Mededelingen St.comm Hoenders en Dwerghoenders

Nieuwe mogelijkheid erkennen van hoenders en dwerghoenders op 25 maart 2017

Als gevolg van de nog niet opgeheven beperkingen voor het showen van pluimvee was het ook niet mogelijk om op de Championshow de ingeschreven dieren in de erkenningsklasse en de kennismakingsklasse te bekijken.
In overleg met het KLN-bestuur hebben de standaardcommissies ‘veren’  besloten een 3e poging te doen.
Op zaterdag 25 maart is er een besloten keuring van de genoemde groepen in de Veenendaalhal te Veenendaal.
 
De secretarissen van speciaalclubs die voor 1 maart 2016 kleuren en/of rassen hadden opgegeven voor de erkenningsprocedure hebben 26 januari per mail bericht gehad van deze mogelijkheid. Zij worden verzocht dit bericht door te zetten naar hun leden.
Bij het bericht aan de speciaalclubs is een inschrijfbiljet gevoegd. Belangstellenden worden gevraagd via dit biljet hun dieren aan te melden voor de beoordeling op 25 maart.
Aanmelding kan per post of per e-mail naar de secretaris van de standaardcommissie

Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders november 2016

Op verzoek van liefhebbers en in overleg met de betrokken speciaalclubs zijn met ingang van deze publicatie een aantal kleurslagen bij de Thüringer baardhoenders en de Thüringer baardkrielen aangepast en is de standaard van het Ardenner hoen en de Ardenner kriel beter afgestemd op de standaard van het land van oorsprong.  Keurmeesters worden verzocht deze aanpassingen in hun standaard te verwerken

Lees meer: Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders november 2016

Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders maart 2016

Aanvullingen en wijzigingen betreffende de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Tijdens de 37e Nationale Tentoonstelling werd de KLN Bondsshow voor pluimvee gehouden in de TT Hall te Assen van 6 t/m 9 januari 2016.   In de erkenningsklasse werden de volgende rasen en kleurslagen positief beoordeeld en erkend en worden opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.

Lees meer: Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders maart 2016

Rectificatie kleurbeschrijving Zijdehoenkrielen Citroen:

In overleg met de fokker en de speciaalclub is besloten de kleurbeschrijving Citroen aan te passen en wel als volgt:

CITROEN:
Kleur van de haan en de hen
Bovengevederte gelijkmatige warme lichtgele kleur, vrij van lichtere schachten of meelkleurige aanslag. Hals- en zadelbehang, rug en schouders bij de haan en de halskraag van de hen levendig glanzend warm lichtgeel, die wat donkerder is dan de borstkleur.
Donskleur iets lichter.
In de staart en in de slagpennen is enig zwart toegestaan
Ernstige fouten:
Duidelijk verschillende kleurdiepte in gedeelten van het gevederte, teveel zwart, wit of grijs in het gevederte of dons.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in minder mate voorkomend en een te lichte donskleur.

Namens de standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders
Aad Rijs, Secretaris

Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders februari 2015.

Aanvullingen en wijzigingen betreffende de KLN standaard voor hoenders en dwerghoenders.

In het afgelopen seizoen werd de 36e  Nationale Tentoonstelling “Noord Show” gehouden in de TT hal te Assen van 7 t/m 11 januari 2015.  Tijdens deze show zijn de volgende voorgebrachte creaties erkend en worden met ingang van het seizoen 2015-2016 opgenomen in de Nederlandse standaard voor hoenders en dwerghoenders.  Geheel nieuw bij de dwerghoenders zijn de Aarschotse krielen. Gelieve in uw standaard bij te schrijven:

Lees meer: Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders februari 2015.

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home StandaardCie Hoenders