• Home

KLN Bondsberichten juni 2012

Aankondiging ALV
Op 16 juni a.s. is onze Algemene Ledenvergadering. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd!
Verenigingen, commissies en personen die daarvoor met name uitgenodigd zijn, hebben inmiddels het jaarboek over 2011 ontvangen, waarin ook de uitnodiging en agenda voor deze vergadering is opgenomen. Aansluitend aan de agenda zijn de spelregels voor deze vergadering beschreven. Een ieder, zeker degene met wat minder ervaring, doen er goed aan deze spelregels nog eens goed te lezen. Tot 16 juni!

Lees meer

KLN Bondsberichten mei 2012

KLN logo vaker zichtbaar
In de PR vergadering van KLN bestuur met de provinciale besturen is het idee ontstaan om het KLN-logo vaker te tonen. De provinciale besturen doen dat al, o.a. op hun jaarverslag e.d. Daarom is voorgesteld dat ook de verenigingen in hun clubblad, vraagprogramma, catalogus en op hun website het KLN logo gaan opnemen. Wij stellen voor dat u op een door u gekozen geschikte, maar ook opvallende plaats het logo van KLN opneemt met de tekst: “Een plaatselijke vereniging van KLN “. Wij stellen ook voor, dat u het logo op dezelfde wijze opneemt op uw briefpapier en eventuele reclameborden, als u die nog maken moet.
Het logo kunt u voor dat doel middels een e-mailtje opvragen bij ondergetekende. Wij hebben een kleur en zwart-wit versie voor u.

Lees meer