• Home

KLN berichten December 2014

Hoogpathogene vogelgriep
In de drukproeffase was er nog gelegenheid voor een klein berichtje naar aanleiding van de HPAI uitbraken.
Lang hoeft het ook niet te zijn, want de ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat het al moeilijk genoeg is, om u via onze website van de juiste actuele informatie te voorzien. Vandaar ons dringende advies: volg de nieuwsberichten in de media (bij voorkeur radio en TV) en kijk geregeld op onze website Kleindierliefhebbers.nl. U vindt daar specifieke informatie over de hobbymatig gehouden dieren. Verder kunt u kijken op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws. u komt dan op Nieuws, maar als u op Documenten en publicaties klik, vindt u vaak aanvullende informatie.

Lees meer

KLN berichten November 2014

Veel fouten bij het versturen van vraagprogramma’s en catalogi
Ondanks onze noodkreet in de afgelopen jaren dat vraagprogramma’s en catalogi niet naar het secretariaat van KLN gestuurd moeten worden, krijgen we er elk jaar toch weer een hele partij door verenigingssecretarissen toegestuurd. Zonde van de energie en de postzegels! Waar moeten ze dan wel naar toe? Download van de website van KLN www.kleindierliefhebbers.nl onder Verenigingsinfo en Belangrijke adressen de pdf “Wat moet waar naar toe”. Daar vindt u alle voor de verenigingssecretaris belangrijke adressen. Een korte greep waar wat naartoe moet:

Lees meer

KLN berichten oktober 2014

Het spenen van konijnen
In het “Besluit houders van Dieren” dat op 1 juli jl. van kracht is geworden, is aangegeven dat konijnen pas na minimaal 6 weken gespeend mogen worden (gescheiden van het moederdier). Mits de jonge konijnen tenminste 6 weken bij de fokker blijven, mogen zij ook na 4 weken gespeend worden.
De meeste fokkers hanteren deze regel al, maar het is goed om te weten dat het nu een wettelijke eis is. Deze gestelde regels zijn minimumeisen dus langer mag ook, maar overdrijf ook weer niet. Daardoor kunnen de jonge rammetjes al actief worden en liggen de ongewenste resultaten daarvan spoedig in een nestje.   

Lees meer

KLN berichten september 2014

Veel myxomatose bij konijnen
Myxomatose wordt veroorzaakt door en virus, dat we het meeste in de nazomer en de herfst aantreffen. Bij een besmet konijn zie je dat het eerst aan zwellingen op de kop en de snuit. Er is vaak snot en door de zwelling van de neus ontstaat een hoorbare ademhaling en benauwdheid. Er kan ook een longontsteking ontstaan. Andere symptomen zijn gezwollen oogleden, vaak met pus, dikke oren en zwelling rond de anus en het geslachtsdeel. Eten en drinken worden steeds moeilijker en praktisch altijd leidt de ziekte binnen twee weken tot de dood.

Lees meer

KLN berichten augustus 2014

De Noordshow heeft een nieuwe locatie
Nadat de Prins Bernhardhoeve eenzijdig het contract met de Noordshow had verbroken, is het Noordshowbestuur naarstig op zoek gegaan naar een geschikte vervangende locatie. Die hebben zij gevonden in Assen. De TT hallen zijn uit meerdere opties gekozen op basis van prijs-prestatieverhouding.
Het is een geweldig mooie locatie met vele voordelen, zeker nu de TT hallen een rechtstreekse aansluiting krijgen op de A-28. Dat is belangrijk voor de grootste kleindierenexpo van Nederland, die bovendien een sterk internationaal karakter heeft.
Het komende half jaar wordt hard gewerkt om de organisatie toe te snijden op de nieuwe locatie. U kunt de Noordshoworganisatie niet beter steunen dan door als vanouds, of nog liefst wat meer, dieren in te sturen op hun show, nu te  Assen.

Lees meer