Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Thu, 30 Mar 2017 06:38:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl KLN berichten april 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/563-kln-berichten-april-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/563-kln-berichten-april-2017.html

Secretariaatswisseling KLN bestuur
Zoals u in het KLN-bericht van maart heeft kunnen lezen heb ik, als ad interim, per 1 maart 2017 het secretariaat van Geri Glastra overgenomen. Bedankt Geri voor de soepele warme overdracht en dat je mij de komende tijd achter de schermen nog blijft ondersteunen.
In het KLN-jaarboek zal ik mij verder aan u voorstellen.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Fri, 24 Mar 2017 12:44:44 +0000
Publicatie van de standaardcommissie Hoenders Maart 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-hoenders/561-publicatie-van-de-standaardcommissie-hoenders-maart-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-hoenders/561-publicatie-van-de-standaardcommissie-hoenders-maart-2017.html

In overleg met en op verzoek van speciaalclubs en/of besluiten van de Entente zijn de onderstaande wijzigingen van kracht.
Keurmeesters, beheerders van tentoonstellingsprogramma’s, fokkers en speciaalclubs worden verzocht nota te nemen van deze publicatie en hun bestanden bij te werken.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Mededelingen St.comm Hoenders en Dwerghoenders Nieuws Wed, 15 Mar 2017 23:49:11 +0000
Landelijke maatregelen HPAI blijven van kracht (8-3-2017) http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/vogelgriep/559-landelijke-maatregelen-hpai-blijven-van-kracht-8-3-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/vogelgriep/559-landelijke-maatregelen-hpai-blijven-van-kracht-8-3-2017.html

Helaas is op dinsdag 7 maart 2017 opnieuw HPAI vastgesteld bij twee particuliere pluimveehouders in Nederland. Maar ook in andere delen van Europa worden nog steeds nieuwe meldingen gedaan van vogelgriep bij risicogevogelte van dierhouders, als in de natuur.

Door deze uitbraken blijven de ophokplicht en het tentoonstellingsverbod voor kippen, sier en watervogels in Nederland onverminderd van kracht.

Pelsdieren, sierduiven en oorspronkelijke duiven mogen wel geshowd worden.
Hierbij dient men er rekening mee te houden dat deze dieren alleen naar een tentoonstelling vervoerd mogen worden als ze niet afkomstig zijn van een professioneel bedrijf waar pluimvee, sier en/of watervogels gehouden worden.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Vogelgriep Nieuws Wed, 08 Mar 2017 23:57:29 +0000
KLN berichten maart 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/558-kln-berichten-maart-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/558-kln-berichten-maart-2017.html

Secretariaatswisseling KLN bestuur
Per 1 maart 2017 is het secretariaat van KLN overgegaan van Geri Glastra naar Ronald Tiemes. Vanaf de algemene ledenvergadering van KLN in 2016 is het secretariaat ad interim behartigd door Geri Glastra, die op die datum officieel als secretaris is afgetreden. Ronald Tiemes neemt vanaf 1 maart het secretariaat ad interim over als beoogd secretaris, waarvoor hij op de a.s. ALV van KLN op 17 juni a.s. zal worden voorgedragen. Het e-mailadres van het secretariaat blijft ongewijzigd: secretaris@kleindierliefhebbers.nl.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Sat, 25 Feb 2017 21:47:36 +0000
Mededelingen standaardcommissie konijnen februari 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/stcomm-konijnen/557-mededelingen-standaardcommissie-konijnen-februari-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/stcomm-konijnen/557-mededelingen-standaardcommissie-konijnen-februari-2017.html

ERKENNINGEN

Per 1 april 2017 is definitief erkend:
De Engelse Hangoor in blauwgrijs en blauwgrijs-bont

 Per 1 april 2017 is voorlopig erkend voor een periode van 3 jaar (t/m 31 maart 2020):
De Blauwe Holicer

De voorlopige erkenning van de Kunder Hangoor in zwart is met een jaar verlengd ( t/m 31 maart 2018)

Lees meer: Mededelingen standaardcommissie konijnen maart 2017

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Mededelingen St.comm Konijnen Nieuws Tue, 21 Feb 2017 13:37:04 +0000
Erkenningen 2017 Cavia’s en kleine knagers http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-cavias-en-kleine-knaagdieren/555-erkenningen-2017-cavia-s-en-kleine-kangers.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-cavias-en-kleine-knaagdieren/555-erkenningen-2017-cavia-s-en-kleine-kangers.html

AFD CAVIA’S
Kleur: Californian erkend per 1-4 2017
Ras:  Skinny  afgewezen door het hoofdbestuur KLN

AFD. KLEINE KNAAGDIEREN.
Tamme rat.
Kleur: Russisch blauw erkend per 1-4-2017
Kleur: Russisch blauw-agouti  voorlopig erkend tot 1-4-2019.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Mededelingen St.comm Cavia's en Kleine Knaagdieren Nieuws Sun, 19 Feb 2017 20:01:41 +0000
KLN berichten februari 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/553-kln-berichten-februari-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/553-kln-berichten-februari-2017.html

Vergadering Diertechnische Raad en Raad van Advies 25-02-2017
Om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad en om 13.30 uur de vergadering van de Raad van Advies. Voor de DtR worden in de basis de speciaalclubs uitgenodigd en voor de RvA de provinciale besturen. Zowel de speciaalclubs als de provinciale besturen worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten door te geven aan de secretaris. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 17 juni komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Fri, 27 Jan 2017 22:36:28 +0000