• Home

Bondsbericht mei 2022

Kort verslag van bijeenkomst op 7 mei

Dit bondsbericht betreft bijeenkomsten 7 en 9 mei, vakantie ringenbureau, geen leges komend showseizoen en verenigingstentoonstelling kan dit seizoen een open show zijn.

Zaterdag 7 mei hebben we een tweede bijeenkomst georganiseerd voor alle verenigingen en speciaalclubs als vervolg op de bijeenkomst van 12 maart waar we met elkaar hebben gesproken over de Bondsshows van KLN en het tentoonstellingsrooster 2022/2023.

De volgende thema’s hebben we besproken:

 • De bondsshows
 • Indeling showjaar
 • Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Thema 1 Bondsshows

Hier is gepraat over moeten we 1 bondsshow houden met alle diergroepen of per diergroep een bondsshow, In iedere regio een bondsshow, voor hoeveel jaar toekennen, 1,3 of 5 jaar, bondsshow per leeftijdscategorie zoals jong, jaarlingen of oude dieren.

Thema 2 Indeling showjaar

Hier hebben we het gehad over bijv. september/oktober openingsshows met jonge dieren en in januari een afsluitende show, lente-zomer-herfst en winter shows, alle seizoenen shows en moet KLN hierin de regie hebben ja of nee.

Thema 3 Dierenwelzijn & Wet- en regelgeving

Hier ging het over meer showen en minder tentoonstellen, transport van de dieren, rekening houden met 5 vrijheden van Brambell (integriteit dieren).

Hierna is de zaal in drie groepen verdeeld die in 3 sessies de thema’s hebben besproken.

Een aantal opmerkingen waren bij thema 1

 • Welk doel(en) heeft de Bondsshow wat en waarom wil je dit bereiken en hoe ga je dit organiseren?
 • Leden hebben behoefte aan een competitie en een groter doel is het laten zien van wat je hebt.
 • Voor de regioshows voorwaarden stellen en budget hiervoor beschikbaar stellen.
 • Tentoonstellen van dieren korter maken van het aantal dagen.
 • Niet alle diergroepen in 1 weekend.
 • Vanuit KLN moeten we meer laten zien wat verenigingen doen.

Opmerkingen bij thema 2

 • Maak een tijdlijn, KLN moet de regie nemen en zekerheid geven voor de bondsshow in 2023.
 • AI-gevoelige dieren in de herfst en andere diergroepen voorjaar en winter. De zomer is het vaak te warm voor de dieren. Iedere regio een bondsshow.
 • Minder regels, keurmeesters moeten anders gaan kijken naar het keuren van de dieren.
 • Onderling overleg in de regio moet meer gebeuren. Samenwerken wordt niet voldoende gedaan en deze basis zal eerst aangepakt moeten worden. KLN moet zich hier niet mee bemoeien.
 • Wel het hele jaar door kunnen showen.

Opmerkingen bij thema 3

 • Geen kistkeuringen meer wel goede kisten hebben voor transport.
 • Ook gecastreerde dieren toelaten op tentoonstellingen.
 • Kijken naar de manieren van keuren. Ook kijken naar de soorten kooien die er zijn.
 • Social Media speelt een grote rol en daar moeten we rekening mee houden.
 • Meer bekendheid. Preventief enten en ook enten van dieren van liefhebbers.
 • Er werd ook een opmerking gemaakt over meerdere dagen showen ipv 1-daagse keuringen omdat de dieren na de keuring gewend raken aan de kooien.

Vervolg

Tijdens de ALV van 18 juni willen we de drie bovenstaande thema’s als één thema terug laten komen. Wij als hoofdbestuur kunnen het niet alleen en doet ze een oproep naar de zaal om mee te denken en te helpen om een goed voorstel op papier te krijgen voor 18 juni. Eenieder die hieraan mee wil doen kan zich hiervoor opgeven.

We hebben een goede bijeenkomst gehad en zijn tevreden over de uitslag. 

Bijeenkomst maandag 9 mei met de speciaalclubs

Bijeenkomst Speciaalcubs en Commissies veren

Tijdens de Diertechnische Raad gaven verschillende speciaalclubs aan dat zij zich niet gehoord voelde door KLN. Toen is de afspraak gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dit is gebeurd op maandagavond 9 mei 2022 in de Aker te Putten. Een 19-tal speciaalclubs waren aanwezig, evenals de Standaardcommissie Hoenders en de Examencommissie. In een ontspannen sfeer en in een open discussie zijn een aantal onderwerpen besproken. Zoals lidmaatschap KLN, hier was de conclusie om dit nog verder uit te werken. Ook het T.T. seizoen voor AI gevoelige dieren en hoe kunnen we hier als speciaalclub op in spelen werd besproken.

Hier was de conclusie dat samenwerken noodzakelijk is zowel met organiserende tentoonstellingen, maar ook met andere speciaalclubs. Ook de relatie tussen de speciaalclub en de standaardcommissie werd besproken. Hier was de conclusie dat er geen issue was maar wel het advies om met elkaar in een open gesprek te blijven en onderwerpen bespreekbaar houden. Verder is de afspraak gemaakt om deze bijeenkomst jaarlijks te organiseren tussen de Diertechnische Raad en de ALV.

Hub Maar

Portefeuillehouder standaard- en keurmeesteraangelegenheden.

Ringenbureau

Het ringenbureau is van 1 tot en met 23 augustus met vakantie. Houdt u hiermee rekening met het tijdig (uiterlijk 26 juli) bestellen van de ringen.

Bondsshow veren

De Vereniging KPV Silvolde e.o heeft definitief besloten de Bondsshow Veren te gaan organiseren tijdens haar Dierendagshow op 30 september en 1 en 2 oktober 2022 in de SSP-hal te Ulft. Als Hoofdbestuur van KLN zijn we blij dat de vereniging KPV Silvolde de bondsshow veren wil organiseren en wensen haar veel succes toe met de voorbereidingen. Wij roepen de fokkers en speciaalclubs op hun medewerking te verlenen om er een mooie show van te maken. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.kpvsilvolde.nl of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de heer Johan Jansen.

Leges voor het seizoen 2022/’23

Er zijn geen leges verschuldigd voor het seizoen 2022/’23 voor alle aanvragen van een tentoonstellingsvergunning ongeacht of de tentoonstelling in het seizoen 2021/’22 wel of niet is doorgegaan.

Besluit op basis van Paragraaf 18 lid 1 van het tentoonstellingsreglement

De besturen van KLN en NBS besluiten om als experiment toe te staan dat alle verenigingen met een vergunning voor een (besloten) verenigingstentoonstelling in het seizoen 2022/’23 niet-leden mogen toelaten op de tentoonstelling. Zoals bekend wordt er deze winter weer een seizoen zonder ai gevoelige dieren op de shows verwacht en is vooral voor de verenigingstentoonstellingen meer en flexibele samenwerking vereist om toch een tentoonstelling te kunnen houden zoals besproken op de KLN bijeenkomst van 12 maart jl. Enige voorwaarde is dat de verenigingen, die dit willen, het duidelijk in hun vraagprogramma en catalogus vermelden.

Dit bespaart de verenigingen en het FB veel administratieve handelingen om de tentoonstellingsvergunning om te zetten. De verenigingen kunnen dan ook tot kort voor de tentoonstelling wachten om daarover te beslissen.

 

 

 

Registratie hobbydieren

Beste KLN-leden, beste verenigingsleden,

Er ligt een nieuwe wetgeving op de loer, waarin aangegeven wordt, dat onze hobbydieren allemaal geregistreerd moeten worden. Daarom is het belangrijk om een reactie richting de EU te geven via de teksten, zoals we die in de hieronder hebben aangegeven. Om mee te doen kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Open deze website van de EU. U kunt bovenin de taal kiezen.
 2. Maak een account aan, dat kan ook als individu (EU burger). U kunt ook anoniem reageren, maar de voorkeur is om dat niet te doen.
 3. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail op het ingevulde mailadres. Klik op de link en rond uw account af door een wachtwoord in te geven
 4. Schrijf uw tekst of maak gebruik van de teksten hieronder. Dien uw tekst vervolgens in.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk reacties gegeven worden, dus stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk anderen .

Als u als vereniging reageert is het vakje 'Transparantieregister' niet verplicht (geen *). Dus ook als u niet bent ingeschreven kunt u het als vereniging indienen.

Dit kan tot 20 mei, dus wacht NIET langer, maar regel het NU!


U kunt eventueel gebruik maken van onderstaande teksten of naar de bezwaren van anderen bekijken (feedback) .

 • De conceptregeling is geen echte uitzondering want dieren verlaten soms echt de houderij al was het maar omdat iemand de zorg over moet nemen als iemand overlijdt
 • De regeling heeft geen toegevoegde waarde op al bestaande regels voor dierziektepreventie en bestrijding gezien het geringe risico van verspreiding dierziekten
 • Daarom is er geen basis voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
 • De database zal niet up to date zijn en bovendien een kostbare aangelegenheid
 • De handhaving wordt een heel kostbare zaak

Vervolg tentoonstellingsrooster

25-02-2022

Onderwerp:  Tentoonstellingsrooster; vervolg van de bijeenkomst van 12 maart jl.

Naar aanleiding van de Diertechnische Raad en Raad van Advies van  zaterdag 23 februari hebben we afgesproken om een bijeenkomst te houden voor bovengenoemde genodigden om te praten over het houden van tentoonstellingen in combinatie van de vogelgriep. Deze heeft op zaterdag 12 maart plaatsgevonden en daar hebben we beloofd om een vervolg te geven hoe we nu verder moeten gaan met het tentoonstellingsrooster.

Daarom worden commissies,  keurmeestersverenigingen, speciaalclubs, tentoonstellingsorganisaties, plaatselijke verenigingen en PA’s hierbij uitgenodigd voor zaterdag 7 mei van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur bij De Aker, Fontanusplein te Putten om mee te denken en te praten over de toekomst van onze  tentoonstellingen. Hierna wordt u een lunch aangeboden.

Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen vragen wij u zich voor dinsdag 3 mei a.s. op te geven bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bijeenkomst showen AI gevoelige diergroepen van zaterdag 12 maart 2022

31-03-2022

Zaterdag 12 maart waren alle verenigingen, speciaalclubs en commissies uitgenodigd om mee te praten, denken over het showen van AI gevoelige diergroepen.

Door de vogelgriep wordt het steeds moeilijker om een show voor de veren te organiseren en zien en horen we dat men de tentoonstelling naar voren wil halen of alleen een show wil organiseren voor de haren. Het bestuur was daarom van mening om het heft in eigen hand te nemen en hiervoor een middag te organiseren zoals beloofd was op de Diertechnische Raad en Raad van Advies.

Er waren ongeveer 68 personen aanwezig. We hebben de zaal opgedeeld in 3 groepen. Er waren een paar stellingen waarmee iedere groep mee aan de slag kon gaan en zijn of haar mening hierover kon geven. Na 20 minuten kwamen we weer bijeen om de stelling te bespreken vervolgens kwam de volgende stelling en zo werd de middag gevuld. De sfeer was erg goed te noemen en hebben we een paar stapjes kunnen maken.

Uit de groep is een partij naar voren gekomen en heeft aangegeven dit jaar de Bondsshow veren te willen organiseren in het eerste weekend van oktober 2022. Het bestuur zal met deze partij in gesprek gaan om te kijken hoe een en ander vormgegeven kan worden. Zodra we hierover meer weten zullen wij u hierover informeren.  Voor deze Bondsshow gaan we ook drie categorieën in het leven roepen nl.

 1. Groep jonge dieren (2022),
 2. Groep jaarlingen 2021 en
 3. De groep oude dieren (2020 en ouder).

We zullen in gesprek gaan met de keurmeesters hoe zij om moeten gaan met de keuringen en er zullen gesprekken komen met de speciaalclubs. De vraag op hoelang de Bondsshow zou moeten duren kwam sterk naar voren dat men graag donderdag wil inkooien, vrijdag keuring en zaterdag de sluiting. Dit is natuurlijk ook aan de organiserende partij hoe zij hiermee om wil gaan. Afgesproken is om de verenigingsshows de mogelijkheid te bieden een open show te zijn zodat ook fokkers uit de omgeving in kunnen sturen zonder lid te moeten zijn van die vereniging. We zien graag dat de verenigingen meer gaan samenwerken.

Voor de daaropvolgende jaren zal een concreet plan gemaakt moeten worden.

De Bondsshow voor de haren blijft bij Dierenparade Noordshow.

Het bestuur van KLN.

 

Dag van de watervogel

20-03-2022

Op zaterdag 9 april wordt in het Jaar van de Twentse Landgans een symposium georganiseerd over de instandhouding en het fokken met gedomesticeerde watervogels binnen kleine populaties. Over de problemen die het fokken met hoge verwantschap kunnen veroorzaken en hoe dit foktechnisch te voorkomen.
Sprekers van Wageningen Universiteit, het Centrum voor Genetische Bronnen, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Aeres Barneveld informeren fokkers en geïnteresseerden van kleindieren – het onderwerp is immers breder dan alleen watervogels - hoe hier mee om te gaan. Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties.

Programma
11.15 Inloop
11.30 Welkom en inleiding. Edgar de Poel, dagvoorzitter
11.40 Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren. Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, Wageningen University & Research
12.45 Lunch
14.45 Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy. Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland
14.15 Toekomstbestendig houden van kleindieren. Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker
14.45 Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie. Bert Kleijer, docent Aeres

Meer informatie en aanmelding:
https://szh.nl/artikelen/evenementen/dag van de watervogel/

Zaterdag 9 april 2022
11.30 - 15.30 uur

AeresBarneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld