Bondsberichten

KLN berichten februari 2017

Vergadering Diertechnische Raad en Raad van Advies 25-02-2017
Om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad en om 13.30 uur de vergadering van de Raad van Advies. Voor de DtR worden in de basis de speciaalclubs uitgenodigd en voor de RvA de provinciale besturen. Zowel de speciaalclubs als de provinciale besturen worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten door te geven aan de secretaris. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 17 juni komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

Lees meer: KLN berichten februari 2017

KLN berichten januari 2017

Een goede start in het nieuwe jaar
Het KLN bestuur wenst u van harte alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar 2017, in het bijzonder een jaar zonder confrontaties met nare dierenziektes en een fijn opfok en tentoonstellingsjaar. Dat hebben we wel nodig na de domper op onze liefhebberij door de RHD2 en de vogelpest in 2016.

Lees meer: KLN berichten januari 2017

KLN berichten december 2016

Infoplein op de Noordshow
Jaarlijks zijn een respectabel aantal speciaalclubs vertegenwoordigd op infoplein op de Noordshow te Assen. We zien daar steeds de vertrouwde clubs en dat zijn bijna zonder uitzondering speciaalclubs van hoenders. Elk jaar ook wel weer een paar nieuwe clubs maar helaas nooit speciaalclubs van konijnenrassen. Dat is ook wel logisch, want de bondshow voor konijnen is op de Championshow in Nieuwegein. Maar ook daar zien we ze niet, ofschoon de mogelijkheid daar wel degelijk aanwezig is.
Waarom bij de hoenders wel zo’n prachtig plein en bij de konijnen niet. Het zal wel altijd een vraag blijven. Of komt het door de vrees of het wel gaat lukken met de bemanning?

Lees meer: KLN berichten december 2016

KLN berichten november 2016

10 Tips over omgaan met de media.
Naar aanleiding van de recente aandacht vanuit de media rondom de RHD2 problematiek kwam er veel publiciteit op ons af. Daarbij bleek dat het soms best lastig is om op een juiste en doeltreffende wijze om te gaan met de pers. Bestuurders en leden, verspreid door het land, worstelden soms met de richting die het journaille koos. Mocht ook u in de toekomst in aanraking komen met de pers dan hebben we wat tips voor u!

Lees meer: KLN berichten november 2016

KLN berichten Oktober 2016

Geldigheidsduur RHD-entverklaring
Bij de registratie van de combinatie-entstof tegen RHD 1 en 2 zijnde Filavac VHD K C + V is vastgesteld dat deze entstof een beschermingsduur heeft van 12 maanden, mits de dieren ten tijde van de enting minimaal 10 weken oud waren. Voor de overige entstoffen tegen RHD 2 mag het entformulier niet ouder dan 7,5 maanden zijn, waarbij voor hen, die al in mei gevolg hebben gegeven aan onze oproep om hun konijnen te gaan enten, niet gedupeerd moeten worden voor de Bondsshows. Entbewijzen uit mei 2016 zijn ook geldig in januari 2017 op de Bondsshows.

Lees meer: KLN berichten Oktober 2016

Aanschaf Dieren

U bevindt zich hier: Home Bondsberichten