Taken examencommissie

De examencommissies hebben de volgende algemene taken:
  • Het verzorgen van de organisatie van de examens, het samenstellen en afnemen van examens.
  • Het vaststellen of een kandidaat het theoretisch examen al dan niet met voldoende resultaat heeft afgelegd en kan worden toegelaten tot het praktisch examen.
  • Het vaststellen of een kandidaat het praktisch examen al dan niet met voldoende resultaat heeft afgelegd.
  • De examencommissie brengt binnen vier weken na het praktisch examen een gemotiveerd advies uit aan het bestuur van KLN omtrent het al dan niet verlenen van keurbevoegdheid voor de geëxamineerde rassen of bepaalde groepen en de categorie van de bevoegdheid (A-, B-, of C-bevoegdheid).
  • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen over het examenreglement van de betreffende groep.
  • het vragen en geven van adviezen aan andere commissies van KLN.
De examencommissies hebben de taak om een objectieve, ordelijke en correcte examinering te waarborgen en te bewaken. Om dat te bereiken, wordt:
  • het theoretisch examen door minstens twee daartoe aangewezen personen opgesteld
  • het praktisch examen door minstens twee examinatoren afgenomen
  • door de portefeuillehouder keurmeestersaangelegenheden van het bestuur van KLN voor zowel het theoretisch als het praktisch examen minstens één waarnemer (gecommitteerde) benoemt. Dit bestuurslid mag zelf geen waarnemer zijn.

De examencommissies dienen voor 1 maart van ieder kalenderjaar een lijst van geslaagde personenin in bij het KLN bestuur met opgave van de rassen waarvoor zij zijn geslaagd. Het KLN bestuur besluit o.b.v. de gevolgde procedure en het verslag van de gecommitteerden of de personen in aanmerking komen voor het keurmeesterschap, dan wel bekrachtigt zij de behaalde uitbreidingen van bevoegdheden.   

Samenstelling en adressen examencommissies

Konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren

Voorzitter: Th.L. van 't End

Secretaris: A.G. Oomen, Weth.v.d.Schansstraat 1, 5325 XK Well, Tel: 073-5993607
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden: P.A. Bakker, P.E.A. Huygens, H.G.M. de Klein, P.J.T. Oude Groothuis, J. van de Steeg, B. van Dijk en A.A. Verrijdt

Bankrekening voor examengeld pelsdieren etc.: NL46RABO0139943552  t.n.v. KLN Examens pelsdieren te Maarsbergen

 

Hoenders, dwerghoenders, siervogels, watervogels en oorspronkelijke duiven

Voorzitter: W. Voskamp

Secretaris: H.L. Timmer, Esweg 78, 9411 AK Beilen, tel: 0593-526152
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leden: J.L. Albada, T. Boschma, L.J.J. Frenken, A. Rijs, I.N. Meijering, R.A.Th. Siemes, J.J. Steenbakkers, E.J. Visser, A. Deetman, N.H. van Wijk en E.W. Zwama

Bankrekening voor examengeld hoenders etc.: NL46RABO0139943455 t.n.v. KLN Examens hoenders te Maarsbergen

Keurcontracten

 

Keurcontracten worden door KLN keurmeesters vanaf 1 maart tot 1 april, voorafgaande aan het betreffende keurseizoen (1april t/m 31 maart) opgemaakt in Digikeur. Veelal kan dat door de eerder gemaakte reservering om te zetten in een keurcontract. Keuraanvragen die na 1 maart voor het betreffende keurseizoen worden overeengekomen, worden meteen een keurcontract.
Het informeren van de (diergroep)secretaris, wordt automatisch via e-mail door DigiKeur gedaan.
Het feit dat een keurcontract pas vanaf 1 maart gemaakt mag worden, is om beide partijen niet te lang van te voren te binden, waardoor er intussen allerlei oorzaken kunnen ontstaan, waardoor de keuring niet door kan gaan.

U kunt DiGiKeur ook gebruiken als u op het laatste moment nog een keurmeester zoekt omdat u meer dieren heeft dan verwacht, een keurmeester heeft afgezegd e.d. Ga in DiGiKeur naar keuraanvragen, kijk boven in de balk of de juiste keuring is geselecteerd en ga dan naar "keurmeester aanvragen voor deze keuring". U krijgt dan een lijst van voor die datum beschikbare keurmeesters op het scherm. Selecteer de juiste diergroep en enkele voor u belangrijke rassen. Noteer elke keer de namen en telefoonnummer van mogelijke keurmeesters en neem daarna contact met hen op of zij ook willen komen. Regel daarna de administratie via DiGiKeur. Vergeet niet om dispensatie aan te vragen als dat nodig mocht zijn bij Dispensaties KLN, Floresstraat 7, 1521 BD Wormerveer Tel: 075-6284679 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de NBS met dit formulier voor dispensatie sierduiven.

Er zijn nog enkele keurmeesters die niet via DiGiKeur werken. Wij verzoeken u om op het moment dat u van hen een papieren keurcontract hebt ontvangen, dit ook vast te leggen in DiDiKeur bij "keurmeester aanvragen voor deze keuring". Dan is hun beschikbaarheid voor anderen ook via DiGiKeur in te zien.

 

 Klik hier om naar Digikeur te gaan (inloggegevens vereist).