieuwe afspraken met betrekking tot het inleveren van tatoeëerlijsten niet hebben begrepen. Zij hebben nog steeds geen lijsten ingeleverd bij mevrouw de Gooijer, ondanks dat die nog steeds ingeleverd moeten worden. De shows komen er weer aan en zonder uw lijsten hebben zij een probleem. Voorkom een boete voor uw vereniging.
Betty de Gooijer

Lees meer

KLN Bondsberichten september 2012

KLN berichten

Inschrijving EE show Leipzig gesloten
De inschrijving sloot op 1 september. De voorinschrijving geeft al een fantastisch beeld. Op dit moment (30 juli) zijn al bijna 700 dieren aangemeld. Met name de konijnen overtreffen de deelname t.o.v. de afgelopen EE-shows met 160 dieren in ruime mate. Geweldig!

Lees meer

KLN Bondsberichten augustus 2012

KLN berichten

Sluiting inschrijving EE show te Leipzig 1 september nadert!
U heeft nog tot 1 september de gelegenheid om uw dieren in te schrijven voor de Europashow te Leipzig en of u aan te melden voor de busreis. De showdagen zijn 7 t/m 9 december. Men verwacht de 70.000 dieren van 2006 ruim te overtreffen. Deze show is echt een aanrader qua dieren, nevenactiviteiten en sfeer!
Als u wilt deelnemen, meldt u dan direct aan want administratief moeten ook nog wat papieren heen en weer en ook dat kost tijd.

Lees meer

KLN Bondsberichten juli 2012

KLN berichten

Sluiting inschrijving Europashow Leipzig 1 september.
In tegenstelling tot eerdere berichten, ook in Kleindier Magazine, sluit de inschrijving op een vroeger tijdstip. De sluiting van de buitenlandse inzendingen sluit namelijk 14 dagen eerder dan de Duitse, waardoor wij genoodzaakt zijn de inschrijvingsdatum te vervroegen naar 1 september.
Bent u geïnteresseerd, neem dan ruim voor die datum, bij voorkeur per e-mail, contact op met de secretaris van KLN. Geef tevens op in welke diergroep u wilt inzenden. Wij kunnen u dan nog tijdig de informatiebrief en inschrijfdocumenten toezenden. Interesse tonen verplicht u overigens nog tot niets.

Lees meer

KLN Bondsberichten juni 2012

Aankondiging ALV
Op 16 juni a.s. is onze Algemene Ledenvergadering. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd!
Verenigingen, commissies en personen die daarvoor met name uitgenodigd zijn, hebben inmiddels het jaarboek over 2011 ontvangen, waarin ook de uitnodiging en agenda voor deze vergadering is opgenomen. Aansluitend aan de agenda zijn de spelregels voor deze vergadering beschreven. Een ieder, zeker degene met wat minder ervaring, doen er goed aan deze spelregels nog eens goed te lezen. Tot 16 juni!

Lees meer