Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Sat, 21 Apr 2018 11:37:10 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Algemene ledenvergadering 2018 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/607-alv2018-1.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/607-alv2018-1.html

De komende ALV is op 16 juni 2018 in De Aker, Fontanusplein 2 te 3881 BZ Putten, tel. 0341-351887. Aanvang is om 10.00 uur. De zaal is open vanaf 9.15 uur voor het inleveren van de geloofsbrieven. Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 juni schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vergadering bij de secretaris en of zij gebruik maken van de lunch. De kosten voor de lunch ad € 15,00 zijn voor eigen rekening.
De agenda volgt zo spoedig mogelijk.

 

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 13 Apr 2018 14:05:35 +0000
LANDELIJK TENTOONSTELLINGSVERBOD OPGEHEVEN -12 april 2018- http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/606-landelijk-tentoonstellingsverbod-opgeheven-12-april-2018.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/606-landelijk-tentoonstellingsverbod-opgeheven-12-april-2018.html

Door minister Schouten is bekend gemaakt dat per vrijdag 13 april 2018 alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, waaronder het landelijke tentoonstellingsverbod, is opgeheven. Ook de ophok- en afschermplicht en het beschermings- en toezichtsgebied rond Kamperveen worden per vrijdag 13 april 2018 ingetrokken.

Voor commercieel gehouden pluimvee blijft wel de specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden van kracht.

Meer informatie vindt u via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/landelijke-ophokplicht-vogelgriep-op-13-april-ingetrokken

 

Ronald Tiemes
secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 12 Apr 2018 17:33:29 +0000
KLN berichten april 2018 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/605-kln-berichten-april-2018.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/605-kln-berichten-april-2018.html

Nieuwe Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek (F026)
Met terugwerkende kracht (waarschijnlijk per 1 januari 2018) gaan twee Friese verenigingen (Oosterwolde en Haulerwijk) verder samen in een nieuwe vereniging, namelijk: Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek (F26). De tatoeëerletter worden voor Kleindiervereniging Zuid-Oost-Hoek: HO

Keuraanvraag omzetten naar een keurcontract
Voor alle keurmeesters is het weer tijd om door hen geaccepteerde keuraanvragen om te zetten naar een keurcontract. Om Digikeur zo gebruiksvriendelijk te houden verzoek ik zowel de keurmeesters, als de tentoonstellingsorganisaties, voor 30 april aanstaande te controleren of alle contracten zijn verwerkt en zo niet actie te ondernemen.

>Lees meer

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Wed, 11 Apr 2018 20:21:12 +0000
Bestuursvergadering 3 april 2018 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/604-bestuursvergadering-3-april-2018.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/604-bestuursvergadering-3-april-2018.html

Tijdens de bestuursvergadering van 3 april 2018 zijn de volgende zaken besproken:

De Nationale Polen en Kleurdwergenclub hebben en verzoek ingebracht om akkoord te gaan met de nieuwe gewichten bij deze konijnen. Het bestuur ziet hier geen bezwaar in en is hiermee akkoord gegaan.

Entente Européenne

Voor de Entente hebben we Henri van Weelden voorgedragen bij de sparte Kaninchen. Hij volgt Piet van Lune op. Erik Apperlo volgt Janny Hermans op voor diergezondheidszaken.

Vogelgriep

Minister Schouten deelt mee dat vanaf aanstaande vrijdag 30 maart - als de vogelgriepsituatie in Nederland niet wijzigt - de afscherm- en ophokplicht in 6 van de 20 regio’s in Nederland wordt ingetrokken.

Een andere maatregel, die wordt aangepast in heel Nederland, is de bezoekersregeling voor commerciële pluimveebedrijven. Op dit moment is bezoek aan een vogelverblijfplaats op een commercieel pluimveebedrijf alleen toegestaan mits dit noodzakelijk is voor de diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid of de gezondheid van de in de stal aanwezige personen én een streng hygiëneprotocol wordt nageleefd. De eerste eis vervalt.
Met deze wijziging gaat op commerciële pluimveebedrijven één regiem gelden voor bezoekers en personeel. Voor niet-commerciële bedrijven wijzigt er niets in de bezoekersregeling.

De overige landelijke maatregelen worden gecontinueerd.

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 10 Apr 2018 00:10:37 +0000
Nieuws van KLN op weg naar 2019 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/603-nieuws-van-kln-op-weg-naar-2019.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/603-nieuws-van-kln-op-weg-naar-2019.html

Met een groep van ruim 30 actievelingen zijn we 20 november gestart met het omzetten vertalen van visie naar beleid. Hoe gaan we samen in de verenigingen als fokkers onszelf organiseren liefst zo breed mogelijk gedagen door “oud en nieuw”?

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 26 Mar 2018 21:31:25 +0000
Opnieuw vogelgriep in Kamperveen (Overijssel) http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/602-opnieuw-vogelgriep-in-kamperveen-overijssel.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/602-opnieuw-vogelgriep-in-kamperveen-overijssel.html

Vandaag (13 maart 2018) is opnieuw vogelgriep vastgesteld op een commerciële eendenhouderij in Kamperveen. Het bedrijf ligt aan de Leidijk in Kamperveen en is al tweemaal eerder (2014 en 2016) getroffen door vogelgriep. Het betreft een hoog pathogene (dus zeer besmettelijke) vogelgriep.

Rondom het bedrijf is een BT-gebied (beschermings- en toezichtsgebied) van 10 km ingesteld met vervoersbeperking. In het 3 km. gebied bevinden zich meerdere pluimveebedrijven die vandaag zullen worden gescreend op AI. Naast de besmette dieren op de commerciële houderij in Kampen zijn de afgelopen week ook besmette dode wilde eenden aangetroffen in Zierikzee en de Beemster.
Wederom blijkt hieruit dat het risico op vogelgriep aanwezig blijft. 

Wij roepen om die reden al onze leden met risicogevogelte op om waakzaam te blijven op verschijnselen bij hun dieren en tevens alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen. Zoals bekend zijn de protocollen voor de bezoekersregeling, afschermplicht en het landelijke tentoonstellingsverbod nog steeds van kracht.

Wel wil ik benadrukken dat de kans op besmetting en verspreiding van het virus door hobbykippen aanzienlijk kleiner lijkt dan binnen de commerciële houderij. Voor zover bij ons bekend is trof vorig jaar het virus vijf hobbyhouders en dit jaar gelukkig maar bij twee van de tienduizenden hobbyhouders.

In waterrijke gebieden zijn daarbij de risico’s groter. Interactie tussen wilde vogels en gehouden dieren dient u te voorkomen.

Wij adviseren u deze website en de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden.

Ronald Tiemes,
secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 13 Mar 2018 12:36:26 +0000
Een nieuwe voorzitter (ad interim) voor KLN! http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/601-een-nieuwe-voorzitter-ad-interim-voor-kln.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/601-een-nieuwe-voorzitter-ad-interim-voor-kln.html

Na een aantal zeer constructieve gesprekken kan ik u melden dat wij sinds vandaag weer een voorzitter hebben. In de vorm van een ad interim voorzitter hebben wij Jan Dirk Nijkamp uit Dalfsen bereid gevonden toe te treden tot het hoofdbestuur van KLN.

Tijdens de komende ALV zullen wij Jan Dirk voordragen als voorzitter.

Jan Dirk is zowel werk gerelateerd, als hobbymatig een uitermate ervaren bestuurskundige.

In één van de komende Kleindier Magazines zal Jan Dirk aan de hand van een interview aan u worden voorgesteld.

Als bestuur van KLN wensen wij Jan Dirk heel veel succes, maar vooral plezier toe in zijn nieuwe functie en zien uit naar de samenwerking!

Ronald Tiemes, 
secretaris.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 09 Mar 2018 19:48:36 +0000