• Home

Uitzending EenVandaag 30 maart 2019 over het houden van konijnen voor tentoonstellingen.

Met afschuw hebben wij kennis genomen van de uitzending van EenVandaag, op zaterdag 30 maart 2019 over het stuk doden van jonge konijnen in de fok van tekeningrassen. Het doden van jonge dieren om reden van een verkeerde kleur en/of tekening wordt door KLN afgekeurd.  

In de afgelopen dagen is er contact geweest met de diverse instanties waaronder ook het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. In de komende weken/maanden zal er nader overleg volgen om bovengenoemde problematiek te bespreken en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn.

De uitzending van EenVandaag toont een eenzijdig beeld van zaken in onze hobby terwijl het merendeel van de fokkers zich hiervan distantieert.  Onze hobby bevindt zich bij de fokkers thuis en zij genieten 365 dagen per jaar van hun dieren. Zij verzorgen hun dieren optimaal en genieten van het laten opgroeien en houden van hun dieren. Indien zij dieren hebben die zij niet kunnen gebruiken bij de fok of voor het showen op een tentoonstelling dan zoeken zij een passende plaats om hun dieren elders onder te brengen.  

Lees meer

Nationale tentoonstellingen

De wens om tot een betere spreiding van de nationale tentoonstellingen te komen heeft veel discussie opgeleverd. De discussie gaat vooral over de datum waarop de nationale tentoonstellingen gaan plaatsvinden. Vele van u heb ik mogen ontmoeten op de Dierenparade Noordshow 2019. De Dierenparade Noordshow wordt altijd in het eerste weekend van januari georganiseerd en deze datum staat voor niemand ter discussie. Vorenstaande geldt eveneens voor de Landelijke jeugdshow te Laren, deze wordt altijd in het derde weekend van september georganiseerd.

Ik kan heel goed begrijpen dat een aanpassing van het tentoonstellingsrooster niet eenvoudig te realiseren is. Verenigingen hebben locaties voor meerdere jaren besproken of zijn juist vanwege de hoog-pathogene aviaire influenza (´vogelgriep´) naar een andere datum gegaan. 
Tevens worden de meeste tentoonstellingen in de maanden oktober en november georganiseerd. Het organiseren van een nationale tentoonstelling in één van deze twee maanden zal per definitie tot discussie leiden.  In het belang van onze liefhebberij wil ik u allen oproepen om over uw schaduw heen te stappen en ons te realiseren dat deze wijziging in het belang is van onze liefhebberij.  

Het streven is en blijft om voor de zomer van 2019 duidelijkheid te hebben. Een betere spreiding kan dan plaatsvinden met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2020-2021.

Jan Dirk Nijkamp
Voorzitter KLN

Oproep aan alle KLN leden

Het bestuur heeft het concept KLN Meerjarenplan 2019 – 2020, met de basis op orde naar een toekomstbestendige KLN, ¨de fokker centraal en het welzijn van het dier voorop¨, gereed.

Op 22 oktober 2018 en 23 februari 2019 heeft het bestuur haar concept Meerjarenplan KLN 2019 - 2020 besproken met de Raad van Advies. Doel van deze bespreking was enerzijds het delen van informatie en anderzijds het krijgen van feedback van de provinciale bestuurders. Om tot een gedragen KLN Meerjarenplan 2019 – 2020 te komen, vindt het bestuur inbreng van alle leden van groot belang. Ieder lid krijgt tot 1 april 2019 de mogelijkheid om inbreng te leveren.

Lees meer

Marekvirus bij kuikens

KLN-berichten:
De sneeuw smelt met rasse schreden schoon.
De eerste broedeitjes zijn al gelegd, en bij een aantal fokkers zijn de eerste kuikens al in opfok.
Helaas loert bij uitkomst zo gauw de kuikens de snavel uit de eischaal steken, het marekvirus, om het kuiken te infecteren.
In de eerste dagen na uitkomst worden de kuikens geïnfecteerd. Daarna ontstaat een leeftijdsresistentie vanaf
ongeveer 6 weken leeftijd tegen de infectie met het marekvirus.
Het is noodzakelijk ter voorkoming van Marek bij de kippen om:
De kuikens zo gauw mogelijk na uitkomst uit het ei te vaccineren met HVT vaccin.
De kuikens zo snel mogelijk te scheiden van de ouderdieren.
De kuikens zo schoon mogelijk en liefst zo ver mogelijk van de ouderdieren op te fokken.

Het venijn van Marek is, dat de ziekte zich niet eerder openbaart als dat de opfokkippen 8 weken of liefst nog ouder zijn. De gevolgen van de infectie met het marekvirus zoals oogmarek, buikmarek en marekse verlamming worden dan pas zichtbaar. Dieren, die de verschijnselen laten zien, zijn niet meer te genezen en moeten daarom ook opgeruimd worden.

Het marekvirus wordt geproduceerd door de veerfollikels. Via het verenstof verspreidt de ziekte naar de kuikens en blijft vastplakken op de broedeieren vastplakken net na het leggen. Immers als een ei net gelegd is, moet de natte cuticula nog opdrogen. Ook heeft het ei tijdens het leggen nog een temperatuur van 40 oC en zal tijdens de afkoeling het verenstof in de eiporiën zuigen. Daarmee wordt het marekvirus mee in de eischaal gezogen. Zo komt het virus ook in de broedmachine terecht.

Kuikens net uit het ei moeten zo snel mogelijk voer en water opnemen. Uit onderzoek met camera’s blijkt dat kuikens net uitgekomen snel iets gaan eten en drinken en daarna nemen ze een rustperiode van ongeveer 10 uren. Kuikens hebben een sensor voor water. Het is alsof ze ruiken waar water te vinden is.
De dooier met daarin de antistoffen tegen verschillende virussen kan zo beter verteren en zorgen voor fittere kuikens. Het is zelfs slecht om de kuikens in de uitkomstkast lang te laten zitten zonder voer en water. De resorptie van de dooier is dan veel minder.
Na uitkomst is het verstandig met een thermometer in de cloaca de temperatuur van het kuiken te meten. De kuikens hebben een normale temperatuur tussen de 40 en 41 oC. Bij lagere temperaturen is het verstandig de kuikens in  een hogere ruimtetemperatuur op te vangen.

Dierhouderij aangelegenheden.