Nieuws

KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura organiseren samen een show

==========================PERSBERICHT===================================

KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura organiseren samen een show
Bondsshow NBS zeker gesteld

Als gevolg van het wegvallen van de Champion Show eerder dit showseizoen, hebben NBS en Avicultura de laatste tijd intensief gezocht naar een alternatieve showlocatie. Dit was een moeilijke opdracht, die heel wat voeten in de aarde had. KLN Zuid-Holland heeft recentelijk aangeboden om samen met Avicultura de krachten te bundelen om in Zuid-Holland een grote gezamenlijke show op te zetten. Door dit initiatief wordt in de Randstad van Nederland een grote show zeker gesteld. Tentoonstellingen vormen de bakermat van onze hobby en het is belangrijk dat deze een goede en gespreide landelijke dekking hebben. Wij zijn verheugd dat KNV Avicultura, met al haar historie, weer terug keert naar een locatie in Zuid-Holland vooral omdat Avicultura juist daar haar ‘wortels’ heeft. Dit initiatief was uitsluitend mogelijk door de behulpzame en constructieve houding van KLN Zuid-Holland, alsmede door het vertrouwen wat de NBS in de organisatie heeft getoond door haar bondsshow hier onder te brengen.

De gezamenlijke tentoonstelling zal centraal in Zuid-Holland worden gehouden, en wel in de veilinghallen van Groen-Direkt te Boskoop op 18 tot en met 20 januari 2018. De provinciale bondstentoonstelling van KLN Zuid-Holland zal hierdoor vanzelfsprekend niet in december gehouden worden (maar in januari). De NBS heeft besloten de NBS Bondsshow onder te brengen op deze tentoonstelling. Hierdoor is de NBS bondsshow voor dit seizoen ook zeker gesteld. Er is bewust voor januari 2018 gekozen, de datum waarop gewoontegetrouw de NBS bondsshow wordt gehouden.

De showlocatie van Groen-Direkt beschikt over prima daglicht, is goed bereikbaar en beschikt over meer dan genoeg parkeerruimte. Wij hopen dan ook vele van de vertrouwde inzenders op Boskoop te mogen ontmoeten. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het vraagprogramma, wat wij zo snel mogelijk zullen gaan publiceren. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, en kunnen reeds melden dat wij enige leuke verrassingen in petto hebben…………

Meer nieuws kunt u spoedig lezen in diverse media.

Namens de besturen van KLN Zuid-Holland en KNV Avicultura,
Han Voerman
Bert Beugelsdijk

Erkenningen cavia's en kleine knagers 2018

In verband met het aflasten van de Champion Show worden de erkenningsprocedures voor cavia’s en kleine knagers dit jaar gedaan op zondag 17 december 2017 tijdens de provinciale Bondshow van KL Gelderland.

De Gelderlandshow wordt gehouden in het Olympic Sport en Evenementen Centrum, Nieuweweg 203 te Wijchen. Aanmeldingen van nieuwe erkenningen kunt u tot uiterlijk 17 november 2017 opgeven bij de secretaris van de Standaardcommissie mevrouw A.M. Vermeulen-Slik, Ritbroekstraat 66, 7311 GE in Apeldoorn. Tel: 055-8444908 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorlopige erkenningen kunnen worden ingeschreven via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoals u inmiddels weet is de KLN-Bondsshow bij de Noordshow ondergebracht.
Nederlands kampioen bij de diergroepen cavia’s en kleine knagers kan men dus alleen worden als men instuurt op de Noordshow!

Champion Show 2018 afgelast!

Beste KLN-leden,

Helaas heeft de organisatie van de Champion Show moeten besluiten dat haar tentoonstelling in 2018 niet kan doorgaan.

Vanaf het ontstaan van de tentoonstelling heeft KLN haar Bondshow Haren naar grote tevredenheid bij de Champion Show ondergebracht.
Er hebben zich echter enkele vervelende ontwikkelingen voorgedaan waar rekening mee moest worden gehouden voor de toekomst. Zo was het resultaat van de recent gehouden tentoonstelling negatief en ook was de dreiging van vogelpest een rol van betekenis. 

Tot voor enkele dagen terug was het bestuur van de voor de Championshow verantwoordelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia in de veronderstelling dat er wellicht een uiterst acceptabele huurovereenkomst met de Beursfabriek afgesloten zou kunnen worden voor de show in januari 2018. Daaromtrent is in hoofdlijnen met De Beursfabriek gesproken. Die besprekingen waren voor het bestuur van K.N.V. Ornithophilia de basis om met een gerust hart de betrokkenen bij de show te vragen om de voorbereidingen voor deze prachtige tentoonstelling te kunnen starten en is men daar zeer voortvarend mee aan de gang gegaan.

In de recent ontvangen gebruiksovereenkomst van De Beursfabriek bleek echter dat de gebruiksovereenkomst helaas heel anders geïnterpreteerd was dan is besproken. Met dit uiteindelijk voorgelegde contract ontbreekt naar de mening van de K.N.V. Ornithophilia voldoende basis om een financieel verantwoorde show te organiseren.

K.N.V. Ornithophilia heeft om die reden zowel aan het KLN-bestuur, als aan het bestuur van onze partner NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen), gemeld dat zij helaas heeft moeten besluiten dat het niet verantwoord is om met de voorbereidingen door te gaan en de Champion Show van januari 2018 wordt afgelast.

Als KLN-bestuur betreuren wij dit begrijpelijke besluit.
De komende dagen gaan wij ons beraden over mogelijkheden om de Bondshow Haren onder te brengen. Tevens zal er gezocht worden naar oplossingen voor de erkenningen bij onze pelsdieren en de komende praktijkexamens voor onze pelsdierenkeurmeesters.
Zo snel hier meer over bekend is zullen wij dit publiceren op onze website.

Hopende u op deze wijze eerst voldoende ingelicht te hebben.

Ronald Tiemes,
secretaris KLN.

Bondsshow Haren tijdens de Noordshow 2018

Hierbij kan ik u melden dat de KLN-Bondsshow Haren dit jaar wordt ondergebracht bij de Noordshow in Assen. Deze wordt gehouden van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018.

Ook de erkenningsprocedure konijnen en de praktijkexamens voor pelsdierenkeurmeesters vinden plaats op de Noordshow. Waar de erkenningsprocedure voor cavia's en kleine knagers wordt georganiseerd is nog niet bekend. Meer informatie hierover volgt t.z.t. via de betreffende commissies.

De totale KLN-Bondshow Veren + Haren wordt dit jaar dus ondergebracht bij de Noordshow.
Natuurlijk beseffen wij dat dit voor onze leden uit het zuiden van het land geografisch qua reistijd niet optimaal is. Toch verdient het Nederlands kampioenschap uw topdieren in de kooien. Alleen met uw bijdrage blijven onze grote tentoonstellingen een plaats van ontmoeten, verbinden en een plaats om onze liefhebberij groots te promoten. Ik verzeker u dat dit de reistijd meer dan waard maakt.

Ik ontmoet u graag op onze Bondsshow 2018!

Namens Kleindier Liefhebbers Nederland,
Ronald Tiemes
secretaris

Procedure Ringnalda naar andere rechtbank verwezen

De heer J. Ringnalda is tegen KLN een gerechtelijke procedure gestart om de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur in 2015 nietig te verklaren. Daarbij is van de zijde van Ringnalda de fout gemaakt door dit bij de verkeerde rechtbank (Arnhem) in te dienen.

Bij een rechtspersoon, zoals KLN, moet dat volgens wettelijke voorschriften worden ingediend bij de rechtbank onder wie de statutaire vestigingsplaats valt, tenzij er een kantoor of een filiaal is. Nu dat bij KLN niet het geval is, is de statutaire vestigingsplaats Utrecht bepalend en valt het onder de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en niet onder rechtbank Gelderland te Arnhem.

In een zgn. “Incidentele conclusie van antwoord houdende exceptie van onbevoegdheid” is van de zijde van KLN aan de rechtbank van Arnhem dan ook verzocht zich onbevoegd te verklaren voor deze zaak.
De rechtbank Arnhem zag in het verweer van de zijde van Ringnalda hiertegen geen aanleiding anders te beslissen.

Het vonnis van de rechtbank Arnhem luidde dan ook dat het zich in deze zaak onbevoegd verklaart, verwijst de zaak door naar de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en heeft de heer Ringnalda, als verliezende partij, tevens veroordeelt in de kosten van dit incident (te vergoeden aan KLN).

De heer J. Ringnalda kan eventueel nog in beroep gaan.

Evert van de Waerdt
Penningmeester

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Nieuwsberichten