• Home

Bestuursvergadering 4 december 2018

Het bestuur heeft een concept gedragscode (goed bestuur) voor KLN-bestuurders opgesteld. Deze zal in januari 2019 definitief worden vastgesteld.

Er zijn nog grote aantallen van het Boek der Pelsdieren en de boeken van Houwink aanwezig. Het bestuur heeft besloten dat ieder lid tijdens de Noordshow bij de KLN-stand van beide één exemplaar GRATIS mag afhalen. Op=Op!!

In de periode 1908 tot en met 1916 zijn door de heer R. Houwink uit Meppel een viertal boeken (deel I t/m IV) geschreven over de ontwikkeling van (land)hoenders, erfelijkheid, kruisingsproeven, diverse studies naar hoenders en zeer veel tekeningen en informatie over en rasbeschrijvingen van de rassen die in die jaren voorkwamen (ook verdwenen rassen).

Lees meer

Uitnodiging Bondsshows 2018

Beste KLN-leden,
 
Zoals al in een eerder stadium aangegeven hecht het bestuur grote waarde aan het met de leden van gedachten te wisselen over (de toekomst van) onze liefhebberij. Wij willen de verkregen informatie gebruiken voor het op te stellen Meerjarenplan KLN.

Lees meer

Bericht van de voorzitter (22-11-2018)

Beste leden van KLN,

Communicatie, communiceren, het delen van informatie, met elkaar praten etc. Waar ik ook kom het woord ‘communicatie’ wordt bijna altijd in de mond genomen. 
‘KLN moet meer communiceren’, als de leden deze opvatting hebben dan moet ik daar als voorzitter iets mee.
Van mijn kant mag u iedere maand op de KLN-site en op Facebook een bericht verwachten over het reilen en zeilen van KLN en het bestuur.

Lees meer

Bestuursvergadering van 6 november 2018

Tijdens de bestuursvergadering van 6 november 2018 zijn een aantal zaken besproken. Onderstaand vindt u in het kort en in willekeurige volgorde de belangrijkste onderwerpen.

Standaard Siervogels (deel 3 Duiven)
De Standaard voor de Siervogels (deel 3 duiven) zal binnenkort verschijnen.

Presentatie Meerjarenplan tijdens de RvA op 22 oktober 2018
We zullen doorgaan met het meerjarenplan na de prettige vergadering van de RvA.

Gedragscode financiële vergoedingen KLN-vrijwilligers
We zullen een gedragscode gaan opstellen, evenals hoe om te gaan met declaraties binnen onze Bond.

Wijziging secretariaat
Helaas heeft Ronald Tiemes onze secretaris het besluit genomen om per direct te stoppen als secretaris. Door zijn drukke werkzaamheden kan hij niet genoeg tijd besteden aan KLN en daar voelt hij zich niet prettig onder. We zullen op zoek gaan naar een nieuwe secretaris en bedanken Ronald voor de werkzaamheden die hij heeft gedaan als secretaris voor KLN.

Tot nadere orde kan correspondentie naar ondergetekende.
Mijn gegevens vindt u op de website.

Erna Sanders
2e secretaris.

Wijziging algemeen secretariaat

Geachte leden en betrokkenen van KLN,

In een wat roerige tijd ben ik begin 2017 secretaris geworden van KLN. Een interessante en leuke periode brak voor mij aan.
Nu eind 2018 maak ik de balans op en stel ik vast dat er binnen KLN veel is veranderd, maar ook nog veel zal gaan veranderen.  
Veranderingen waar ik voor de volle 100% achtersta. Die ik zelfs noodzakelijk vind om onze hobby bestaansrecht te geven en om die reden mede door de voortvarendheid van het huidige bestuur met heel veel vertrouwen tegemoet zie.

Ook in mijn werkbare leven zijn er de afgelopen tijd veel veranderingen geweest. Zo ben ik per 1 mei 2018 van functie veranderd bij mijn werkgever. Een functie welke door diverse onvoorziene omstandigheden op dit moment veel tijd kost en nu resulteert in het feit dat ik , naar mijn mening, niet voldoende tijd kan besteden om mijn vrijwilligerswerk bij KLN goed te kunnen uitvoeren. Om die reden heb ik daarom besloten mijn functie als secretaris neer te leggen.

Mijn takenpakket wordt vanaf heden, tot er een nieuwe secretaris is gevonden, waargenomen door het gehele bestuur. De overdracht van het secretariaat zal op gepaste wijze verlopen en zal ik diverse zaken, namens KLN, nog afhandelen en/of van de zijlijn bijstaan tot er een nieuwe secretaris is.

Alle correspondentie kunt u vanaf heden sturen aan Erna Sanders (2e secretaris):

Mevrouw B.T.M. Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Tel: 074-2664735
Het e-mailadres van het secretariaat blijft gelijk.

Hopende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Ik hoop u weer “tussen de kooien" te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Ronald Tiemes