• Home

Tijdelijke waarneming portefeuille door Eric Maas

27-03-2022

Geachte KLN leden,

Nog geen 5 maanden in dienst voor jullie binnen het HB van KLN en er wordt mij gevraagd om de portefeuille van Bart van de Vlis over te nemen. Dit zal ik voorlopig tijdelijk doen om ervoor te zorgen dat het HB de kans krijgt om een nieuw HB lid aan ons team toe te voegen. Persoonlijk vind ik het jammer dat Bart van der Vlis ons HB gaat verlaten. Met veel respect kijk ik terug op de korte maar prettige samenwerking die ik gehad heb met Bart. Zelf zal ik trachten de portefeuille op korte termijn voor mijzelf inzichtelijk te maken. Daar zult u mij enigszins tijd voor moeten gunnen. Ik wens Bart veel succes en een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke sportgroet,

Eric Maas

Terugtreden bestuurslid KLN Bart van der Vlis

27-03-2022

Beste leden,

Om mij moverende redenen heb ik besloten te vertrekken uit het Hoofdbestuur van KLN per 31 maart 2022. Na bijna 4 jaar stopt voor mij een zeer bijzondere periode. Ik wil de leden van KLN en de commissies bedanken voor de samenwerking. De collega HB leden wil ik bedanken voor de plezierige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode. Het zijn geen makkelijke tijden geweest, Corona, vogelgriep en dierenwelzijn zijn onderwerpen die veel tijd hebben gekost en waar door voortschrijdend inzicht aanpassingen van de strategie constant noodzakelijk zijn. Ik draag nu mijn portefeuille over aan Eric Maas en wil hem veel succes wensen. Ik wens jullie allemaal het beste in een goede gezondheid. Het gaat jullie goed.

Met vriendelijke groet,

Bart van der Vlis

Dag van de watervogel

20-03-2022

Op zaterdag 9 april wordt in het Jaar van de Twentse Landgans een symposium georganiseerd over de instandhouding en het fokken met gedomesticeerde watervogels binnen kleine populaties. Over de problemen die het fokken met hoge verwantschap kunnen veroorzaken en hoe dit foktechnisch te voorkomen.
Sprekers van Wageningen Universiteit, het Centrum voor Genetische Bronnen, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en Aeres Barneveld informeren fokkers en geïnteresseerden van kleindieren – het onderwerp is immers breder dan alleen watervogels - hoe hier mee om te gaan. Een dag voor iedereen met interesse in het houden en fokken van watervogels en andere kleindieren en die tegen mogelijke beperkingen aanlopen van het fokken binnen kleine populaties.

Programma
11.15 Inloop
11.30 Welkom en inleiding. Edgar de Poel, dagvoorzitter
11.40 Fokken met kleine populaties en het belang van de genenbank voor landbouwhuisdieren. Jack Windig, onderzoeker Centrum voor Genetische bronnen Nederland, Wageningen University & Research
12.45 Lunch
14.45 Belang van registratie en mogelijkheden van Zooeasy. Quido Valent, initiatiefnemer Vrijwillig Sierduiven Stamboek Nederland
14.15 Toekomstbestendig houden van kleindieren. Klaas van der Hoek, bestuurslid Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Europees erkend keurmeester pluimvee & fokker
14.45 Fokkerij van kleindieren op Aeres, rondleiding en begeleidende presentatie. Bert Kleijer, docent Aeres

Meer informatie en aanmelding:
https://szh.nl/artikelen/evenementen/dag van de watervogel/

Zaterdag 9 april 2022
11.30 - 15.30 uur

AeresBarneveld
Barnseweg 3
3771 RN Barneveld

Vogelgriep en tentoonstellingen

06-03-2022

Let op! Deze uitnodiging is gericht aan:

  • Commissies
  • Keurmeestersverenigingen
  • Speciaalclubs
  • Tentoonstellingsorganisaties
  • Plaatselijke verenigingen
  • PA’s

Naar aanleiding van de Diertechnische Raad en Raad van Advies van zaterdag 26 februari jl. hebben we afgesproken om een bijeenkomst te houden voor genodigden om te praten over het houden van tentoonstellingen in combinatie met de vogelgriep.  

Het hoofdbestuur van KLN pakt nu de regie daar we de urgentie inzien van het probleem met de vogelgriep. Deze is in Nederland gevestigd en zal ook niet meer verdwijnen. Mocht het zover komen dat we de dieren kunnen enten tegen de vogelgriep wil dat nog niet zeggen dat je met de dieren naar tentoonstellingen mag gaan. We zullen met ons allen moeten gaan bewegen willen we in de toekomst nog tentoonstellingen kunnen houden.

Daarom worden bovenstaande groepen hierbij uitgenodigd voor zaterdag 12 maart van 13.00 uur tot ongeveer 16.30 uur bij De Aker, Fontanusplein te Putten om mee te denken en te praten over de toekomst van onze tentoonstellingen.

Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen vragen wij u zich voor woensdag 9 maart a.s. op te geven bij de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Rapport "Niets doen is geen optie"

10-02-2022

In de vorige update over de commissie toekomstbestendig showen hebben we aangekondigd u op de hoogte te houden van de vorderingen. Onderaan dit artikel vindt u het definitieve rapport van deze commissie. Het hoofdbestuur van KLN gaat in de aankomende tijd afspraken maken met de provinciale afdelingen (PA's) om het rapport te bespreken en te verduidelijken waarom er voor deze opzet is gekozen. In de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) zal vervolgens een voorstel gedaan worden. Tevens zullen er nog gesprekken gevoerd worden met leden die gereageerd hebben op het rapport. Uit deze groep zal een nieuwe werkgroep gevormd worden die zich over deel 2, zoals aanbevolen door de werkgroep, zullen buigen.

Klik hier om het rapport te downloaden.