• Home

Provinciale Bondsshow Boskoop

Update Provinciale Show KLN Zuid-Holland te Boskoop

Bijgaand wil het Provinciaal bestuur van KLN Zuid-Holland u een update geven over onze show te Boskoop. Door een jubileumviering van het 50-jarige bestaan van GroenDirect kunnen we helaas dit jaar de show niet houden in de gebruikelijke locatie. Wel kunnen wij naar verwachting onze show houden op de ons bekende locatie aan de Middelburgseweg, waar wij in het verleden al vaak de show hebben gehouden.

Tevens willen wij u informeren dat wij onze show zullen houden begin Januari 2022 en wel als volgt: Donderdag 6 Januari: Inkooien vanaf 16:00 Vrijdag 7 Januari: Open keuring (welke toegankelijk zal zijn voor publiek) Zaterdag 8 Januari: Show geopend en uitreiking hoofdprijzen; Sluiting show om 15:30.

De achterliggende reden voor deze wijziging is enerzijds dierenwelzijn, waarbij vlak voor het fokseizoen wij het aantal dagen dat dieren van huis zijn willen beperken. Tevens houden wij met deze data zoveel mogelijk rekening met andere shows in deze periode. Het mooie van de datum voor onze show is dat we met elkaar een mooie nieuwjaar-toost kunnen uitbrengen op 2022.

Wij hopen dat de beperkende maatregelen als gevolg van de uitbraken van de vogelpest in Januari niet meer van kracht zijn. Mocht dat helaas nog wel het geval zijn, zullen wij de show voor de andere diergroepen dan de hoenderachtigen en watervogels met zekerheid door laten gaan. Dit is zeker niet ideaal, maar onze hobby kan na deze moeilijke Corona-jaren een gezellig samenzijn zeker gebruiken.

Wij hopen u weer in persoon te ontmoeten op onze show,

Namens het bestuur van KLN Zuid-Holland, Co Korsuize, vz.

11-11-2021

Adviezen en plichten rondom vogelgriep

 

4-11-2021

Naar aanleiding van de afschermplicht en de verscherpte regels bereiken ons diverse vragen over dit onderwerp. De adviezen en plichten hieromtrent vatten we samen in onderstaande lijst.

  • In geval er plotseling meerdere van uw dieren ernstig ziek worden of doodgaan, neem dan direct contact op met een dierenarts of erkende pluimvee-dierenarts.
  • Er geldt inmiddels een verbod om een vogelverblijfplaats met hoenderachtigen, watervogels en/of loopvogels te bezoeken. Dat houdt dus ook in dat een hokbezoek of keuring aan huis momenteel niet toegestaan is. (Zie ook ‘Meer informatie 1’ en ‘Meer informatie 2 – artikel 21’)
  • Zorg voor een goede hygiëne van uzelf en de verblijven. Mest kan eenvoudig onder een schoen verplaatst worden; voorkom insleep-risico.
  • Er bestaat geen vastgestelde standaard “wachtperiode” tussen vaststelling van vogelgriep en het loslaten van enkele of alle maatregelen. Op het moment van schrijven is er geen enkele toezegging mogelijk wanneer het keuren/showen van hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en/of loopvogels weer mogelijk is.

Bestuur KLN

Meer informatie:

  1. Rijksoverheid | Vragen en antwoorden Vogelgriep - versie 3 november 2021
  2. Rijksoverheid | Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Parrega 2021

 

Vogelgriep zorgt voor landelijke ophokplicht en afschermplicht voor hobbyvogels

Vanwege de vaststelling van hoogpathogene vogelgriep (H5) bij een pluimveebedrijf in Zeewolde is er sinds vanmiddag 26 oktober 2021 12:00 uur een landelijke ophokplicht van kracht voor bedrijfspluimvee. 

Wat betekent dat voor hobbyhouders en kleindierliefhebbers?

Eigenaren van hobbyvogels (hoenderachtigen, kippen, watervogels en loopvogels) moeten zorgen dat hun dieren afgeschermd worden. Dit houdt in dat ze dusdanig gehuisvest worden dat contact met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen niet tot nauwelijks mogelijk is. Dit geldt overigens ook voor dierentuinen en kinderboerderijen.

In deze video van de NVWA krijgt u suggesties hoe u bijvoorbeeld hobbykippen kunt afschermen.

 https://www.rovid.nl/ezk/nvw/2021/ezk-nvw-20211026-idvqtqwx6-web-hd.mp4

Wat betekent dat voor tentoonstellingen?

Zeer spijtig, maar tot nader orde mogen hoenders, watervogels en loopvogels niet tentoongesteld worden. Wel mogen zoogdieren als konijnen, cavia’s, kleine knagers oorspronkelijke duiven en sierduiven tentoongesteld worden.

Afhankelijk van het deskundigen overleg en de onderzoeken van de omliggende bedrijven zal de Minister aangeven, wanneer het Tentoonstellingsverbod opgeheven is. 

Vervoersverbod

In de 10 KM zone rondom het getroffen bedrijf in Zeewolde mogen geen hoenders, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel vervoerd worden. Dat geldt ook voor andere dieren en producten die afkomstig zijn van een bedrijf dat commercieel vogels houdt.

Contact met de overheid

Zowel vanuit KLN als vanuit de overkoepelende organisatie KleindierNed wordt overleg met AVINED en volgende week met LNV over de vogelgriep gehouden. We zullen u via onze nieuwskanalen en site op de hoogte houden. Ook wordt er nu steeds meer de nadruk gelegd om toch te gaan vaccineren tegen Aviaire Influenza, omdat blijkt, dat AI een endemische ziekte geworden is in Europa. Frankrijk heeft besloten om eenden met buitenuitloop al te gaan vaccineren tegen AI.

 


 Meer informatie

Tentoonstellen in en vanuit het buitenland

 

In het algemeen geldt vanaf 18 oktober jl. de verplichting dat, bij het verplaatsen van een dier naar een andere lidstaat, het desbetreffende dier over een zogenaamd diergezondheidscertificaat beschikt. Deze verplichting staat beschreven in de ‘Animal Health Regulation’ (21 april 2021).

VOGELS

In het geval van ‘onze’ diergroepen geldt deze verplichting voor al onze vogels (kippen, eenden, fazanten, etc.) bij verplaatsingen naar een tentoonstelling in of een andere vorm van uitwisseling naar een andere lidstaat, of vanuit een lidstaat naar Nederland. Na afloop van de tentoonstelling moet het dier weer terug naar het eigen land. Hiervoor kan/mag hetzelfde certificaat gebruikt worden.

De wedvluchten voor postduiven zijn uitgezonderd van certificering.

KONIJNEN EN KLEINE KNAGERS

Voor konijnen en kleine knagers geldt dat de houder een eigen verklaring bij zich moet hebben als zij deze dieren over de grens vervoeren met het doel het dier te verkopen of over te dragen aan een ander. Voor het tentoonstellen in het buitenland geldt zowel het gezondheidscertificaat als een (eigen) bewijs vooralsnog niet.

Ook voor buitenlandse exposanten op Nederlandse tentoonstellingen geldt dus dat een geldig diergezondheidscertificaat voor vogels noodzakelijk is. In elk Europees land is een vergelijkbare organisatie als de NVWA aanwezig, die de certificaten van de buitenlandse inzendingen controleert/afgeeft.

Op dit moment is KleindierNed, waar KLN een onderdeel van is, in gesprek met het Ministerie van LNV om de mogelijkheden tot uitzonderingen of versoepelingen voor onze dieren in het kader van deze wetgeving te onderzoeken. We houden u op de hoogte.

Voor het aanvragen van een diergezondheidscertificaat kun je terecht bij de NVWA.

Bestuur KLN


Meer informatie