Aanmeldingsformulier nieuwe leden

Aanmelding door de leden bij de verenigingssecretaris
U kunt niet rechtstreeks bij de ledenadministratie van KLN aanmelden, dat doet de plaatselijke vereniging voor u. Wel kunt u hieronder een aanvraagformulier opvragen en dit bij de secretaris van de vereniging waar u lid bent inleveren.

Aanvraagformulier voor fokkersnummer om in te leveren bij de vereniging

Nieuwe leden ontvangen tevens ons bondsblad Kleindier Magazine. Dit geldt niet voor jeugdleden en voor gezinsleden als in het gezin al een Kleindier Magazine wordt ontvangen.
Jeugdleden en seniorleden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar in een gezin, waar geen andere leden aanwezig zijn, kunnen een gratis abonnement Kleindier Magazine krijgen wanneer hun e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie en er via automatische incasso betaald wordt. 
De facturering en inning van de contributie wordt verzorgd door de Nederlandse Kleindierenpublicaties B.V.
Graag een machtiging voor automatische incasso verlenen, dit bespaart u extra kosten en onze vrijwilligers veel werk.

Aanmelding door de vereniging
Voor het aanmelden van nieuwe (jeugd)leden door de plaatselijke verenigingen moet onderstaand formulier gebruikt worden. Wilt u s.v.p. dit formulier volledig invullen zodat de centrale ledenadministratie in één keer alle gegevens kan verwerken (belangrijk voor bestellen van ringen e.d.). Zodra het nieuwe lid is ingeschreven ontvangt u een bevestiging en kunt u zelf de gegevens controleren in het programma Digikeur.

Aanmeldingsformulier voor de verenigingssecretaris

Aandachtspunten bij het invullen van het formulier:
Probeer alle gegevens zo volledig mogelijk te achterhalen, dus zowel de volledige voorletters als de roepnaam. Opgaaf van de geboortedatum stellen wij op prijs om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de leden. Opgave van een e-mailadres is belangrijk omdat er steeds meer digitaal gecommuniceerd wordt met de leden, ook facturen worden via e-mail verstuurd.
Betaling via automatische incasso heeft verreweg de voorkeur, indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt betaalt de fokker € 2,50 extra.
Bij aanmeldingen vanaf oktober dient bij opmerkingen het jaar van ingang vermeld te worden, als er niets vermeld is wordt ervan uitgegaan dat het nog voor het lopende jaar is.

 

Lidmaatschap

Wat kunt u allemaal doen wanneer u lid bent van KLN:

  • Inzenden met konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven (geen sierduiven) op tentoonstelling 
  • Ringen bestellen voor uw hoenders etc. tegen scherpe prijzen voor leden
  • De door u gefokte jonge konijnen laten merken waaruit dan blijkt dat het toch zekere rasdieren zijn
  • Afzonderlijk abonnement op Kleindier Magazine tegen een zeer scherpe prijs (mogelijk doordat het door vrijwilligers/liefhebbers is gemaakt voor liefhebbers!)
  • Almanak met informatie over tentoonstellingen, speciaalclubs en de bonden
  • Gebruik maken van de opgebouwde kennis in de loop van de jaren o.a. ten aanzien van juridische procedures wegens (geluids)overlast door dieren etc
  • Deel uitmaken van ons sociaal kleindierenliefhebbersnetwerk en ook de beleving van onze hobby proeven.

Het lidmaatschapsnummer van KLN wordt nog vaak aangeduid als "fokkerskaart". Vroeger ontvingen de leden namelijk jaarlijks een kaartje met daarop hun naam en een nummer. Deze fokkerskaart is vervangen door een jaarlijkse factuur waarop het fokkersnummer vermeld staat; dit is uw persoonlijk lidmaatschapsnummer bij KLN. Het nummer is samengesteld uit de verenigingscode en een volgnummer. Het fokkersnummer is direct geldig wanneer u toestemming hebt gegeven voor automatische incasso. Wanneer daarvan geen gebruik wordt gemaakt wordt het nummer pas geactiveerd nadat u de bondscontributie etc. hebt betaald. Het fokkersnummer hebt u nodig voor het bestellen van ringen, tatoeëren van konijnen en inschrijven van uw dieren op tentoonstellingen.

Wanneer u aan tentoonstellingen of keuringen met konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven wilt deelnemen, moet u lid zijn van een plaatselijke vereniging en van KLN.

Liefhebberslidmaatschap

Niet iedere liefhebber heeft behoefte om met dieren naar een tentoonstelling te gaan, maar wil graag voor het overige toch zijn/haar hobby op een serieuze wijze uitoefenen, waarvoor veel informatie nodig is.

Daarom is er de mogelijkheid van een liefhebberslidmaatschap waarbij u NIET verplicht bent lid te worden van een plaatselijke vereniging. De enige beperking met dit type lidmaatschap is dat u geen dieren kunt insturen op officiële tentoonstellingen en het stemrecht binnen KLN is afwijkend. Voor het overige is er geen beperking en kunt u volop gebruik maken van de kennis van de bond en voordelen van een lidmaatschap, zoals o.a. het bestellen van ringen tegen ledenprijs.

De contributie voor 2021 bedraagt € 44,50 inclusief het blad Kleindier Magazine.
Nieuwe liefhebbersleden vanaf 2021 ontvangen het eerste jaar € 14,50 korting onder de voorwaarde is dat men zelf of een gezinslid minimaal 3 jaar geen lid of abonnee is geweest.
Prijzen zijn geldig bij betaling via automatische incasso.

U kunt zich hiervoor rechtstreeks aanmelden met onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier voor liefhebberslidmaatschap

Opzegging voor het nieuwe kalenderjaar moet vóór 1 december worden gedaan bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties, die de facturering en inning verzorgt.

U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier.

Opzeggingsformulier

 

Contributiebedragen

De diverse contributies voor 2021 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 54,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 18,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine € 44,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 36,00
Combinatienummer (extra) €   3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs € 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland

€ 12,00

In 2021 ontvangen seniorleden, jeugdleden en liefhebbersleden een eenmalige korting van € 3.

Contributievormen met korting voor doelgroepen van experimenten en gerichte werving 1e jaar 2e jaar 3e jaar
Aspirant seniorlid met kleindiermagazine € 30 € 45 Normaal bedrag
Aspirant seniorlid 2e of meer gezinsleden) € 10 € 15 Normaal bedrag
Aspirant liefhebberslid met Kleindier Magazine € 30 € 45 € 10 onder Senior met KM

 

KLN leden in de leeftijd van 6 tot 21 jaar, die woonachtig zijn op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Lid worden en afmelden

Het aanmelden als lid bij KLN wordt gedaan door de plaatselijke vereniging (tevens plaatselijke afdeling van KLN). Alle leden moeten lid zijn van een plaatselijke vereniging. Deze plaatselijke vereniging vertegenwoordigt u namelijk als lid in de vergaderingen van KLN. Fokkers van cavia's en kleine knaagdieren kunnen ook lid worden via de betreffende speciaalclubs, de Nederlandse Caviaclub (NCC) of de Nederladse Knagersvereniging (NKV) als zij alleen deze diergroepen showen.
Een uitzondering geldt voor het liefhebberslidmaatschap, hiervoor is geen lidmaatschap van een plaatselijke vereniging vereist.

U kunt zich dus niet rechtstreeks bij de ledenadministratie van KLN aanmelden, dat doet de plaatselijke vereniging voor u. Wel kunt u hier een aanvraagformulier opvragen en dit bij de secretaris van de vereniging waar u lid bent inleveren.

Aanvraagformulier voor lidmaatschap (fokkersnummer)

 De facturering en inning van contributie en abonnementsgeld wordt verzorgd door de Nederlandse Kleindierenpublicaties BV. De contributiebedragen vind u hier.

U kunt de Nederlandse Kleindierenpublicaties of uw verenigingssecretaris toestemming geven de verschuldigde kosten automatisch van uw rekening te incasseren. U bespaart daarmee jaarlijks kosten die gepaard gaan met betaling via acceptgiro of andere betalingswijzen. Bovendien voorkomt u eventuele problemen die kunnen ontstaan wanneer niet tijdig betaald wordt, zoals het afleveren van bestelde ringen en het kunnen merken van konijnen.

Wanneer u het lidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar wilt beëindigen, moet u dat tijdig doorgeven, dat wil zeggen vóór 15 november bij de secretaris van uw vereniging of uiterlijk vóór 1 december rechtstreeks bij de Nederlandse Kleindierenpublicaties.
Wanneer u na opzegging van het lidmaatschap van de bond het abonnement Kleindier Magazine wel wilt voortzetten, moet u dat duidelijk aangeven.

Opzeggingen welke na 1 december binnenkomen gaan in aan het einde van het daarop volgende kalenderjaar.

Voor opzegging kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Opzeggingsformulier voor lidmaatschap en/of abonnement

Wanneer uw persoonlijke gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer) en vooral uw e-mailadres niet volledig of gewijzigd zijn, kunt u een  e-mail  sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stuur dan ook een afschrift/CC naar de verenigingen waarvan u lid bent!

  • 1
  • 2