• Home

Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

In deze video van de NVWA krijgt u suggesties hoe u bijvoorbeeld hobbykippen kunt afschermen.

 https://www.rovid.nl/ezk/nvw/2021/ezk-nvw-20211026-idvqtqwx6-web-hd.mp4

Wat betekent dat voor tentoonstellingen?

Zeer spijtig, maar tot nader orde mogen hoenders, watervogels en loopvogels niet tentoongesteld worden. Wel mogen zoogdieren als konijnen, cavia’s, kleine knagers oorspronkelijke duiven en sierduiven tentoongesteld worden.

Afhankelijk van het deskundigen overleg en de onderzoeken van de omliggende bedrijven zal de Minister aangeven, wanneer het Tentoonstellingsverbod opgeheven is. 

Vervoersverbod

In de 10 KM zone rondom het getroffen bedrijf in Zeewolde mogen geen hoenders, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere dieren en producten die afkomstig zijn van een bedrijf dat commercieel vogels houdt.

Contact met de overheid

Zowel vanuit KLN als vanuit de overkoepelende organisatie KleindierNed wordt overleg met AVINED en volgende week met LNV over de vogelgriep gehouden. We zullen u via onze nieuwskanalen en site op de hoogte houden. Ook wordt er nu steeds meer de nadruk gelegd om toch te gaan vaccineren tegen Aviaire Influenza, omdat blijkt, dat AI een endemische ziekte geworden is in Europa. Frankrijk heeft besloten om eenden met buitenuitloop al te gaan vaccineren tegen AI.

 


 Meer informatie

Tentoonstellen in en vanuit het buitenland

 

In het algemeen geldt vanaf 18 oktober jl. de verplichting dat, bij het verplaatsen van een dier naar een andere lidstaat, het desbetreffende dier over een zogenaamd diergezondheidscertificaat beschikt. Deze verplichting staat beschreven in de ‘Animal Health Regulation’ (21 april 2021).

VOGELS

In het geval van ‘onze’ diergroepen geldt deze verplichting voor al onze vogels (kippen, eenden, fazanten, etc.) bij verplaatsingen naar een tentoonstelling in of een andere vorm van uitwisseling naar een andere lidstaat, of vanuit een lidstaat naar Nederland. Na afloop van de tentoonstelling moet het dier weer terug naar het eigen land. Hiervoor kan/mag hetzelfde certificaat gebruikt worden.

De wedvluchten voor postduiven zijn uitgezonderd van certificering.

KONIJNEN EN KLEINE KNAGERS

Voor konijnen en kleine knagers geldt dat de houder een eigen verklaring bij zich moet hebben als zij deze dieren over de grens vervoeren met het doel het dier te verkopen of over te dragen aan een ander. Voor het tentoonstellen in het buitenland geldt zowel het gezondheidscertificaat als een (eigen) bewijs vooralsnog niet.

Ook voor buitenlandse exposanten op Nederlandse tentoonstellingen geldt dus dat een geldig diergezondheidscertificaat voor vogels noodzakelijk is. In elk Europees land is een vergelijkbare organisatie als de NVWA aanwezig, die de certificaten van de buitenlandse inzendingen controleert/afgeeft.

Op dit moment is KleindierNed, waar KLN een onderdeel van is, in gesprek met het Ministerie van LNV om de mogelijkheden tot uitzonderingen of versoepelingen voor onze dieren in het kader van deze wetgeving te onderzoeken. We houden u op de hoogte.

Voor het aanvragen van een diergezondheidscertificaat kun je terecht bij de NVWA.

Bestuur KLN


Meer informatie

 

Programma algemene ledenvergadering 23 oktober 2021

Zoals al eerder is aangegeven willen wij tijdens de komende ALV minder ´zenden´ maken en meer interactief bezig zijn.
Daarvoor hebben we een programma opgesteld waarvan we hopen dat het u ook zal interesseren en waar u actief aan kunt deelnemen.
De dag zal er als volgt uit gaan zien:

9:30  – 10:00 uur vragen half uurtje financiën (in een apart zaaltje) in plaats van tijdens de vergadering!
10:00 – 11:30 uur reguliere ALV ( in de grote zaal)
11:30  – 11:45 uur pauze
11:45  – 12:30 uur sessies 1,2,3
12:30 – 13:00 uur lunch
13:00 – 13:45 uur sessies 1,2,3
13:45 – 14:30 uur sessies 1,2,3
14:30 – 15:00 uur gezamenlijke afsluiting 

Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor Kleindierliefhebbers

Wanneer u de vergadering inclusief de sessies wilt bezoeken, graag uiterlijk maandag 13 oktober schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De algemene ledenvergadering van KLN op 23 oktober 2021

De agenda luidt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
 3. Benoeming stembureau
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 15 juni 2019
 5. Notulen van de 12e (digitale) algemene ledenvergadering op 7 november 2020
 6. Eren en waarderen
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Financiële verslagen van de penningmeester
  1. Jaarrekening 2020 KLN
  2. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening
  3. Decharge bestuur
  4. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Behandeling bestuursvoorstellen
 10. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
 11. Bestuursverkiezing
 12. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Lees meer