• Home

Dierenparade Noordshow 2022 gaat niet door

Vanwege alle maatregelen rondom Covid en Vogelgriep heeft het bestuur van de Dierenparade Noordshow helaas moeten besluiten om de show voor 2022 in Hardenberg af te gelasten.
De gezondheid van onze vrijwilligers, inzenders en bezoekers is een groot goed. Wij kunnen in de huidige omstandigheden dit niet 100 % garanderen.

We hebben lang het vertrouwen gehad dat ons mooie evenement door kon gaan, maar hebben toch moeten besluiten om te stoppen.
We nemen even een aantal weken pauze en gaan in Januari weer van start met de organisatie van de volgende Dierenparade Noordshow. We hopen u daar te ontmoeten !

Namens het bestuur van de Dierenparade Noordshow
Evert Visser
Voorzitter

Verslagen sessies ALV 2021

Tijdens de ALV van 23 oktober jl. konden de leden deelnemen aan een drietal sessies:
Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor Kleindierliefhebbers

De verslagen van deze sessies zijn gebundeld in een zip-bestand en deze kunt u hier downloaden.

Dierenparade Noordshow 2022

Als bestuur van KLN hebben we alle begrip voor de beperkingen die voortvloeien uit de maatregelen omtrent COVID-19 en de uitbraak van vogelgriep. Dat neemt niet weg dat we het ook ten zeerste betreuren dat veel activiteiten, die deel uitmaken van onze hobby, geen doorgang vinden. Mede om die reden zijn we dan ook verheugd dat, zoals het er nu uitziet, de Dierenparade Noordshow, wel doorgaat. De organisatie doet er alles aan om een veilige vorm te vinden waarin het event plaats kan vinden. Natuurlijk hopen we met z’n alleen dat het een complete show kan worden, dus inclusief dwerghoenders, hoenders, sier- en watervogels.

De kans is echter net zo groot dat de beperkingen rondom vogelgriep ervoor zorgen dan we het zonder die diergroepen moeten doen. Ons verzoek is om de organisatie en dus onze hobby niet in de steek te laten. Bezoek de Dierenparade Noordshow en geniet van alles wat het te bieden heeft. Presenteer uw speciaalclub, ook al mogen uw dieren niet aanwezig zijn. We hebben elkaar nodig, nu meer dan ooit.

Afgelasting BTT Zuid Holland

Beste vrijwilligers, inzenders en bezoekers,

In een vorig schrijven hebben wij u geïnformeerd over het doorgaan van de show in Boskoop. We hadden voor dit jaar een alternatieve locatie gevonden bij de firma Van Lint, die ons gastvrij willen ontvangen op een voor de meesten van ons bekende locatie nl. de oude veilinghal waar we lange tijd gebivakkeerd hebben met onze provinciale show.

Ons eerdere bericht was echter voordat de laatste corona maatregelen werden afgekondigd. Dat was niet de eerste tegenslag, daarvoor werden we al geconfronteerd met de vogelgriep die tentoonstellen van Hoenders, Sier- en Watervogels onmogelijk maakten. We hebben de laatste tijd hier veelvuldig en uitgebreid overleg gehad met de Gemeente om te kijken wat mogelijk is. De huidige corona maatregelen spelen ons echter danig parten en versoepelen lijkt er vooralsnog niet in te zitten. De huidige restricties qua openingstijden en afstandsbeperkingen die gelden hebben een grote impact op wat haalbaar is. Bovendien hebben wij ook nog zoiets als een zorgplicht naar onze vrijwilligers die bijna allemaal in de risicogroep zitten. Zoals de kaarten (en regels) nu liggen is het organiseren van een show niet verantwoord.

Net als de meeste van betreuren wij het u te moeten meedelen dat wij ook dit jaar geen provinciale show kunnen organiseren en hebben besloten de show voor 2022 af te gelasten. We kunnen helaas niet anders dan tot deze conclusie komen, maar begrijpen dat dit onze hobby geen goed doet.

Wij zullen begin 2022 starten met de voorbereidingen voor onze provinciale show van 2023 en hopen dat ons tegenspoed zoals we die dit jaar ondervonden bespaard zullen blijven.

Met vriendelijke groet,
Co Korsuize, voorzitter KLN Zuid Holland

Uitslag enquete ExpertMeetings

Eind 2020 is de werkgroep communicatie gestart met de organisatie van een aantal 'ExpertMeetings'. In zo'n online meeting vertelde een 'expert' iets over een onderwerp gerelateerd aan de kleindier hobby. Belangstellenden waren ook online aanwezig en konden (achteraf) vragen stellen. In totaal zijn er zeven ExpertMeetings geweest. Na afloop heeft de werkgroep een enquete uitgezet om de belangstelling voor een eventueel vervolg te inventariseren. De uitslag van de enquete is verwerkt in een PDF-document welke u hier kunt downloaden.

De werkgroep gaat de uitslag bespreken en komt op basis daarvan met een vervolg.

Wist u trouwens dat de ExpertMeetings destijds zijn opgenomen? U kunt ze allemaal nog bekijken. Klik hier om de playlist op het YouTube kanaal van KLN te openen.