• Home

Bestuursvergadering 3 april 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 3 april 2018 zijn de volgende zaken besproken:

De Nationale Polen en Kleurdwergenclub hebben en verzoek ingebracht om akkoord te gaan met de nieuwe gewichten bij deze konijnen. Het bestuur ziet hier geen bezwaar in en is hiermee akkoord gegaan.

Entente Européenne

Voor de Entente hebben we Henri van Weelden voorgedragen bij de sparte Kaninchen. Hij volgt Piet van Lune op. Erik Apperlo volgt Janny Hermans op voor diergezondheidszaken.

Vogelgriep

Minister Schouten deelt mee dat vanaf aanstaande vrijdag 30 maart - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland wordt ingetrokken.

Een andere maatregel, die wordt aangepast in heel Nederland, is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan een vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis vervalt.
Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. Voor niet-commerciële bedrijven wijzigt er niets in de bezoekersregeling.

De overige landelijke maatregelen worden gecontinueerd.

Opnieuw vogelgriep in Kamperveen (Overijssel)

Vandaag (13 maart 2018) is opnieuw vogelgriep vastgesteld op een commerciële eendenhouderij in Kamperveen. Het bedrijf ligt aan de Leidijk in Kamperveen en is al tweemaal eerder (2014 en 2016) getroffen door vogelgriep. Het betreft een hoog pathogene (dus zeer besmettelijke) vogelgriep.

Rondom het bedrijf is een BT-gebied (beschermings- en toezichtsgebied) van 10 km ingesteld met vervoersbeperking. In het 3 km. gebied bevinden zich meerdere pluimveebedrijven die vandaag zullen worden gescreend op AI. Naast de besmette dieren op de commerciële houderij in Kampen zijn de afgelopen week ook besmette dode wilde eenden aangetroffen in Zierikzee en de Beemster.
Wederom blijkt hieruit dat het risico op vogelgriep aanwezig blijft. 

Wij roepen om die reden al onze leden met risicogevogelte op om waakzaam te blijven op verschijnselen bij hun dieren en tevens alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Zoals bekend zijn de protocollen voor de bezoekersregeling, afschermplicht en het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht.

Wel wil ik benadrukken dat de kans op besmetting en verspreiding van het virus door hobbykippen aanzienlijk kleiner lijkt dan binnen de commerciële houderij. Voor zover bij ons bekend is trof vorig jaar het virus vijf hobbyhouders en dit jaar gelukkig maar bij twee van de tienduizenden hobbyhouders.

In waterrijke gebieden zijn daarbij de risico’s groter. Interactie tussen wilde vogels en gehouden dieren dient u te voorkomen.

Wij adviseren u deze website en de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden.

Ronald Tiemes,
secretaris

Een nieuwe voorzitter (ad interim) voor KLN!

Na een aantal zeer constructieve gesprekken kan ik u melden dat wij sinds vandaag weer een voorzitter hebben. In de vorm van een ad interim voorzitter hebben wij Jan Dirk Nijkamp uit Dalfsen bereid gevonden toe te treden tot het hoofdbestuur van KLN.

Tijdens de komende ALV zullen wij Jan Dirk voordragen als voorzitter.

Jan Dirk is zowel werk gerelateerd, als hobbymatig een uitermate ervaren bestuurskundige.

In één van de komende Kleindier Magazines zal Jan Dirk aan de hand van een interview aan u worden voorgesteld.

Als bestuur van KLN wensen wij Jan Dirk heel veel succes, maar vooral plezier toe in zijn nieuwe functie en zien uit naar de samenwerking!

Ronald Tiemes, 
secretaris.

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Oldekerk, Groningen

26 februari 2018  

Helaas heeft het Ministerie van LNV een AI besmetting vastgesteld op een pluimveebedrijf in Oldekerk.

Het betreft een bedrijf, in de provincie Groningen, met ca. 36.000 vleeskuikenouderdieren. Op het bedrijf is het H5 virus vastgesteld, nog niet bekend is of het hier een laag- of hoogpathogene variant betreft. Echter gezien de klinische verschijnselen wordt alom verwacht dat het een hoogpathogene variant zal zijn.

Rondom het bedrijf is een BT-gebied (beschermings- en toezichtsgebied) van 10 km ingesteld met vervoersbeperking.

In het 3 km. gebied bevinden zich twee andere pluimveebedrijven die zo spoedig mogelijk zullen worden gescreend op AI.

De officiële bekendmaking vindt u via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/25/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-oldekerk

Mede gezien het bedrijfstype dat nu getroffen is maakt deze besmetting pijnlijk duidelijk dat het risico op vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het virus kan gemakkelijk de stal binnen worden gesleept, ook al zijn er maatregelen genomen. Desalniettemin is het zorgvuldig toepassen van hygiënemaatregelen de enige methode om besmetting daadwerkelijk te voorkomen.

Wij roepen daarom al onze leden met risicogevogelte op om waakzaam te blijven op verschijnselen en alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Zoals bekend zijn de protocollen voor de bezoekersregeling, ophokplicht en het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht.

Ronald Tiemes,
secretaris

Vogelgriep_januari 2018 (vervolg) Blijvende vogelgriep dreiging

Op 22 januari is bij een hobbypluimveehouder met diverse soorten gevogelte in het Zuid-Hollandse Rhoon, vlak onder Rotterdam, het hoog pathogene H5N6 vogelgriep vastgesteld.

Omdat nog steeds regelmatig berichten verschijnen dat dode wilde vogels worden gevonden welke besmet zijn met het hoogpathogene H5N6 vogelgriepvirus, is er helaas nog steeds sprake van een voortdurende vogelgriep dreiging vanuit met name wilde (water)vogels. 
AVINED melde op dinsdag 23 januari 2018 dat in de Zuid-Engelse graafschap Dorset op 9 december 2017 een knobbelzwaan met HPAI H5N6 is gevonden en op 4 januari 2018 hetzelfde type bij een dode wilde eend in de Duitse deelstaat Beieren, nabij Dachau werd vastgesteld.

Dierhouders met vogels die gevoelig zijn voor vogelgriep dienen dus waakzaam te blijven en wij adviseren daarom alle hygiëneregels goed in acht te nemen om op die wijze het virus buiten de deur te houden. Versleping vanaf het erf via schoeisel, regenwater dat vanaf het dak op het erf loopt en/of ongedierte dat het virus uit de omgeving kan verslepen naar het stalgedeelten kunnen doormiddel van de juiste hygiëneregels beperkt worden.

 

Ronald Tiemes,
Secretaris.