Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Tue, 25 Jul 2017 13:29:01 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Wijziging KLN bestuur http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/573-wijziging-kln-bestuur.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/573-wijziging-kln-bestuur.html

Hierbij laat ik u weten dat mevrouw Rolinka Snijders, portefeuillehouder PR en jeugdzaken heeft besloten per direct haar functie binnen het KLN-bestuur neer te leggen. Wij zijn Rolinka zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft om KLN op de kaart te zetten.

Voor activiteiten aangaande PR en jeugdzaken kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Namens het KLN-bestuur,
Ronald Tiemes
secretaris

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 13 Jul 2017 19:15:32 +0000
KLN berichten juli 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/572-kln-berichten-juli-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/572-kln-berichten-juli-2017.html

Op dit moment van schrijven is de ALV achter de rug. Mede namens mijn medebestuursleden wil ik u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan met een goed gevoel op weg naar 2018 en 2019 maar rekenen hierbij op uw hulp. Vanaf deze plaats wens ik u een fijne zomer en heel goede vakantie toe!

Europees keurmeesterscongres hoenders, dwerghoenders, sier- & watervogels en sierduiven
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen organiseert KLN samen met de NBS van 15 tot en met 17 september 2017 het Europese congres voor keurmeesters van hoenders, dwerghoenders, sier & watervogels en sierduiven te Doorn (NL).

Keurmeesters van pluimvee kunnen zich tot 11 augustus aanmelden bij: gglastra@kpnplanet.nl en het uiterlijk die datum overmakende van de kosten voor de geselecteerde optie op IBAN: NL27RABO0110245695 t.n.v. Kleindier Liefhebbers Nederland.
U hoort dan zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2017 of er nog plaats voor u is. Is er geen plaats meer, dan wordt uiteraard het betaalde bedrag teruggestort.
Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail melden en krijgen dan het programma en aanmeldingsformulier toegestuurd.

Ronald Tiemes
Secretaris

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Sun, 02 Jul 2017 22:26:43 +0000
Vakantie Ringenbureau KLN http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/571-vakantie-ringenbureau-kln.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/571-vakantie-ringenbureau-kln.html

Het Ringenbureau van KLN is in verband met vakantie twee perioden niet bereikbaar.
Dit is van: vrijdag 21 juli tot en met zondag 30 juli 2017 en van: zaterdag 5 augustus tot met woensdag 30 augustus 2017.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Mon, 26 Jun 2017 09:33:37 +0000
VHD/RVHD situatie in Nederland – juni 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/570-vhd-rvhd-situatie-in-nederland-juni-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/570-vhd-rvhd-situatie-in-nederland-juni-2017.html

RVHD in Nederland
Meldingen van nieuwe sterfgevallen worden nog steeds gedaan maar het is onduidelijk in hoeverre hierbij steeds sprake is van RVHD.
Het is heel lastig om exact te kunnen vaststellen hoe de situatie op dit moment onder de Nederlandse konijnen is. Dit komt omdat de ziekte niet aangifteplichtig is. Dat wil zeggen dat er geen plicht is om deze ziekte bij een instantie te melden, zoals we dat wel kennen bij b.v. AI (Aviaire Influenza of vogelgriep). Daarnaast wordt maar bij heel weinig gestorven konijnen gezocht naar een doodsoorzaak. Bij wilde konijnen is de situatie nog lastiger, want kadavers worden lang niet altijd gevonden.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Sun, 18 Jun 2017 19:42:35 +0000
KLN berichten juni 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/569-kln-berichten-juni-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/569-kln-berichten-juni-2017.html

Algemene ledenvergadering KLN

Op zaterdag 17 juni 2017 wordt de Algemene Leden Vergadering van KLN gehouden.
Wederom is dit in Zalencentrum de Aker te Putten. Aanvang: 10.00 uur.

Elk lid is van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt het op prijs als leden de vergadering bezoeken. Dit geeft hun inzicht in het werk van de bond.
Leden van KLN kunnen zich tot uiterlijk 12 juni 2017 aanmelden voor de vergadering bij ondergetekende.

Informatie en de agenda van de Algemene Ledenvergadering vindt u in het Jaarboekje 2016.
Het boekje is naar alle Provinciale afdelingen en verenigingssecretarissen verzonden.
Ook is het jaarboekje te downloaden van de website van KLN.

Helaas kwamen wij er na verzending achter dat er een fout staat in de geloofsbrief.
Inmiddels is er naar alle adressen die een jaarboekje ontvangen hebben een gecorrigeerd exemplaar verzonden. Ook is de gecorrigeerde versie via de website te downloaden.
Ik verzoek u het herziene exemplaar te gebruiken.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Tue, 30 May 2017 13:23:56 +0000
Gecorriceerde geloofsbrief jaarboek 2016 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/568-gecorriceerde-geloofsbrief-jaarboek-2016.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/568-gecorriceerde-geloofsbrief-jaarboek-2016.html

Helaas kwamen wij na verzending van het Jaarboek 2016 er achter dat er een fout staat in de geloofsbrief.

Naar alle adressen die een jaarboekje hebben ontvangen wordt een gecorrigeerd exemplaar verzonden. Ook is de gecorrigeerde versie via de KLN-website te downloaden.

Ik verzoek u dit herziene exemplaar te gebruiken.

Mijn excuses voor de eventuele verwarring!

Ronald Tiemes,

secretaris a.i.

]]>
r.tiemes@gmail.com (Ronald Tiemes) Speciaal Nieuws Nieuws Fri, 12 May 2017 11:19:01 +0000
KLN berichten mei 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/567-kln-berichten-mei-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/567-kln-berichten-mei-2017.html

Visiedocument KLN op weg naar 2019
Inmiddels hebben alle Provinciale afdelingen, alle verenigingen en alle Speciaalclubs het visiedocument digitaal van ondergetekende ontvangen. Tevens kunt u het document downloaden vanaf de KLN-website: http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/kln-op-weg-naar-2019.html Op deze wijze hopen wij ook u met dit rapport te bereiken!
Op de komende ALV zal het rapport wederom één van de gespreksonderwerpen zijn. Echter zullen wij met een delegatie ook de komende vergaderingen van de Provinciale afdelingen bezoeken om alvast onze visie op het rapport toe te lichten.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Mon, 24 Apr 2017 20:04:17 +0000