• Home

Programma algemene ledenvergadering 23 oktober 2021

Zoals al eerder is aangegeven willen wij tijdens de komende ALV minder ´zenden´ maken en meer interactief bezig zijn.
Daarvoor hebben we een programma opgesteld waarvan we hopen dat het u ook zal interesseren en waar u actief aan kunt deelnemen.
De dag zal er als volgt uit gaan zien:

9:30  – 10:00 uur vragen half uurtje financiën (in een apart zaaltje) in plaats van tijdens de vergadering!
10:00 – 11:30 uur reguliere ALV ( in de grote zaal)
11:30  – 11:45 uur pauze
11:45  – 12:30 uur sessies 1,2,3
12:30 – 13:00 uur lunch
13:00 – 13:45 uur sessies 1,2,3
13:45 – 14:30 uur sessies 1,2,3
14:30 – 15:00 uur gezamenlijke afsluiting 

Sessie 1. Wet en regelgeving
Sessie 2. Niets doen is geen optie
Sessie 3. Nieuw digitaal platform voor Kleindierliefhebbers

Wanneer u de vergadering inclusief de sessies wilt bezoeken, graag uiterlijk maandag 13 oktober schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De algemene ledenvergadering van KLN op 23 oktober 2021

De agenda luidt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
 3. Benoeming stembureau
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering op 15 juni 2019
 5. Notulen van de 12e (digitale) algemene ledenvergadering op 7 november 2020
 6. Eren en waarderen
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Financiële verslagen van de penningmeester
  1. Jaarrekening 2020 KLN
  2. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening
  3. Decharge bestuur
  4. Benoeming kascontrolecommissie
 9. Behandeling bestuursvoorstellen
 10. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
 11. Bestuursverkiezing
 12. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Lees meer

Meer standaards digitaal

Naast siervogels deel 1 is nu ook de digitale standaard van de konijnen gereed.

Op dit moment zijn digitaal beschikbaar:

 • konijnen
 • hoenders, dwerghoenders en serama's
 • siervogels deel 1 (parkvogels)
 • oorspronkelijke duiven (siervogels deel 3)
 • gedomesticeerde watervogels

U vind de digitale standaarden hier of klik in de kop van de website op "Digitale standaards".

14 september 2021.

Bondsbericht 9 augustus 2021 (Europashow, organiseren shows etc. en ALV)

Europashow 2027

De besturen van NBvV, NBS en KLN hebben in goed overleg besloten de Europashow 2027 terug te geven aan de Entente. Ze vinden het niet verantwoord om op dit moment de toezegging te geven aan de Entente gezien de ontwikkelingen in de wetgeving, corona, en het teruglopen van het aantal leden waardoor het aantal leden dan zou kunnen helpen bij de organisatie ook terugloopt.
Wel stellen de bonden voor om meer Rasgebonden Europashows te gaan houden in Nederland. Hopelijk wordt daar iets mee gedaan door onze speciaalclubs.

Organiseren van shows, jongdierendagen en fokkersdagen

Op dit moment krijgen wij als KLN-bestuur vragen binnen of het organiseren van shows, jongdierendagen of fokkersdagen mag en hoe KLN hiertegenover staat. Graag zouden we zien dat alle shows, jongdierendagen en fokkersdagen door zouden gaan, echter iedereen dient zich aan de geldende RIVM regels te houden.

Schema evenementen

U kunt goede afspraken maken met de verhuurder van de locatie, de regels van RIVM opvolgen en eventueel bij de gemeente, waarbinnen de activiteit plaatsvind, informeren wat wel of niet mogelijk is. Soms kan een evenementenvergunning nodig zijn (2-3 maanden aanvraagtijd), soms kan worden volstaan met een melding; de regels verschillen echter per gemeente.

Volg ook de wijzigingen in de coronamaatregelen in het nieuws en op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

ALV

De ALV staat gepland op 23 oktober a.s. bij de Aker te Putten. We hopen begin september het jaarboek klaar te hebben en via de mail te kunnen versturen. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de RIVM-regels en ontwikkelingen van de Corona.
De provinciale afdelingen zouden dan eind september begin oktober haar vergadering met de verenigingen kunnen houden.

Met vriendelijke groeten,
Erna Sanders
9 augustus 2021