• Home
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

In deze video van de NVWA krijgt u suggesties hoe u bijvoorbeeld hobbykippen kunt afschermen.

 https://www.rovid.nl/ezk/nvw/2021/ezk-nvw-20211026-idvqtqwx6-web-hd.mp4

Wat betekent dat voor tentoonstellingen?

Zeer spijtig, maar tot nader orde mogen hoenders, watervogels en loopvogels niet tentoongesteld worden. Wel mogen zoogdieren als konijnen, cavia’s, kleine knagers oorspronkelijke duiven en sierduiven tentoongesteld worden.

Afhankelijk van het deskundigen overleg en de onderzoeken van de omliggende bedrijven zal de Minister aangeven, wanneer het Tentoonstellingsverbod opgeheven is. 

Vervoersverbod

In de 10 KM zone rondom het getroffen bedrijf in Zeewolde mogen geen hoenders, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere dieren en producten die afkomstig zijn van een bedrijf dat commercieel vogels houdt.

Contact met de overheid

Zowel vanuit KLN als vanuit de overkoepelende organisatie KleindierNed wordt overleg met AVINED en volgende week met LNV over de vogelgriep gehouden. We zullen u via onze nieuwskanalen en site op de hoogte houden. Ook wordt er nu steeds meer de nadruk gelegd om toch te gaan vaccineren tegen Aviaire Influenza, omdat blijkt, dat AI een endemische ziekte geworden is in Europa. Frankrijk heeft besloten om eenden met buitenuitloop al te gaan vaccineren tegen AI.

 


 Meer informatie