Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Sun, 24 Sep 2017 22:20:15 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl KLN berichten september 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/578-kln-berichten-september-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/578-kln-berichten-september-2017.html

2e secretaris a.i.
Mevrouw Erna Sanders maakt al enkele jaren deel uit van het KLN-bondsbureau. Hier verzorgt zij onder meer de notulen van de vergaderingen en is nauw betrokken bij het bestuur.
Om mij, als secretaris, nog meer te kunnen ondersteunen zal Erna de komende periode gaan fungeren als 2e secretaris ad interim.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Fri, 25 Aug 2017 19:15:38 +0000
Procedure Ringnalda naar andere rechtbank verwezen http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/577-procedure-ringnalda-naar-andere-rechtbank-verwezen.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/577-procedure-ringnalda-naar-andere-rechtbank-verwezen.html

De heer J. Ringnalda is tegen KLN een gerechtelijke procedure gestart om de opzegging van het lidmaatschap door het bestuur in 2015 nietig te verklaren. Daarbij is van de zijde van Ringnalda de fout gemaakt door dit bij de verkeerde rechtbank (Arnhem) in te dienen.

Bij een rechtspersoon, zoals KLN, moet dat volgens wettelijke voorschriften worden ingediend bij de rechtbank onder wie de statutaire vestigingsplaats valt, tenzij er een kantoor of een filiaal is. Nu dat bij KLN niet het geval is, is de statutaire vestigingsplaats Utrecht bepalend en valt het onder de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en niet onder rechtbank Gelderland te Arnhem.

In een zgn. “Incidentele conclusie van antwoord houdende exceptie van onbevoegdheid” is van de zijde van KLN aan de rechtbank van Arnhem dan ook verzocht zich onbevoegd te verklaren voor deze zaak.
De rechtbank Arnhem zag in het verweer van de zijde van Ringnalda hiertegen geen aanleiding anders te beslissen.

Het vonnis van de rechtbank Arnhem luidde dan ook dat het zich in deze zaak onbevoegd verklaart, verwijst de zaak door naar de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht en heeft de heer Ringnalda, als verliezende partij, tevens veroordeelt in de kosten van dit incident (te vergoeden aan KLN).

De heer J. Ringnalda kan eventueel nog in beroep gaan.

Evert van de Waerdt
Penningmeester

]]>
waerdt@xs4all.nl (Evert vd Waerdt) Speciaal Nieuws Nieuws Tue, 22 Aug 2017 10:52:11 +0000
Landelijk AI onderzoek bij KLN leden http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/575-landelijk-ai-onderzoek-bij-kln-leden.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/575-landelijk-ai-onderzoek-bij-kln-leden.html
Het KLN bestuur vraagt haar fokkers van hoenders, sier en watervogels mee te werken aan het volgende.
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat het aantal (HP)AI besmettingen onder hoenders, sier en watervogels van de KLN leden bijzonder klein is of zelfs niet aanwezig is. Dat argument willen wij gebruiken om in gesprek te gaan met de overheid en zo te trachten ons deel van de hobbysector te scheiden van de commerciële sector. Daaraan gekoppeld willen wij bereiken dat we bij een volgende HPAI uitbraak geen tentoonstellingsverbod meer opgelegd krijgen.
Ons sterke vermoeden willen wij staven door een representatief landelijk onderzoek te doen onder onze fokkers naar (HP)AI. Daarvoor willen wij eerst één dier per fokker van de ingezonden hoenders, sier en watervogels bemonsteren op de jongdierendagen van speciaalclubs. Indien dan nog nodig, zal dat aangevuld worden met monsternames in “blinde vlekken” in ons land.
 
Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen uit het vleugelvlies van de vogel. Die bloedmonsters laten wij onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Doordat door de monstername ter plaatse van het prikje enige tijd een knobbeltje of bloeduitstortinkje kan ontstaan, stellen wij richting onze keurmeesters zo’n gevolg in zijn geheel niet tot uitdrukking te brengen in de beoordeling.  
Wij zullen tevens van de gemonsterde dieren wat mest verzamelen, zodat dit, samen met het restant van het bloedmonster, ook gebruikt kan worden voor onderzoek naar andere ziekten, waarvoor de bedrijfsmatige sector altijd meteen naar de Hobbysector wijst.
 
We hopen dat u allen spontaan meewerkt aan dit onderzoek, zodat we met gestaafde argumenten in gesprek kunnen gaan met de overheid.
 
Harry Arts, Dierhouderij aangelegenheden.
 
]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 07 Aug 2017 12:16:52 +0000
KLN berichten augustus 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/574-kln-berichten-augustus-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/574-kln-berichten-augustus-2017.html

Almanak 2017
De nieuwe Almanak 2017 is inmiddels digitaal beschikbaar op de website van KLN onder Tentoonstellingen. Het daar in opgenomen tentoonstellingsrooster is, naast op de website, ook als een papieren versie meegestuurd met het juli-nummer van het Kleindier Magazine.

Tekst KLN prijzen in het vraagprogramma en catalogus
Op de laats gehouden ALV is het voorstel voor het nieuwe KLN-prijzenschema aangenomen.
Ik adviseer tentoonstellingsorganisaties hier rekening mee te houden bij het samenstellen van het nieuwe vraagprogramma en catalogus. Meer informatie vindt u ook op de KLN-website.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Wed, 26 Jul 2017 22:02:59 +0000
Wijziging KLN bestuur http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/573-wijziging-kln-bestuur.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/573-wijziging-kln-bestuur.html

Hierbij laat ik u weten dat mevrouw Rolinka Snijders, portefeuillehouder PR en jeugdzaken heeft besloten per direct haar functie binnen het KLN-bestuur neer te leggen. Wij zijn Rolinka zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft om KLN op de kaart te zetten.

Voor activiteiten aangaande PR en jeugdzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Namens het KLN-bestuur,
Ronald Tiemes
secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 13 Jul 2017 19:15:32 +0000
KLN berichten juli 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/572-kln-berichten-juli-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/572-kln-berichten-juli-2017.html

Op dit moment van schrijven is de ALV achter de rug. Mede namens mijn medebestuursleden wil ik u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan met een goed gevoel op weg naar 2018 en 2019 maar rekenen hierbij op uw hulp. Vanaf deze plaats wens ik u een fijne zomer en heel goede vakantie toe!

Europees keurmeesterscongres hoenders, dwerghoenders, sier- & watervogels en sierduiven
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen organiseert KLN samen met de NBS van 15 tot en met 17 september 2017 het Europese congres voor keurmeesters van hoenders, dwerghoenders, sier & watervogels en sierduiven te Doorn (NL).

Keurmeesters van pluimvee kunnen zich tot 11 augustus aanmelden bij: gglastra@kpnplanet.nl en het uiterlijk die datum overmakende van de kosten voor de geselecteerde optie op IBAN: NL27RABO0110245695 t.n.v. Kleindier Liefhebbers Nederland.
U hoort dan zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2017 of er nog plaats voor u is. Is er geen plaats meer, dan wordt uiteraard het betaalde bedrag teruggestort.
Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail melden en krijgen dan het programma en aanmeldingsformulier toegestuurd.

Ronald Tiemes
Secretaris

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Sun, 02 Jul 2017 22:26:43 +0000
Vakantie Ringenbureau KLN http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/571-vakantie-ringenbureau-kln.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/571-vakantie-ringenbureau-kln.html

Het Ringenbureau van KLN is in verband met vakantie twee perioden niet bereikbaar.
Dit is van: vrijdag 21 juli tot en met zondag 30 juli 2017 en van: zaterdag 5 augustus tot met woensdag 30 augustus 2017.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 26 Jun 2017 09:33:37 +0000