• Home

Digitale standaard Siervogels deel 2

27-12-2021

Vanaf nu staat de digitale standaard "Siervogels deel2" - patrijzen, kwartels en frankolijnen - online. Klik hier om rechtstreeks naar de standaarden te gaan.

 

Verslagen sessies ALV 2021

Tijdens de ALV van 23 oktober jl. konden de leden deelnemen aan een drietal sessies:
Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor Kleindierliefhebbers

De verslagen van deze sessies zijn gebundeld in een zip-bestand en deze kunt u hier downloaden.

Uitslag enquete ExpertMeetings

Eind 2020 is de werkgroep communicatie gestart met de organisatie van een aantal 'ExpertMeetings'. In zo'n online meeting vertelde een 'expert' iets over een onderwerp gerelateerd aan de kleindier hobby. Belangstellenden waren ook online aanwezig en konden (achteraf) vragen stellen. In totaal zijn er zeven ExpertMeetings geweest. Na afloop heeft de werkgroep een enquete uitgezet om de belangstelling voor een eventueel vervolg te inventariseren. De uitslag van de enquete is verwerkt in een PDF-document welke u hier kunt downloaden.

De werkgroep gaat de uitslag bespreken en komt op basis daarvan met een vervolg.

Wist u trouwens dat de ExpertMeetings destijds zijn opgenomen? U kunt ze allemaal nog bekijken. Klik hier om de playlist op het YouTube kanaal van KLN te openen.

 

 

 

Adviezen en plichten rondom vogelgriep

 

4-11-2021

Naar aanleiding van de afschermplicht en de verscherpte regels bereiken ons diverse vragen over dit onderwerp. De adviezen en plichten hieromtrent vatten we samen in onderstaande lijst.

  • In geval er plotseling meerdere van uw dieren ernstig ziek worden of doodgaan, neem dan direct contact op met een dierenarts of erkende pluimvee-dierenarts.
  • Er geldt inmiddels een verbod om een vogelverblijfplaats met hoenderachtigen, watervogels en/of loopvogels te bezoeken. Dat houdt dus ook in dat een hokbezoek of keuring aan huis momenteel niet toegestaan is. (Zie ook ‘Meer informatie 1’ en ‘Meer informatie 2 – artikel 21’)
  • Zorg voor een goede hygiëne van uzelf en de verblijven. Mest kan eenvoudig onder een schoen verplaatst worden; voorkom insleep-risico.
  • Er bestaat geen vastgestelde standaard “wachtperiode” tussen vaststelling van vogelgriep en het loslaten van enkele of alle maatregelen. Op het moment van schrijven is er geen enkele toezegging mogelijk wanneer het keuren/showen van hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en/of loopvogels weer mogelijk is.

Bestuur KLN

Meer informatie:

  1. Rijksoverheid | Vragen en antwoorden Vogelgriep - versie 3 november 2021
  2. Rijksoverheid | Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021