Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Tue, 23 Jan 2018 20:05:29 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Vogelgriep_januari 2018 (vervolg) Blijvende vogelgriep dreiging http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/595-vogelgriep-januari-2018-vervolg-blijvende-vogelgriep-dreiging.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/595-vogelgriep-januari-2018-vervolg-blijvende-vogelgriep-dreiging.html

Op 22 januari is bij een hobbypluimveehouder met diverse soorten gevogelte in het Zuid-Hollandse Rhoon, vlak onder Rotterdam, het hoog pathogene H5N6 vogelgriep vastgesteld.

Omdat nog steeds regelmatig berichten verschijnen dat dode wilde vogels worden gevonden welke besmet zijn met het hoogpathogene H5N6 vogelgriepvirus, is er helaas nog steeds sprake van een voortdurende vogelgriep dreiging vanuit met name wilde (water)vogels. 
AVINED melde op dinsdag 23 januari 2018 dat in de Zuid-Engelse graafschap Dorset op 9 december 2017 een knobbelzwaan met HPAI H5N6 is gevonden en op 4 januari 2018 hetzelfde type bij een dode wilde eend in de Duitse deelstaat Beieren, nabij Dachau werd vastgesteld.

Dierhouders met vogels die gevoelig zijn voor vogelgriep dienen dus waakzaam te blijven en wij adviseren daarom alle hygiëneregels goed in acht te nemen om op die wijze het virus buiten de deur te houden. Versleping vanaf het erf via schoeisel, regenwater dat vanaf het dak op het erf loopt en/of ongedierte dat het virus uit de omgeving kan verslepen naar het stalgedeelten kunnen doormiddel van de juiste hygiëneregels beperkt worden.

 

Ronald Tiemes,
Secretaris.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 23 Jan 2018 19:55:15 +0000
110e Avicultura en 44e provinciale BTT van KLN Zuid-Holland deze week van start http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/594-avicultura-van-start.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/594-avicultura-van-start.html

PERSBERICHT

De voorbereiding en opbouw van de 110e Avicultura is in volle gang, en de aankomende show belooft een mooie show te worden. Mede door de goede samenwerking tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland is het in een zeer korte tijd gelukt deze show te organiseren. Wij zijn blij dat de inzenders dit van harte ondersteunen, en zeker gezien de korte voorbereidingstijd, zijn wij heel erg tevreden met het aantal ingeschreven dieren. Zonder onze sponsoren en trouwe vrijwilligers was ons dat nimmer gelukt.

Het belooft een mooie NBS Bondshow te worden
Het is ons gezamenlijk gelukt dit jaar toch een NBS bondshow te verzorgen, en dat dat wordt gewaardeerd door de sierduivenliefhebbers blijkt wel uit het aantal ingeschreven sierduiven. Dit aantal hadden wij na alle eerdere turbulentie en wijzigingen echt niet verwacht. Wij zijn dan ook zeer tevreden en zullen onze uiterste best doen er een mooie NBS bondsshow van te maken. Iets wat u van oudsher van Avicultura gewend bent.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Wed, 17 Jan 2018 22:43:59 +0000
Vogelgriep_januari 2018 (vervolg) http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/593-vogelgriep-januari-2018-vervolg.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/593-vogelgriep-januari-2018-vervolg.html

Per vandaag (09 januari 2018) is het 10 kilometergebied rond Biddinghuizen vrijgegeven. Tevens zijn enkele landelijke maatregelen aangaande HPAI aangepast.

Helaas blijven de meeste landelijke maatregelen, waaronder de ophok-en afschermplicht (ook bij hobbymatig gehouden dieren), het tentoonstellingsverbod en het het bezoekverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen (bij bedrijven) tot nader order van kracht. Reden hiervan is dat de dreiging van vogelgriep tot nu toe onverminderd hoog lijkt.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/08/vervoersverbod-biddinghuizen-ingetrokken

 

Ronald Tiemes,
Secretaris KLN.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 08 Jan 2018 22:10:13 +0000
EEN BEZOEK AAN ONZE KLN-BONDSSHOW IS ZEKER DE MOEITE WAARD! http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/592-een-bezoek-aan-onze-kln-bondstentoonstelling-is-zeker-de-moeite-waard.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/592-een-bezoek-aan-onze-kln-bondstentoonstelling-is-zeker-de-moeite-waard.html

Van donderdag 4 januari tot en met zaterdag 6 januari 2018 wordt de 39e NOORDSHOW gehouden in de TT hall te Assen.
Bij deze show is ondergebracht de KLN-bondsshow haren.

Genoeg te zien
Bijna 3600 pelsdieren, 165 oorspronkelijke duiven en 695 sierduiven zijn aanwezig en worden voorzien van een beoordeling op exterieur door gespecialiseerde keurmeesters.
Tevens is bij de Noordshow ondergebracht de 14e JEUGDSHOW. Naast dat er veel dieren zijn te zien heeft u ook de mogelijkheid om dieren aan te schaffen.

Jammer genoeg geen pluimvee
Helaas is er op 8 december 2017 in Nederland weer vogelgriep geconstateerd. Hierdoor mogen kippen, (risicogevoelige) siervogels en watervogels niet worden tentoongesteld.

Openingstijden
De Noordshow 2018 is voor het publiek geopend op donderdag 4 januari 2018 van 12.00 tot 18.00 uur, vrijdag 5 januari 2018 van 9.00 tot 22.00 uur en zaterdag 6 januari 2018 van 9.00 tot 16.00 uur. Tijdens de openingstijden op donderdag 4 januari 2018 is er GEEN catalogus verkrijgbaar en is het verkoopbureau NIET geopend.

Nederlandse Kampioenschappen
Op donderdagmiddag kunt u een deel van de keuring van de dieren meemaken. Deze wordt vervolgd door de eindjurering van de konijnen. Tijdens deze eindjurering worden de Nederlandse kampioenen bepaald. Dit is één van de boeiendste onderdelen van de dag!

Entree
De entreeprijs voor een eenmalig bezoek voor een individuele bezoeker bedraagt € 8,00 per persoon.
Voor gezinnen met kinderen is er gezinstarief van € 15,00, waarbij kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar gratis met hun ouders de show kunnen bezoeken.
Een doorlopende entreekaart kost € 15,00 per persoon. Tot 14.30 uur op de zaterdag is entree verplicht. Voor groepen bezoekers van 20 personen of meer is de entree¬prijs € 7,00 per persoon.
Via de websites: www.noordshow.nl of www.vanplan.nl is het mogelijk vooraf digitaal toegangskaarten te bestellen.

Adres
Het adres van de tentoonstellingshal is:  TT-HALL, De Haar 11, 9405 TE Assen. 
De TT-HALL is gemakkelijk via de A28 te bereiken. U verlaat de snelweg bij de afslag Assen-Zuid, AFSLAGNUMMER 31 A, waarna u de borden TT-HALL volgt.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 29 Dec 2017 21:27:22 +0000
Vogelgriep_dec 2017 (vervolg) http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/vogelgriep/591-vogelgriep-dec-2017-vervolg.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/vogelgriep/591-vogelgriep-dec-2017-vervolg.html

17 december 2017

Zoals uit eerdere berichtgeving al bekend is, is er een landelijk tentoonstellingsverbod voor risicogevogelte.
Omdat een groot gedeelte van onze leden hun kippen, siervogels en watervogels (en binnen het toezichts-gebied leden die naast risicogevogelte ook andere KLN-diersoorten houden) niet mogen tentoonstellen worden wij met zijn allen wederom hard getroffen.

Het tentoonstellingsverbod wat deel uitmaakt van de: Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017   (nr. WJZ/17198450; Artikel 6 Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels) houdt in het kort in dat het een landelijke maatregel betreft.

Een maatregel die dus geldt voor geheel Nederland en in tegenstelling tot wat op Sociale Media door enkele criticaster wordt geïnterpreteerd niets heeft te maken met de zogenaamde 30 dagen regeling welke wordt gehanteerd binnen beschermings- en toezichtgebieden. 
Kortom: het landelijke tentoonstellingsverbod wordt door de beleidsbepalers afhankelijk gehouden van het besmettingsrisico wat op enig moment geldt.

Jammer genoeg blijkt vaak uit dezelfde argumentatie van enkele criticaster op Sociale Media dat er onduidelijkheid is over wat er, ten aanzien van de vogelgriep, bij KLN achter de schermen is gebeurd en momenteel gebeurt. Veel aannames zonder bij KLN te informeren zijn het gevolg!

Wat er allemaal is gebeurd, gaat gebeuren en welke plannen er liggen levert een heel breed en uitgebreid verhaal op. Een verhaal wat, op dit moment, bij het volledig naar buiten brengen juist de positie van ons allen kan tegenwerken. Reden daar voor is dat bij een verkeerde argumentatie van onderbouwing(en) dit in de weg kan gaan staan tijdens overleg met beleidsbepalers, haar adviseurs en/of sleutelinstanties. 

Wel wil ik hierbij benadrukken dat meerdere vertegenwoordigers, namens KLN, op meerdere fronten en met meerdere betrokken mensen regelmatig contact heeft en zullen hebben. En ook dat er nauw samenwerkingsverband is ontstaan tussen gezamenlijke bonden die hobbymatige vogelhouders vertegenwoordigen aangaande verschillende problematieken zoals bijvoorbeeld vogelgriep.

Zo is er binnen KLN een Werkgroep vogelgriep welke nu in een vergevorderd stadium zijn aangaande onderzoek van dierziekten onder hoenders, dwerghoenders, watervogels en risicolopende siervogels. Hier vanuit heeft deze werkcommissie een goed doordacht plan van aanpak uitgewerkt wat nu ten uitvoering is. 

Ook is er in oktober door de gezamenlijke Nederlandse vogelbonden, onder leiding van de Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, met het managementteam van dit ministerie overleg geweest. Ondergetekende mocht hier als één van de woordvoerders optreden. Uit dit overleg zijn ook heel goede afspraken gemaakt m.b.t. HPAI-procedures.
Over opheffing of wijziging van het landelijke tentoonstellingsverbod is ook gesproken, maar was inhoudelijk echt nog een stap te ver om gestructureerde beleidsmatige afspraken te kunnen maken.

Wel is de afspraak gemaakt om op korte termijn weer in persoonlijk overleg te gaan met de beleidsmakers aangaande een andere inhoudelijke regeling voor het tentoonstellen van risicogevogelte. Maar ook andere regelgeving aangaande hobbymatige dierhouderij van geregistreerd risicogevogelte gaan hier besproken worden.
Zeer waarschijnlijk zal dit gesprek begin januari gaan plaatsvinden.
Om wettelijk beleid door te kunnen voeren dienen bepaalde procedures gevolgd te worden. Dit kost veel tijd en heeft tot op heden gevolg dat de vogelgriep ons inhaalt.

De afgelopen week is er, door ondergetekende namens KLN zowel telefonisch, als per e-mail contact geweest met de in rang hoogste beleidsmedewerker van Economische zaken. Helaas heeft ook dit voor de korte termijn geen mogelijkheden voor tentoonstellen van risicogevogelte kunnen opleveren. Wij dienen gezien de risicoanalyses er dus ter dege rekening mee te houden dat het tentoonstellen van risicogevogelte de komende tijd niet mag plaatsvinden.
Wel waren zowel de als laatste genoemde beleidsambtenaar, als ondergetekende, van mening dat het heel goed is om door middel van korte lijnen de stand van zaken te bespreken en elkaars mening daarin te horen. Er is dus ruime aandacht voor de situatie van beide kanten.

Ook de komende week zal er weer op meerdere fronten gecommuniceerd gaan worden over de gehele gang van zaken. Zodra er meer duidelijkheid is of wat veranderd zal dit, indien mogelijk, zo spoedig als mogelijk worden teruggekoppeld.

Namens het bestuur van KLN vraag ik u bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen.
Communicatie via bijvoorbeeld Sociale Media hoort bij deze tijd en ook wij vinden dit een belangrijk deel van onze hobby uitmaakt. MAAR… wij adviseren wel om tijdens deze vormen van communicatie informatie vanuit de bron te gebruiken.

Ronald Tiemes,
secretaris.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Vogelgriep Nieuws Sun, 17 Dec 2017 12:29:48 +0000
KLN berichten december 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/590-kln-berichten-december-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/590-kln-berichten-december-2017.html

RHD2 enting blijft ook het volgend seizoen verplicht voor konijnen op KLN-tentoonstellingen!
Op de Raad van Advies van 28 oktober 2017 heeft het Hoofdbestuur aan de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gevraagd om een vervolgbesluit te nemen aangaande de verplichting dat alle konijnen op KLN-tentoonstellingen geënt zijn ter bescherming van het virus RHD2.

Afgesproken is toen dat het hoofdbestuur tijdig voor het komende tentoonstellingsseizoen (2018-2019) hierin een besluit moet nemen.
Het KLN bestuur heeft daarop volgend besloten dat de entverplichting tegen het RHD2-virus ook van kracht blijft in het tentoonstellingsseizoen 2018-2019.
Alleen aantoonbaar, doormiddel van een door een dierenarts getekend entbewijs, tegen RHD2 gevaccineerde konijnen worden dus toegelaten op KLN-tentoonstellingen!

Het RHD2-virus grijpt nog steeds snel en agressief om zich heen waardoor wij van mening blijven dat je om het enten van konijnen tegen RHD2 sowieso niet heen kunt. Wij moeten er niet aan denken dat er tijdens gehouden tentoonstellingen dieren ter plaatse dood gaan aan deze zeer agressieve ziekte. Dit met alle gevolgen van dien. Wij adviseren echter iedereen met klem om al hun konijnen te laten vaccineren tegen RHD2 en RHD1.

Voor tentoonstellingsorganisaties geldt dat de vaccinatieverplichting in het vraagprogramma vermeld dient te worden.
Vóór het inkooien levert de inzender een (kopie) entverklaring van de ingeschreven dieren in bij het tentoonstellingssecretariaat.
Wij hebben het Facilitair Bureau verzocht d.m.v. de gedelegeerden hierop steekproefsgewijs te controleren en niet aantoonbaar geënte dieren uit de tentoonstellingslocatie te laten verwijderen. 
Een entverklaring is 10 dagen na het enten geldig en blijft tot 1 jaar na enting geldig voor samenkomsten met andere konijnen. Het enten geeft geen ent-reactie, maar kan wel enige vaccinatieschade geven in de vorm van o.a. knobbeltjes, een kaal plekje of wit pluisje. Het KLN bestuur stelt dat dit geen invloed mag hebben op de beoordeling van de dieren!

Meer informatie en de lijst van dierenartsen die bereidt zijn collectief te enten vindt u op de website van KLN onder Verenigingsinfo. U kunt daar ook de entformulieren downloaden in WORD en PDF.

Bedankt en heel fijne feestdagen toegewenst!
Het jaar 2017 wordt bijna afgesloten.
Voor ons als bestuur was het een heel bewogen jaar waarin wij jammer genoeg afscheid hebben genomen van meerdere bestuursleden.
Op het moment van schrijven zijn er enkele belangstellenden voor de functie van voorzitter. Echter zoeken we ook voor sommige andere portefeuilles nog een goede opvolger.
Ook hoor ik hierbij verschillende reacties op eventuele kandidaatstellingen. We moeten echter wel beseffen dat al deze mensen, net als u en ik, bereidt zijn hun schouders te zetten onder het behoud van onze hobby anno 2018. Zij verdienen daarom net als u het respect om tot een normaal overwogen besluit in deze te kunnen komen.

Voor de afgelopen periode als secretaris wil ik al mijn medebestuurders, provinciale besturen, commissies en leden, bedanken voor de goede samenwerking. Ik voel mij door u erg welkom in deze functie!

Namens het voltallige bestuur van KLN wens ik u, met alle mensen die u lief zijn, een heel voorspoedig, gezond en gelukkig 2018 toe!

Ronald Tiemes,
s
ecretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Bondsberichten Nieuws Wed, 13 Dec 2017 10:52:17 +0000
Vogelgriep_dec2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/588-vogelgriep-dec2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/588-vogelgriep-dec2017.html

Vogelgriep in Biddinghuizen vastgesteld

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen vier andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 23 pluimveebedrijven.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke maatregelen

Omdat er sprake is van een hoogpathogene variant  is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld. Dit geldt voor alle commerciële bedrijven die vogels houden die bestemd zijn  voor de productie van vlees, eieren of andere producten. De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. De maatregel is uit voorzorg genomen om de kans op verdere besmetting te verkleinen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.  

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels

Volg de informatiepagina vogelgriep van de Rijksoverheid voor de verdere ontwikkelingen.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 08 Dec 2017 11:45:36 +0000