Kleindier Liefhebbers Nederland - Home http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/component/content/?view=featured Sun, 19 Feb 2017 21:17:39 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Erkenningen 2017 Cavia’s en kleine knagers http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-cavias-en-kleine-knaagdieren/555-erkenningen-2017-cavia-s-en-kleine-kangers.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-cavias-en-kleine-knaagdieren/555-erkenningen-2017-cavia-s-en-kleine-kangers.html

AFD CAVIA’S
Kleur: Californian erkend per 1-4 2017
Ras:  Skinny  afgewezen door het hoofdbestuur KLN

AFD. KLEINE KNAAGDIEREN.
Tamme rat.
Kleur: Russisch blauw erkend per 1-4-2017
Kleur: Russisch blauw-agouti  voorlopig erkend tot 1-4-2019.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Mededelingen St.comm Cavia's en Kleine Knaagdieren Nieuws Sun, 19 Feb 2017 20:01:41 +0000
KLN berichten februari 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/553-kln-berichten-februari-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/553-kln-berichten-februari-2017.html

Vergadering Diertechnische Raad en Raad van Advies 25-02-2017
Om 09.30 uur is de vergadering van de Diertechnische Raad en om 13.30 uur de vergadering van de Raad van Advies. Voor de DtR worden in de basis de speciaalclubs uitgenodigd en voor de RvA de provinciale besturen. Zowel de speciaalclubs als de provinciale besturen worden verzocht uiterlijk een week voor de vergadering hun eventuele agendapunten door te geven aan de secretaris. Met name de ingebrachte voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering op 17 juni komen dan aan de orde.
De vergadering wordt gehouden in het zalencentrum De Aker, Fontanusplein 2 te Putten.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Fri, 27 Jan 2017 22:36:28 +0000
Nieuwe mogelijkheid erkennen van hoenders en dwerghoenders op 25 maart 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-hoenders/552-nieuwe-mogelijkheid-erkenningen.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/standaardcommissies/medcommissie-hoenders/552-nieuwe-mogelijkheid-erkenningen.html

Als gevolg van de nog niet opgeheven beperkingen voor het showen van pluimvee was het ook niet mogelijk om op de Championshow de ingeschreven dieren in de erkenningsklasse en de kennismakingsklasse te bekijken.
In overleg met het KLN-bestuur hebben de standaardcommissies ‘veren’  besloten een 3e poging te doen.
Op zaterdag 25 maart is er een besloten keuring van de genoemde groepen in de Veenendaalhal te Veenendaal.
 
De secretarissen van speciaalclubs die voor 1 maart 2016 kleuren en/of rassen hadden opgegeven voor de erkenningsprocedure hebben 26 januari per mail bericht gehad van deze mogelijkheid. Zij worden verzocht dit bericht door te zetten naar hun leden.
Bij het bericht aan de speciaalclubs is een inschrijfbiljet gevoegd. Belangstellenden worden gevraagd via dit biljet hun dieren aan te melden voor de beoordeling op 25 maart.
Aanmelding kan per post of per e-mail naar de secretaris van de standaardcommissie

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Mededelingen St.comm Hoenders en Dwerghoenders Nieuws Fri, 27 Jan 2017 11:29:40 +0000
KLN berichten januari 2017 http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/551-kln-berichten-januari-2017.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/bondsberichtenv/551-kln-berichten-januari-2017.html

Een goede start in het nieuwe jaar
Het KLN bestuur wenst u van harte alles wat wenselijk is voor het nieuwe jaar 2017, in het bijzonder een jaar zonder confrontaties met nare dierenziektes en een fijn opfok en tentoonstellingsjaar. Dat hebben we wel nodig na de domper op onze liefhebberij door de RHD2 en de vogelpest in 2016.

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Bondsberichten Nieuws Mon, 16 Jan 2017 23:30:56 +0000
Themabijeenkomst HPAI en RHD2 op de Noordshow http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/550-themabijeenkomst-hpai-en-rhd2-op-de-aanstaande-noordshow.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/550-themabijeenkomst-hpai-en-rhd2-op-de-aanstaande-noordshow.html

De Noordshow organiseert samen met het bestuur van KLN een themabijeenkomst voor fokkers. Dat heeft zij onlangs aangekondigd in een brief aan de leden.
Doel van deze themabijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die ons allen raken; de recente uitbraken van dierziekten zoals de hoogpathogene vogelgriep en het RHD-2 virus bij konijnen.
Een aantal bekenden en deskundigen vanuit de kleindierhobby zullen deze themabijeenkomst leiden.
O.a. mevrouw Ruth Bouwstra, sectormanager “pluimvee” van de Gezondheidsdienst voor Dieren zal aanwezig zijn en uitleg geven over de vogelgriep, de preventie en maatregelen.
Ook zullen we die middag opnieuw aandacht besteden aan het konijnenvirus RHD-2.

Het is een interactieve bijeenkomst en er zal alle gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen over de problemen die wij ondervinden.  
Voor de beroepssector wachten er zware en onzekere tijden. Daar zullen wij als hobbyfokkers ook dit jaar de gevolgen van voelen.
Zonder twijfel zullen deze onderwerpen velen van u interesseren. Het raakt ons uiteindelijk allemaal. De toekomst van de shows maar vooral waar onze hobby omdraait: het showen en laten keuren van onze dieren. Welke oplossingen zien wij en onder welke voorwaarden?

Wij zien u daarom graag op zaterdag 7 januari rond 13.45 in de ontvangsthal van de TT Hall te Assen.
We treffen elkaar daar, om samen met de organisatie van de Noordshow, elkaar sportwaardig te ondersteunen.

U zult begrijpen dat deze thema- bijeenkomst onderdeel is van de Noordshow. Om die reden zal de gebruikelijke entreevergoeding gevraagd worden. Wij rekenen op uw begrip.

]]>
gglastra@kpnplanet.nl (Geri Glastra) Speciaal Nieuws Nieuws Wed, 04 Jan 2017 08:54:17 +0000
Samenvatting regels voor tentoonstellingen van pelsdieren en duiven (22-12-2016) http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/549-samenvatting-regels-voor-tentoonstellingen-van-pelsdieren-en-duiven.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/549-samenvatting-regels-voor-tentoonstellingen-van-pelsdieren-en-duiven.html

Door de aanhoudende HPAI uitbraken blijft het tentoonstellingsverbod voor kippen, sier en watervogels onverminderd van kracht.
Pelsdieren, sierduiven en oorspronkelijke duiven mogen wel geshowd worden.
-    Binnen een 10 km BT gebied mag geen enkele vogelsoort verplaatst worden, dus ook geen duiven naar een tentoonstelling elders.
-    Voor de BT gebieden in Nederland Zie kaartje. U kunt het kaartje vergroten om de grenzen duidelijk te kunnen vaststellen, ook op postcode. De gebieden veranderen ook door het aflopen van de BT beperkingen.
-    Voor geheel Nederland geldt dat pelsdieren alleen naar een tentoonstelling vervoerd mogen worden als ze niet afkomstig zijn van een (professioneel) bedrijf waar pluimvee, sier en watervogels gehouden worden.
-    Uit een BT gebied mogen alleen pelsdieren naar een show vervoerd worden als op datzelfde adres geen pluimvee houden wordt, ook al is dat maar één kip.

Om te borgen dat pelsdieren niet van bedrijven met genoemde vogels komen, dient de inzender voor het inkooien een verklaring met volledige naam en adresgegevens te tekenen. Voorbeeld: Hierbij verklaart ondergetekende dat zijn konijnen, cavia’s en of kleine knaagdieren niet afkomstig zijn van een inrichting waar vogels zoals kippen, duiven, sier en watervogels gehouden worden.
De tentoonstellingsorganisatie moet deze verklaringen archiveren.

]]>
gglastra@kpnplanet.nl (Geri Glastra) Speciaal Nieuws Nieuws Thu, 22 Dec 2016 11:55:18 +0000
Oproep aan alle inzenders op de Noordshow in de groep erkenningen Hoenders en Dwerghoenders en de daarbij horende kennismakingsklasse: http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/548-oproep-aan-alle-inzenders-op-de-noordshow-in-de-groep-erkenningen-hoenders-en-dwerghoenders-en-de-daarbij-horende-kennismakingsklasse.html http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/nieuwsberichtenv/548-oproep-aan-alle-inzenders-op-de-noordshow-in-de-groep-erkenningen-hoenders-en-dwerghoenders-en-de-daarbij-horende-kennismakingsklasse.html

Helaas kunnen we als gevolg van de uitgebroken vogelgriep dit jaar niet terecht bij de Noordshow om de door u aangeboden nieuwe kleurslagen te beoordelen en mogelijk te erkennen.
Gelukkig is de Championshow bereid gevonden deze speciale groep op te nemen in haar tentoonstelling. De dieren kunnen daar worden ingeschreven en zullen zoals gebruikelijk door leden van de standaardcommissie bekeken en beoordeeld worden.
Wilt u gebruik maken van deze uitwijk mogelijkheid dan verzoek wij u uw dieren voor 04.01.2017 aan te melden voor de Championshow bij de diergroep secretaris Hanno Dijkhorst.
Alle gegevens kunt u vinden in het vraagprogramma van de Championshow wat u kunt downloaden van hun website www.championshow.nl
 
Geef bij uw inschrijving nadrukkelijk aan dat het gaat om dieren in de erkenningsklasse of de kennismakingsklasse. Het vraagprogramma voorziet begrijpelijk niet in deze speciale groep Hoenders en Dwerghoenders
 
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan de secretaris van de standaardcommissie, deze kunt u per mail bereiken op het volgende adres: stcie.hoenders@kleindierliefhebbers.nl
 
Met vriendelijke groet
 
Aad Rijs

]]>
johan@albada.eu (Johan Albada) Speciaal Nieuws Nieuws Wed, 21 Dec 2016 23:06:21 +0000