• Home

Bericht van de voorzitter (22-11-2018)

Beste leden van KLN,

Communicatie, communiceren, het delen van informatie, met elkaar praten etc. Waar ik ook kom het woord ‘communicatie’ wordt bijna altijd in de mond genomen. 
‘KLN moet meer communiceren’, als de leden deze opvatting hebben dan moet ik daar als voorzitter iets mee.
Van mijn kant mag u iedere maand op de KLN-site en op Facebook een bericht verwachten over het reilen en zeilen van KLN en het bestuur.

Lees meer

Bestuursvergadering van 6 november 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 6 november 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Standaard Siervogels (deel 3 Duiven)
De Standaard voor de Siervogels (deel 3 duiven) zal binnenkort verschijnen.

Presentatie Meerjarenplan tijdens de RvA op 22 oktober 2018
We zullen doorgaan met het meerjarenplan na de prettige vergadering van de RvA.

Gedragscode financiële vergoedingen KLN-vrijwilligers
We zullen een gedragscode gaan opstellen, evenals hoe om te gaan met declaraties binnen onze Bond.

Wijziging secretariaat
Helaas heeft Ronald Tiemes onze secretaris het besluit genomen om per direct te stoppen als secretaris. Door zijn drukke werkzaamheden kan hij niet genoeg tijd besteden aan KLN en daar voelt hij zich niet prettig onder. We zullen op zoek gaan naar een nieuwe secretaris en bedanken Ronald voor de werkzaamheden die hij heeft gedaan als secretaris voor KLN.

Tot nadere orde kan correspondentie naar ondergetekende.
Mijn gegevens vindt u op de website.

Erna Sanders
2e secretaris.

Wijziging algemeen secretariaat

Geachte leden en betrokkenen van KLN,

In een wat roerige tijd ben ik begin 2017 secretaris geworden van KLN. Een interessante en leuke periode brak voor mij aan.
Nu eind 2018 maak ik de balans op en stel ik vast dat er binnen KLN veel is veranderd, maar ook nog veel zal gaan veranderen.  
Veranderingen waar ik voor de volle 100% achtersta. Die ik zelfs noodzakelijk vind om onze hobby bestaansrecht te geven en om die reden mede door de voortvarendheid van het huidige bestuur met heel veel vertrouwen tegemoet zie.

Ook in mijn werkbare leven zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen geweest. Zo ben ik per 1 mei 2018 van functie veranderd bij mijn werkgever. Een functie welke door diverse onvoorziene omstandigheden op dit moment veel tijd kost en nu resulteert in het feit dat ik , naar mijn mening, niet voldoende tijd kan besteden om mijn vrijwilligerswerk bij KLN goed te kunnen uitvoeren. Om die reden heb ik daarom besloten mijn functie als secretaris neer te leggen.

Mijn takenpakket wordt vanaf heden, tot er een nieuwe secretaris is gevonden, waargenomen door het gehele bestuur. De overdracht van het secretariaat zal op gepaste wijze verlopen en zal ik diverse zaken, namens KLN, nog afhandelen en/of van de zijlijn bijstaan tot er een nieuwe secretaris is.

Alle correspondentie kunt u vanaf heden sturen aan Erna Sanders (2e secretaris):

Mevrouw B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Tel: 074-2664735
Het e-mailadres van het secretariaat blijft gelijk.

Hopende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Ik hoop u weer “tussen de kooien" te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes

Catalogi en vraagprogramma's opsturen en DiGiKeur

U hoeft geen catalogi en vraagprogramma's meer op te sturen naar keurcontracten. Het overlijden van Pieter Boskma is aanleiding geweest voor het bestuur om dit nog eens onder de loep te nemen en de conclusie was dat dit weinig toevoegd aan de vele informatie die al in DiGiKeur aanwezig is.

Waarheen nog wel op te sturen? Naar:

  • het merkenbureau tezamen met het formulier "Uitbetaling KLN-prijzen" naar Merkenbureau, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer;
  • penningmeester FB, Richellestraat 6, 2381 CE Zoeterwoude;
  • uw provinciale afdeling en uw gedelegeerde;
  • en als op uw tentoonstelling ook sierduiven worden gevraagd, dan ook een vraagprogramma, aanvraagformulier voor NBS prijzen en een catalogus sturen naar: Penningmeester NBS, Postbus 253, 4330 AG Middelburg. Van shows waarop NBS erecertificaten ter beschikking worden gesteld, moet ook een vraagprogramma, catalogus en opgave erecertificaten naar de secretaris van de NBS gestuurd worden: secretaris NBS, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht.

Lees meer

Overlijden Pieter Boskma

Vrijdag 19 oktober ontving ik bericht van de zoon dat Pieter was overleden. Voor degenen die het niet weten; Pieter deed niet alleen bij KLN vanaf de start het materiaalbeheer, maar hij deed dat daarvoor ook bij de NKB waar hij tevens hoofdbestuurslid was. In 2008 is Pieter benoemd tot erelid van de N.K.B.
Hij was zeer betrokken bij de kleindierliefhebberij en toen ik kort geleden bij hem op bezoek was, hoopte hij nog jaren betrokken te kunnen blijven. Helaas is hem dit niet gegund. KLN wenst zijn familie veel sterkte toe en wij zullen hem zeker gaan missen.

Pieter zijn zoon vroeg mij gelijk wat praktische zaken te regelen. Mijn dringende verzoek is ook om niet meer naar de familie te bellen voor vragen over (afhandeling van) bestellingen, maar dit uitsluitend te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dat wordt tijdelijk door mij beheerd. Ik verzoek u ook om even te wachten met bestellingen wanneer dat niet spoedeisend is. Dan kan KLN intussen omzien naar een tijdelijke dan wel permante oplossing.

Evert van de Waerdt, penningmeester