• Home

RHD enten verplicht voor tentoonstellingskonijnen

Naar aanleiding van haar diertechnische vergadering op zaterdag 22 februari 2020, heeft het KLN bestuur besloten dat op jongdierendagen en tentoonstellingen alleen konijnen samengebracht mogen worden die tegen RHD type 2 zijn gevaccineerd.
RHD type 1 en 2 zijn geen meldingsplichtige konijnenziekten, zodat KLN haar leden niet kan verplichten hun konijnen te enten. Wij geven echter een zwaarwegend advies dit wel te doen, zowel voor type 2 als type 1.

Lees meer

Salmonella Pullorum bij hobbypluimvee

Bij hobbypluimvee in de provincie Gelderland is Salmonella Pullorum vastgesteld. Er was al enige tijd sprake van verhoogde uitval van kuikens in de eerste 14 levensdagen. Voor nader onderzoek zijn dode kuikens opgestuurd naar GD. In deze dieren werden haardjes in de longen gevonden. Bij bacteriologisch onderzoek werd hierin Salmonella Pullorum aangetroffen. De contacten vanuit de betreffende hobbyhouder zijn in kaart gebracht, waarbij op een tweede locatie de ziekte ook is aangetroffen. De houders hebben besloten de aanwezige kuikens en de ouderdieren te euthanaseren, en de ruimten waarin de dieren toegang toe hadden intensief te desinfecteren. De aanwezigheid van de bacterie binnen andere geledingen van de pluimvee hobbysector mag echter niet worden uitgesloten.

Lees meer

Risico voor besmetting met RHD en RHD2

De kans op besmetting door het nieuwe RHD/VHD virus is net zo groot als voorheen door het “oude” RHD virus. Deze virussen hebben overigens niets te maken met myxomatose of dikke buikenziekte. Vaccinatie tegen RHD geeft dus ook geen bescherming tegen voornoemde ziekten, zoals sommige media willen doen geloven.Het nieuwe calicivirus RHD2 is al sinds 2010 in Nederland. Door te vaccineren tegen het oude en het nieuwe virus kunnen de konijnen beschermd worden tegen de infectie.

Lees meer

Veel acute sterfte door RHD/VHD onder konijnen

Uit diverse delen van het land (regio’s Nijmegen, Groningen en Utrecht) zijn bij de Universiteit van Utrecht acute sterfte onder wilde en tamme konijnen gemeld als gevolg van RHD/VHD.
Symptomen
Een met RHD/VHD geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven na soms benauwdheid en bloedingen. Vaak zijn echter geen voorafgaande verschijnselen te zien of allen  acute benauwdheid.
Er bestaan nog geen geneesmiddelen, alleen preventief vaccineren mogeijk. Kijk verder via de volgende link, ook voor RHD2:
http://www.uu.nl/nieuws/landelijke-sterfte-onder-konijnen-als-gevolg-van-vhd-viral-hemorrhagic-disease?utm_source=hootsuite

 

Eerste Mergelland Hoen ei voor Europarlementariër Ria Oomen

mergel1Op 17 januari 2014 is het eerste Mergelland Hoen ei 2014 overhandigd aan mevrouw Ria Oomen, lid van het Europees Parlement. Dit gebeurde uit handen van Hub Maar, coördinator Hoenderhofjeshouders van het Genootschap Herve-Mergelland Hoen.