Mededelingen St.comm Hoenders en Dwerghoenders

Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017

In overleg met en op verzoek van speciaalclubs en/of besluiten van de Entente zijn de onderstaande wijzigingen van kracht.
Keurmeesters, beheerders van tentoonstellingsprogramma’s, fokkers en speciaalclubs worden verzocht nota te nemen van deze publicatie en hun bestanden bij te werken.

Lees meer: Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017

Erkenningen op 25 maart afgelast.

Beste mensen, Veel vragen kwamen de laatste dagen binnen over het wel of niet doorgaan van de erkenningen op 25 maart in Veenendaal. Er blijven helaas nieuwe besmettingen tevoorschijn komen. Gisteren is er nogmaals contact geweest met Harry Arts, ons KLN bestuurslid met dit onderwerp in zijn portefeuille. Harry heeft nogmaals contact gehad met de NVWA. Hieruit is het volgende voortgekomen: Het is niet verboden om de dieren naar de door ons gehuurde locatie te brengen, maar de dieren moeten daar dan blijven totdat de verboden worden opgeheven. Niemand kan zeggen hoe lang dit nog is. Helaas was dat voor ons geen optie. Uit oogpunt van dierenwelzijn niet, maar ook niet uit financieel oogpunt en last but not least kon dit niet, omdat we snappen dat jullie de dieren daar niet willen achter laten. De betekent dat we de keus hebben moeten maken om ook deze 3e poging af te zeggen. Het is helaas niet anders. Op 4 april vergaderd de standaardcommissie en zullen wij nadenken over mogelijkheden en onmogelijkheden voor de nabije toekomst. Voorlopig ziet het er naar uit dat we nog last blijven houden van het virus en de daaraan gekoppelde verboden. Namens de standaardcommissie Aad Rijs

Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders november 2016

Op verzoek van liefhebbers en in overleg met de betrokken speciaalclubs zijn met ingang van deze publicatie een aantal kleurslagen bij de Thüringer baardhoenders en de Thüringer baardkrielen aangepast en is de standaard van het Ardenner hoen en de Ardenner kriel beter afgestemd op de standaard van het land van oorsprong.  Keurmeesters worden verzocht deze aanpassingen in hun standaard te verwerken

Lees meer: Mededeling van de KLN standaardcommissie sectie hoenders / dwerghoenders november 2016

Nieuwe mogelijkheid erkennen van hoenders en dwerghoenders op 25 maart 2017

Als gevolg van de nog niet opgeheven beperkingen voor het showen van pluimvee was het ook niet mogelijk om op de Championshow de ingeschreven dieren in de erkenningsklasse en de kennismakingsklasse te bekijken.
In overleg met het KLN-bestuur hebben de standaardcommissies ‘veren’  besloten een 3e poging te doen.
Op zaterdag 25 maart is er een besloten keuring van de genoemde groepen in de Veenendaalhal te Veenendaal.
 
De secretarissen van speciaalclubs die voor 1 maart 2016 kleuren en/of rassen hadden opgegeven voor de erkenningsprocedure hebben 26 januari per mail bericht gehad van deze mogelijkheid. Zij worden verzocht dit bericht door te zetten naar hun leden.
Bij het bericht aan de speciaalclubs is een inschrijfbiljet gevoegd. Belangstellenden worden gevraagd via dit biljet hun dieren aan te melden voor de beoordeling op 25 maart.
Aanmelding kan per post of per e-mail naar de secretaris van de standaardcommissie

Rectificatie kleurbeschrijving Zijdehoenkrielen Citroen:

In overleg met de fokker en de speciaalclub is besloten de kleurbeschrijving Citroen aan te passen en wel als volgt:

CITROEN:
Kleur van de haan en de hen
Bovengevederte gelijkmatige warme lichtgele kleur, vrij van lichtere schachten of meelkleurige aanslag. Hals- en zadelbehang, rug en schouders bij de haan en de halskraag van de hen levendig glanzend warm lichtgeel, die wat donkerder is dan de borstkleur.
Donskleur iets lichter.
In de staart en in de slagpennen is enig zwart toegestaan
Ernstige fouten:
Duidelijk verschillende kleurdiepte in gedeelten van het gevederte, teveel zwart, wit of grijs in het gevederte of dons.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in minder mate voorkomend en een te lichte donskleur.

Namens de standaardcommissie Hoenders en Dwerghoenders
Aad Rijs, Secretaris

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home StandaardCie Hoenders