• Home

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Bericht van KLN bestuur:

Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving (Commissie D & W). 11 februari 2019

Als gevolg van berichtgevingen en wetgeving door de overheid inzake het welzijn van onze dieren en de publieke opinie daaromtrent, achtte het KLN bestuur het noodzakelijk een adviescommissie in te stellen. Problemen en vraagstukken in deze worden door de commissie beoordeeld en daarover advies uitgebracht naar het bestuur. Kwesties als welzijn, houderij en gezondheid van dieren komen aan de orde, maar ook wetgeving, fokproblemen en vakbekwaamheidseisen worden door de commissie behandeld. Het KLN bestuur wil op die wijze meer inhoudelijk kennis vergaren om zo een betere gesprekspartner te zijn voor onze overheden en datgene wat werkelijk goed is voor onze dieren en onze hobby beter te kunnen verdedigen. Veranderende nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Wet Dieren en het Besluit houders van Dieren vragen veel diplomatie.

De commissie bestaat uit personen afkomstig uit verschillende geledingen van onze organisatie zoals dierenartsen en een keurmeester, een provinciaal bestuurder en een tentoonstellingsbestuurder.

Alle (sociale) media worden bijgehouden, gefilterd en wat belangrijk is gedeeld.

De commissie geeft daarover advies aan het hoofdbestuur, die met deze informatie verder in overleg  kan gaan lokale overheden, het Ministerie in Den Haag of anderzijds.

De laatste maanden is veel aandacht besteed aan het nieuwe AI-draaiboek, waardoor tentoonstellingen wellicht voor veranderingen komen te staan. Ook de cursus Vakbekwaamheid voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties is aan de orde geweest. In de vergadering van de Raad van Advies zal verder op deze onderwerpen ingegaan worden.

Vaccinatieschema’s voor hoenders en konijnen zijn opgesteld in het kader van gezondheid van onze kleindieren. Ook de mogelijke gevolgen van de NcD uitbraken in België zijn door de commissie in kaart gebracht, waarna het KLN bestuur direct de fokkers van hoenderachtigen adviseerde om extra te vaccineren tegen NcD en alert te blijven voor de ziekteverschijnselen.

Vragen over hoe om te gaan met controles bij liefhebbers thuis en op tentoonstellingen zijn door de commissie behandeld en toegelicht aan het bestuur KLN.

Harry Arts, portefeuille dierhouderij aangelegenheden.

Samen met Commissie D&W

no deal Brexit en onze kleindiersport hobby:

Betreft: no deal Brexit en onze kleindiersport hobby:  8 februari 2019

Nederland is het directe buurland van het VK (verenigd koninkrijk Engeland). Na de no deal harde brexit, die op 30 maart ingaat,  zal het niet meer mogelijk zijn om dieren zo maar vanuit de EU lidstaten naar VK te vervoeren of te importeren of te exporteren. VK wordt daarna beschouwd als een derde land. Om met onze kleindieren naar Engeland te reizen of om vanuit Engeland naar Nederland te halen zal de NVWA toezicht gaan houden. De kleindieren zullen moeten voldoen aan de eisen, die Brussel stelt aan de derde landen regeling.

Op dit moment is Min LNV bezig een inspectiepost in te richten, waar dan alle dieren zich zullen moeten melden, die vanuit Engeland naar Nederland komen. Deze overheid keuringspunten zullen door het bedrijfsleven ingericht worden. de NVWA zal de documentcontrole en de fysieke controle van de dieren doen.

Ofwel indien u na 30 maart van of naar VK gaat, laat u tijdig inlichten voordat de kippen, konijnen (bestempeld als landbouwhuisdieren/consumptiedieren) of andere kleindieren meeneemt op transport (eventueel naar tentoonstellingen of shows). Ook via andere landen als België (Antwerpen) en Frankrijk (Calais)  kunnen dieren naar VK toe, maar daar zullen ook inspectiepunten komen, waar dan de Belgische FAVV of de Franse overheid de controle zullen uitvoeren.

 

Harry Arts, dierhouderijaangelegenheden

 

Bericht van de voorzitter (31-12-2018)

Samen schouder aan schouder

Het einde van 2018 nadert; terugkijken of vooruit kijken? Onze liefhebberij staat onder druk; het aantal leden van KLN neemt af, dierziektes zoals vogelgriep, tentoonstellingen die met elkaar concurreren, regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn, publieke opinie en politieke standpunten inzake tentoonstellingen etc.

Kortom veel bedreigingen, maar er zijn ook kansen! Er zijn veel kleindierliefhebbers op zoek naar juiste informatie over dierenwelzijn, verzorging, aanschaf etc, de overheid is op zoek naar een gesprekspartner die de groep liefhebbers vertegenwoordigt, wij dragen bij aan het in stand houden van cultureel erfgoed en daarmee aan diversiteit van genen.

Er is momenteel sprake van versnippering in kleindierenland, ´eigenbelang´ gaat voor gezamenlijk belang.

Om toekomstgericht te worden is het noodzakelijk dat wij als leden van KLN gezamenlijk optrekken en werken aan dezelfde doelen. U als lid van KLN mag en moet verwachten dat het Bestuur de richting bepaalt met bijbehorende doelen. Het zal dus voor eenieder geven en nemen zijn, de tijd om voor het eigenbelang te gaan is voorbij. Juist nu het ledenaantal afneemt is het van belang schouder aan schouder op te trekken.

Een voorbeeld is een betere spreiding van de grote nationale shows. Het kan en mag niet zo zijn dat er 3 grote nationale shows binnen 4 weken tijd worden georganiseerd. De beste verdeling is en blijft oktober/ november, december en januari. Vorenstaande heeft als consequentie dat er geschoven moet worden en dat heeft gevolgen voor regionale en lokale shows. Hier geldt gaan wij voor ons eigen belang of het gezamenlijk belang? Er kan maar een belang zijn en dat is  het gezamenlijke belang.

Hoe mooi kan het zijn, een nationale show eind oktober begin november waar alle fokkers en keurmeesters elkaar ontmoeten, dierbesprekingen worden gehouden, de standaardcommissies aanwezig zijn etc. Kortom de start van het nieuwe tentoonstellingsseizoen met alle betrokken partijen.

Voor mij als voorzitter van KLN is vorenstaande een wens voor 2019. 

Ik wens u en uw dierbaren een goed en gezond 2019 toe.

 

Jan Dirk Nijkamp

Voorzitter KLN